Pogosto zastavljena vprašanja e-učenje

Πmlang enН

Pogosta vprašanja – pogosta vprašanja

Potrdila

Nikoli nisem prejel(-a) poverilnic

Po predložitvi obrazcev za predhodni vpis bo korespondenčna nacionalna kontaktna točka pregledala prijave in potrdila tiste, ki ustrezajo izbirnim merilom za vsak tečaj e-učenja.

Kandidati, za katere so bili potrjeni obrazci za predhodni vpis za enega ali več tečajev e-učenja, bodo ob potrditvi prejeli samodejno elektronsko sporočilo z zadevo: „BTSF ACADEMY – Pre-enrolmet validacija“. Skupina BTSF zbira vse potrjene prijave, prejete od prejšnjega petka (ali zadnjega delovnega dne v tednu v skladu z belgijskim koledarjem) od 00:00 do 11.59 (oba po srednjeevropskem času) naslednjega četrtka. Zato so potrditve, obdelane ob petkih, vključene v naslednji datum vpisa.

Če po nadaljevanju tega postopka še vedno niste prejeli svojih poverilnic, je mogoče, da je samodejno sporočilo, ki ga je sistem poslal ob registraciji, morda filtrirano. Preden zaprosite za podporo pri dostopu, preverite mapo za neželeno elektronsko pošto. Za potrjene udeležence je mogoče samodejno pridobiti tudi novo geslo, tako da kliknete povezavo „Pozabljeno uporabniško ime ali geslo?“ v prijavi na zaslonu. Prosimo, da v prijavi uporabite uradni elektronski naslov, ki ga uporabljate za oddajo spletnega obrazca za predhodni vpis.

Pozabim uporabniško ime in/ali geslo

Za ponastavitev gesla pošljite svoje uporabniško ime ali elektronski naslov (na obrazcu za vpis) na naslednji povezavi: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Prejeli boste elektronsko sporočilo z navodili za ponovni dostop.

Moje uporabniško ime in/ali geslo ne deluje/ne deluje

Ali želite dostopati prek gumba „Prijava“ v zgornjem desnem kotu domače strani?

Napišite uporabniško ime in geslo, pri čemer upoštevajte znake (brez presledkov), števke, male črke, velike tiskane črke in ločilne oznake.

Navigacija

Zaklenjen – ne morem nadaljevati z naslednjim zaslonom/enoto.

Upoštevajte, da lahko za oddelek/enoto veljajo posebna pravila za izpolnjevanje. Več informacij je na voljo v študentskem vodniku.

Pri vsakem e-učenju je za dostop do modula, ki ga je treba v celoti pregledati za dostop do naknadnega preskusa, potrebna predložitev predpreskusa. Če se preskus predloži s 75 % pravilnih odgovorov, je na voljo anketa (vprašalnik za zadovoljstvo). Ko bo diploma izpolnjena in oddana, bo na voljo za prenos diplome (potrdilo o dokončanju).
V modulih so na splošno zasloni v modulih e-učenja sestavljeni iz več virov (tj. zavihkov, polj, kvizov itd.). Če želite nadaljevati, odprite in izpolnite vse razpoložljive vire, prikazane na vsakem zaslonu.

POMEMBNO! Ne pozabite, da morate za krmarjenje do naslednje enote uporabiti meni TOC. Ko je dosežen zadnji zaslon enote, se s puščico „Next“ v kontrolnih kontrolah ne odpre naslednja enota. Za referenco glej spodnjo sliko.

Meni TOC

Test

Nisem uspel/-a po preskusu: ali bi lahko imel še eno priložnost za ponovni pregled?

Pod pogoji za dokončanje po preskusu v BTSF ACADEMY so dovoljeni trije poskusi. Če težko dosežete uspešno oceno, ki se zahteva za vprašalnik, preverite vsebino modula, preden poskusite ponovno predložiti naknadni preskus.

Obdobje vpisa

Rok/Ne morem končati tečaja do roka. Ali imam na voljo nekaj dodatnih dni?

BTSF ACADEMY je leta 2018 posodobil pogoje za udeležbo: dostop do tečajev e-učenja se lahko na zahtevo podaljša z obvestilom HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ali enrolment@btsfacademy.eu.

Korespondenčne nacionalne kontaktne točke bodo obveščene o podaljšanjih.

Upoštevajte, da je povprečni zahtevani čas za dokončanje od 6 do 9 ur. To upoštevajte pri oddaji prijav, da lahko ustrezno pripravite svoj časovni razpored.

Tiskanje

Ali je mogoče natisniti vsebino tečaja?

Vsebino tečaja je mogoče natisniti. Na računalnik lahko prenesete različico vsake enote, ki jo je mogoče natisniti, in jo shranite (v obliki file.pdf), tako da kliknete gumb „Natisne“.

Kako natisniti modul e-učenja?

„mlang“ (mlang)

Häufig gestellte Fragen – pogosta vprašanja

Anmeldedaten

Kein ICH Anmeldedaten erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die zuständige nationale Kontaktstelle die übermittelten Vorabanmeldeformulare für jeden E-Learning-Kurs zunächst dahingehend prüft, ob die erforderlichen Auswahlkriterien erfüllt sind. Anschließend werden die zulässigen Anmeldungen bestätigt.

Die Interessenten, deren Vorabanmeldeformular(e) für einen oder mehrere E-Learning-Kurse bestätigt wurde(n), erhalten anschließend eine Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit folgendem Betreff: „BTSF ACADEMY – Pre-enrolment Validation“ (BTSF ACADEMY – Bestätigung der Vorabanmeldung) Das BTSF-Team sammelt alle seit dem jeweils vorhergehenden Freitag (oder dem letzten Arbeitstag der Woche nach belgischem Kalender), 00.00 Uhr MEZ, bis 23.59 Uhr MEZ des darauf folgenden Donnerstags bestätigten Anmeldungen. Anmeldungen, die freitags bestätigt werden, padel daher unter das nächste Registrierungsdatum in der folgenden Woche.

Sollten Sie Ihre Anmeldedaten nach Abschluss dieses Verfahrens noch immer nicht erhalten haben, ist die vom System zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung versendete E-Mail möglicherweise v Ihrem Spam-Ordner gelandet. Sehen Sie daher bitte zunächst potopnik v Ihrem Spam-Ordner nach, bevor Sie sich an den Support wenden. Bereits bestätigte Teilnehmer können über den Link „Pozabljeno uporabniško ime ali geslo?“ auf der Anmeldeseite auch ein neues Passwort anfordern. Bitte verwenden Sie hierbei die E-Mail-Adresse, die Sie im Vorabanmeldeformular angegeben.

ICH habe Meinen Benutzernamen und/oder mein Passwort vergessen.

UM Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse (die Sie im Anmeldeformular angegeben haben) unter dem folgenden Link ein: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Informationen, wie Sie den Zugang wiederherstellen können.

Mein Benutzername und/oder Passwort funktioniert nicht.

Versuchen Sie, sich über die Schaltfläche „Log In“ in der oberen rechten Ecke der Startseite anzumelden?

Geben Sie ihren Benutzernamen und Ihr Passwort unter Beachtung aller enthaltenen Zeichen (keine Leerzeichen), Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen ein.

Sperre

ICH kann in meinem E-Learning-Kurs nicht zum nächsten Abschnitt/zur nächsten Unit/zum nächsten Bild wechseln. Umre angeforderte Ressource ist gesperrt.

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zunächst den betreffenden Abschnitt oder die betreffende Unit abschließen müssen, bevor Sie mit dem Kurs fortfahren können. Weitere Informationen können Sie dem Teilnehmerleitfaden entnehmen.

V jedem E-Learning-Kurs müssen Sie zunächst den Einstiegstest absolvieren, um auf das Modul zugreifen zu können. Dieser wiederum muss erst vollständig geprüft werden, bevor Sie den Abschlusstest cangen können. Wenn Sie beim Abschlusstest 75 % der Fragen korrekt beantwortet haben, die wird die Umfrage (Fragebogen zur Zufriedenheit) freigeschaltet. Sobald Sie diese ausgefüllt und übermittelt haben, steht die Abschlussbescheinigung (Diploma) zum Herunterladen bereit.

Innerhalb der Module setzen sich die Bildschirme der einzelnen E-Learning-Module aus verschiedenenen Ressourcen zusammen (z. B. Registerkarten, Textkästen, Quizze). Zum Fortfahren müssen Sie alle verfügbaren Ressourcen aufrufen und abarbeiten. WICHTIG: Die Navigation zur nächsten Unit erfolgt über das TOC-Menü. Auf dem letzten Bild einer Unit führt der „Weiter“-Pfeil in der Wiedergabesteuerung Sie nicht automatisch zur nächsten Unit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Abbildung.

TOC-Menü

Test

ICH habe den Abschlusstest nicht bestanden. Kann ich den Test wiederholen?

Für den Abschlusstest der BTSF ACADEMY gelten die folgenden Bedingungen: Sie haben 3 Versuche. Sofern sie sich schwer damit tun, bei den Fragen die erforderliche Punktzahl zu erreichen, empfiehlt es sich, den Modulinhalt vor dem nächsten Abschlusstest noch einmal zu studieren.

Frist

ICH kann den Kurs nicht bis zum Ablauf der Frist abschließen. Kann ich Meinen Zugang verlängern?

Die BTSF ACADEMY hat die Zugangsbedingungen im Jahr 2018 geändert. Der Zugang zu den E-Learning-Kursen kann auf Antrag durch eine Mitteilung an HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu oder enrolment@btsfacademy.eu verlängert werden.

Korespondenčne nacionalne kontaktne točke bodo obveščene o podaljšanjih.

Die zuständigen nationalen Kontaktstellen werden über die Verlängerung des Zugangs in Kenntnis gesetzt. Bitte beachten Sie: Durchschnittlich nimt curder E-Learning-Kurs etwa 6 bis 9 Stunden v Anspruchu. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Anmeldung, damit Sie die Zeit für die Kurse entsprechend einplanen können.

Drucken

Kann ich die Kursinhalte ausdrucken? WIE drucke What das E-Learning-Modul aus?

ES besteht die Möglichkeit, die Kursinhalte auszudrucken. Sie können jede Unit als Druckversion herunterladen und als PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern. Projektken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche „Print“ (v der Abbildung rot umrandet).

Kako natisniti modul e-učenja?

„mlang“ (mlang fr)

Vprašanja Foire Aux – pogosta vprašanja

Identifiants de connexion

JE n’ai jamais reçu mes identifiants de connexion

Veuillez NOTER qu’après avoir soumis les formulaires de préinscription, le point de contact national correspondant Passera en revue les demandes et validera celles qui répondent aux critères de sélection de chaque cours d’apprentissage en ligne.

Formulaire les candidats dont le(s) de préinscription a/ont été validé(s) pour un ou plusieurs cours cours d’apprentissage en ligne recevront un courrier électronique automatisé au moment de la validation. Sporočilo CE aura pour objet: „BTSF ACADEMY – Validation de la préinscription“. L’équipe BTSF collecte toutes les demandes validées qui ont été reçues entre le vendredi qui précède (ou le dernier jour ouvrable de la semaine en fonction du calendrier belge) à 00 h 00 et le jeudi suivant à 23 h 59 (HEC dans les deux cas).Les validations traitées le vendredi sont donc incluses pour la date d’inscription suivante.

Si vous n’avez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que la procédure a recommencé, il est possible que le message automatisé envoyé par le système au moment de votre inscription ait été filtré. Dokumentacija veuillez vérifier votre neželene elektronske pošte avant de SOLLICITER de l’aide pour accéder à la plateforme. Si votre participation a été validée, il est également possible de récupérer un nouveau mot de passe automatiquement en cliquant sur le lien „Pozabljeno uporabniško ime ali geslo?“ (Vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe?) dans l’écran de connexion. Veuillez user l’adresse de courrier électronique officielle pour soumettre un formulaire de préinscription en ligne dans votre aplikacija.

J’ai oublié mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe.

Pour Réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir votre nom d’utilisateur ou votre adresse de courrier électronique (cele 4nie dans le formulaire d’inscription) après avoir cliqué sur le lien suivant: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Vous recevrez un courrier électronique comportant des instructions pour pouvoir accéder de nouveau à la plateforme.

MoT de passe/Mon nom d’utilisateur et/ou mot de passe ne fonctionne (nt) pas

Est-ce que vous essayez d’accéder à la plateforme en utilisant le bouton „Login“ (Connexion) situé en haut à droit de la page d’accueil?

Veuillez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe en faisant particulièrement attention aux caractères (sans espace), aux chiffres, aux minuscules, aux majuscules et aux signes de ponctuation.

Bloquée

JE ne peux pas accéder à la section/l’unité/l’écran suivant(e) de mon cours d’apprentissage en ligne. La Ressource demandée est bloquée

Veuillez NOTER que la section/l’unité peut faire l’objet de règles spécifiques concernant safinal. Informacije pour de plus amples, reportez-vous au Guide à l’attention des étudiants.

IPour chaque cours d’apprentissage en ligne, il est nécessaire de soumettre le test préalable au cours pour pouvoir accéder au Module, lequel doit être révisé intégralement pour pouvoir accéder au test d’achèvement du cours. Si le test d’achèvement du cours est soumis avec 75 % de bonnes réponses, le udeleženec peut accéder à la Survey (Enquête, vprašalnik za zadovoljstvo). UNE fois l’enquête renseignée et transmise, le Diploma (Diplôme, atest d’achèvement) est à sin disponible au Téléchargement.
De manière générale, les écrans des module d’apprentissage en ligne comportent plusieurs Ressources (c.-à-à-d., onglets, encadrés, vprašalniki itd.). Veuillez ouvrir et compléter toutes les Ressources disponibles dans chaque écran avant de poursuivre. POMEMBNA: Rappelez-vous que pour pouvoir passer à l’Unité suivante, vous devez user le menu de la table des matières. Veuillez NOTER que lorsque vous avez atteint le dernier écran d’une Unité, la flèche „suivant“ présente dans les commandes de lecture ne pourra pas ouvrir d’unité ultérieure. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour une ilustracija.

Miza z matericami

Test

J’ai échoué au test d’achèvement du cours: Est-ce que je peux retenter ma chance?

Dans la BTSF ACADEMY, les conditions relatives à la validation du test d’achèvement du cours sont les suivantes: 3 essais sont autorisés. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir la note requise pour valider le vprašalnik, veuillez réviser le contenu du module avant de retenter le test d’achèvement du cours.

Délai

JE ne pourrai pas terminer le cours d’ici la date limite. Pourrais-je bénéficier de quelques jours supplémentaires?

En 2018, la BTSF ACADEMY a actualisé les conditions de participation: L’accès aux cours d’apprentissage en ligne peut être extensioné sur demande, en écrivant à l’adresse HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

Les Point de contact nationauxrespondants seront tenus informés des éventuelles extensions extensionées (Les Point de contact nationauxrespondants seront tenus informés des éventuelles extensiones).

Il y a lieu de NOTER que la durée moyenne nécessaire au suivi d’un cours complet varie entre 6 et 9 heure. Veuillez garder cette Information à l’esprit lorsque vous soumettez vos demandes de participation, de façon à Organisation votre calendrier en conséquence.

Vtis

Peut-on imprimer le contenu du cours? Komentirajte imprimer un module d’apprentissage en ligne?

Oui, il est possible d’imprimer le contenu du cours. Vous pouvez télécharger la version imprimable de chaque unité et l’enregistrer (v formatu PDF) sur votre ordinateur, en cliquant sur le bouton „Print“ (Imprimer, entouré en rouge sur l’illustration).

Komentirajte imprimer un module d’apprentissage en ligne?

„mlang“ (mlang es)

Preguntas Frecuentes – pogosta vprašanja

Credenciales

Ne Recibido mis credenciales

Tenga en cuenta que, tras la presentación de los formularios de preinscripción, elrespondiente punto de contacto nacional examinará las solicitudes y validará aquellas que serespondan con los criterios de selección para cada curso de aprendizaje electrónico.

Los Solicitantes a los que se les haya validado el formulario de preinscripción (prijavni obrazec/-i) para uno o varios cursos de aprendizaje electrónico recibirán un correo electrónico automático en el momento de la validación con el siguiente asunto: „BTSF ACADEMY – Validación de la preinscripción“. EL equipo de BTSF recopila todas las solicitudes validadas recibidas desde el Viernes anterior (o el último día hábil de la semana, con arreglo al calendario belga) a las 00.00 horas ista las 11.59 horas (hora central europea en ambos casos) del Jueves siguiente. Por lo tanto, las VALIDACIONES procesadas los Viernes se incluyen en la siguiente fecha de inscripción.

Si todavía no ha Recibido sus credenciales una vez que se haya reanudado este proceso, es posible que el mensaje automático enviado por el sistema en el momento de registrarse se haya FILTRADO. Le rogamos que, antes de solicitar la ayuda para el acceso, compruebe su Carpeta de correo no deseado (neželena pošta). Paras udeležencev validados, también es posible Recuperar automáticamente una nueva contraseña pulsando en el enlace „Pozabljeno uporabniško ime ali geslo?“ (Ha olvidado su usuario o contraseña?) de la pantalla de inicio de sesión. Utilice la dirección de correo electrónico oficial utilizada para presentar un formulario de preinscripción en línea en su solicitud.

Olvidado mi nombre usuario o contraseña

Para restablecer su contraseña, indique su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico (la que figura en el formulario de inscripción) en el siguiente enlace: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Recibirá un correoelectricrónico en el que se opisujen las instrucciones para Acceder de nuevo.

MI nombre de usuario o contraseña no Funciona

Πestá intentando Acceder a través del botón „Login“ (iniciar sesión) en la Esquina superior derecha de la página de inicio?

Escriba su nombre de usuario y su contraseña, prestando atención a los caracteres (sin espacios), los dígitos, las minúsculas ymayúsculas y los signos de puntuación.

Bloqueado

No puedo pasar a la siguiente sección/unidad/pantalla mientras realizo un curso de aprendizaje electrónico. EL recurso solicitado está bloqueado.

Tenga en cuenta que la sección/unidad podría estar sujeta a normas específicas de finalización. Para más información, véase la Guía del alumno.

En cada curso de aprendizaje electrónico, es necesario presentar la prueba previa (pred-Test) para Acceder al módulo (Module) que deberá ser revisada en su totalidad para Acceder a la prueba posterior (preskus). Si la prueba posterior se presenta con el 75 % de Respuestas correctas, estará disponible la Encuesta (Survey) (Cuestionario de satisfacción). Una vez que se haya cumplimentado y presentado, podrá accederse al Diploma (certificado de finalización) y descargarlo.

Dentro de los módulos, en términos generales, las pantallas de los módulos de aprendizaje electrónico están compuestas de varios recursos (por Ejemplo, pestañas, casillas, cuestionarios itd.). ABRA y cel todos los recursos disponibilitys de cada pantalla. POMEMBNO: Recuerde que para navegar hasta la siguiente unidad tendrá que usar el menú del índice. Tenga en cuenta que una vez que se haya alcanzado la última pantalla de una unidad, la Flecha „Next“ (siguiente) de los controles de reproducción no abrirá la unidad siguiente. Consulte la imagen que figura más abajo como referencia

Navegación

Rueba

Ne superado la prueba posterior: „puedo Volver a intentarlo?“

Se dovoljuje drevesa intentos para superar la prueba posterior en BTSF ACADEMY. En caso de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el CUESTIONARIO,revidira el contenido del módulo antes de Volver a presentar dicha prueba.

Plazo

No puedo finalizar el curso en el plazo. „Puedo contar con algunos días adicionales?“

BTSF ACADEMY ha actualizado las condiciones de asistencia en 2018: EL acceso a los cursos de aprendizaje electrónico puede ampliarse previa solicitud, informando a HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu o enrolment@btsfacademy.eu.

Se informará a losrespondientes puntos de contacto nacionales de las ampliaciones.

Tenga en cuenta que el tiempo medio necesario de finalización oscila entre 6 y 9 horas. Tenga en cuenta esto a la hora de presentar sus solicitudes, con el fin de organizar suprogram como corresponda.

Impresión

„SE puede imprimir el contenido el curso“? Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

Sí, el contenido del curso se puede imprimir. Puede descargar la versión imprimible de cada unidad y Guardarla (como un archivo.pdf) en su ordenador, haciendo clic en el botón „Print“ (Imprimir) (señalado con un círculo rojo en la imagen).

Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

„mlang“ (mlang pt)

Pogostost Perguntas Freentes – pogosta vprašanja

Credenciais

Nunca recebi kot minhas credenciais

Queira notar que após o envio dos formulários de pré-inscrição, o ponto de contacto nacional Correspondente examinará as Candidaturas e validará aquelas que correspondam aos critérios de seleção para cada curso de aprendizagem Eletrónica.

OS Candidatos para os quais os Formulários de pré-inscrição tenham sido validados para um ou mais cursos de aprendizagem Eletrónica receberão uma mensagem de Correio eletrónico automática aquando da validação com o assunto: „Academia BTSF – Validação da pré-inscrição“. A Equipa BTSF recolhe todas kot Candidaturas validadas recebidas na sexta-feira anterior (ou no último dia útil da semana de acordo com o calendário belga) das 00h00 até às 23h59 (ambas CET) da quinta-feira seguinte. Por conseguinte, kot validações processadas às sextas-Feiras são incluídas na próxima data de inscrição.

Se ainda não tiver recebido as suas credenciais quando este processo tiver sido concluído, é possível que a mensagem automática enviada pelo sistema por altura do seu registo tenha sido filtrada. Queira verificar a sua pasta de spmail antes de pedir apoio para acesso. Para os udeležencev validados também é posssível Recuperar automaticamente uma nova Palavra-passe, clicando na hiperligação „Pozabljeno uporabniško ime ali geslo?“ (Esqueceu o seu nome de utilizador ou Palavra-passe?) no ecrã de iniciar sessão. Uporabljati o Endereço de Correio eletrónico oficial utilizado para enviar um FORMULÁRIO em linha de pré-inscrição na sua candidatura.

Esqueci-me do meu nome de utilizador e/ou Palavra-passe

Parapor a sua Palavra-passe, envie o seu nome de utilizador ou Endereço de Correio eletrónico (o que foi indicado no FORMULÁRIO de inscrição) na seguinte hiperligação: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Receberá uma mensagem de Correio eletrónico com kot Instruções para obter Novamente acesso.

O meu nome de utilizador e/ou Palavra-passe não Funciona

Está a tentar aceder através do Botão „Login“ (iniciar sessão) situado no canto superior direito da página de início?

Escreva o seu nome de utilizador e Palavra-passe prestando ATENÇНO aos carateres (sem espaços), ao dígitos, às minúsculas, às maiúsculas e aos sinais de pontuação.

Bloqueado

Não posso Avançar para a secção/unidade/ecrã seguinte quando estou a seguir um curso de aprendizagem Eletrónica. O recurso solicitado está bloqueado.

Que a secção/unidade pode estar sujeita a regras específicas de conclusão. Para mais informações, svetovalec o Guia do Estudante.

EM cada curso de aprendizagem Eletrónica, o envio do Pré-Teste é obrigatório para aceder ao Módulo, que tem de ser Revisto completamente para aceder ao Pós-Teste. Se o Pós-Teste for enviado com 75 % de Respostas corretas o Inquérito (Questionário de Satisfação) fica disponível. ASSIM que for preenchido e enviado, o Diploma (certificado de conclusão) estará acessível para descarregar.

Nos módulos, em termos gerais, os ecrãs dos módulos de aprendizagem Eletrónica são Compostos por vários recursos (ou seja, separadores, caixas, vprašanjeários itd.). ABRA e complete os recursos disponíveis para cada ecrã para Avançar. POMEMBNO! Não se esqueça que para navegar para a unidade seguinte tem de Utilizar o menu TOC. Tenha em ATENÇНO que, uma vez alcançado o último ecrã de uma unidade, seta „seguinte“ nos controlos de reprodução não abrirá a unidade seguinte. Consulte a imagem infra para Referência

Meni Conteúdos

Preskus

Test Reprovei no Pós: posso ter outra oportunidade para Voltar a realizar o Pós-teste?

Kot condições para a realização do Pós-teste na ACADEMIA BTSF são: 3 tentativas permitidas. Caso encontre Dificuldades em obter o nível exigido para ser aprovado no questionário, reveja os Conteúdos do módulo antes de tentar enviar Novamente um Pós-teste.

Prazo

Não consigo terminar o curso no prazo. Posso ter alguns dias suplementares?

A ACADEMIA BTSF atualizou kot condições de frequência em 2018: o acesso aos cursos de aprendizagem Eletrónica pode ser prorrogado mediante pedido, informando HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

OS Pontos de contacto nacionaisrespondentes serão informados das prorrogações.

Que o tempo médio necessário para a conclusão varia entre 6 e 9 horas. Tenha isto presente quando envia kot suas Candidaturas, fim de organizar a sua agenda em conformidade.

Impressão

É posssível imprimir os Conteúdos do curso? Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

É possível imprimir os Conteúdos do curso. Pode descarregar a versão para imprimir de cada unidade e Guardá-la (como ficheiro.pdf) no seu Computador.

Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

(mlang)
Zadnja sprememba: torek, 2. avgust 2022, 17.44