Întrebări și răspunsuri – Învățare online

Пmlang în cazul în care se află în contact

Întrebări frecvente – Întrebări și răspunsuri

Acreditări

Nu mi-am primit niciodată acreditările

Vă rugăm să rețineți că, după transmiterea formularelor de preînscriere, punctul național de contact corespondent va examina candidaturile și le va valida pe cele care corespund criteriilor de selecție pentru fiecare curs de învățare online.

Solicitanții pentru care formularul/formularele de înscriere prealabilă au fost validate pentru una sau mai multe cursuri de e-learning vor primi un e-mail automat în momentul validării cu subiectul: „BTSF ACADEMY – Validare înainte de înscriere”. Echipa BTSF colectează toate candidaturile validate primite din ziua de vineri precedentă (sau din ultima zi lucrătoare a săptămânii, conform calendarului belgian) de la ora 00: 00 până la ora 11: 59 p.m. (ambele CET) a zilei de joi următoare. Prin urmare, validările prelucrate vinerea sunt incluse în următoarea dată de înscriere.

Dacă nu ați primit acreditările după reluarea acestui proces, este posibil ca mesajul automat trimis de sistem la momentul înregistrării să fi fost filtrat. Vă rugăm să verificați folderul spam înainte de a solicita sprijin pentru acces. Pentru participanții validați, este posibil, de asemenea, să se extragă automat o nouă parolă făcând clic pe linkul „Forgotten your user name or password?” de pe ecranul Log in. Vă rugăm să utilizați adresa oficială de e-mail utilizată pentru a depune un formular de preînscriere online în formularul dumneavoastră de candidatură.

Mi-am uitat numele de utilizator și/sau parola

Pentru a vă reseta parola, vă rugăm să trimiteți numele de utilizator sau adresa dumneavoastră de e-mail (cea furnizată în formularul de înscriere) la următorul link: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Veți primi un e-mail care va descrie instrucțiuni cu privire la modul în care puteți accesa din nou.

Numele de utilizator și/sau parola mea nu funcționează/nu funcționează

Încercați să accesați platforma prin butonul „Login” (Conectare) situat în partea dreapta sus de pe pagina principală?

Vă rugăm să scrieți numele de utilizator și parola, acordând atenție caracterelor (fără spații), cifrei (cifrelor), literei (literelor) majuscule, literei (literelor) majuscule, punctelor de punctuație.

Navigația

Blocat – Nu pot continua cu următorul ecran/unitate.

Vă atragem atenția asupra faptului că secțiunea/unitatea ar putea face obiectul unor norme specifice de finalizare. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul studentului.

În fiecare curs de e-learning, pentru a accesa modulul, care trebuie revizuit integral pentru a avea acces la testul ulterior, este necesară prezentarea preTestului. În cazul în care testul ulterior este prezentat cu 75 % din răspunsurile corecte, sondajul (chestionarul de satisfacție) devine disponibil. Odată completată și transmisă, diploma (certificatul de finalizare) va fi accesibilă pentru descărcare.
În cadrul modulelor, în termeni generali, ecranele din modulele de e-learning sunt alcătuite din mai multe resurse (de exemplu, file, casete, quizz-uri etc.). Vă rugăm să deschideți și să completați toate resursele disponibile afișate pe fiecare ecran pentru a continua.

IMPORTANT! Nu uitați că, pentru a naviga la următoarea unitate, trebuie să utilizați meniul TOC. Vă atragem atenția asupra faptului că, după ce s-a ajuns la ultimul ecran al unei unități, săgeata „Înainte” din Controalele de acces nu va deschide următoarea unitate. Vă rugăm să consultați imaginea de mai jos pentru referință.

Meniu TOC

Test

Nu am reușit testul ulterior: am putea avea o altă șansă de a relua testul ulterior?

În condițiile de finalizare a testului ulterior în ACADEMY BTSF, sunt permise trei încercări. În cazul în care considerați că este dificil să obțineți nota de trecere cerută pentru chestionar, vă rugăm să verificați conținutul modulului înainte de a încerca să trimiteți din nou testul ulterior.

Perioada de înscriere

Termen/Nu pot finaliza cursul până la termenul-limită. Am putea avea câteva zile suplimentare?

BTSF ACADEMY a actualizat condițiile de prezență în 2018: accesul la cursurile de e-learning poate fi extins, la cerere, prin informarea HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu sau enrolment@btsfacademy.eu.

Punctele naționale de contact corespondente vor fi informate cu privire la prelungiri.

Vă rugăm să rețineți că timpul mediu necesar pentru finalizare variază între 6 și 9 ore. Rețineți acest lucru atunci când vă depuneți candidatura, pentru a vă organiza programul în consecință.

Tipărire

Este posibil să se imprime conținutul cursului?

Este posibil să se imprime conținutul cursului. Puteți descărca versiunea imprimabilă a fiecărei unități și o puteți salva (ca file.pdf) pe calculatorul dumneavoastră, făcând clic pe butonul „Imprimare”.

Cum se imprimă modulul e-learning?

mlang ž mlang de Dümlang

Häufig gestellte Fragen – Întrebări și răspunsuri

Anmeldedaten

ICH habe keine Anmeldedaten erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die zuständige nationale Kontaktstelle die übermittelten Vorabanmeldeformulare für jeden E-Learning-Kurs zunächst dahingehend prüft, ob die erforderlichen Auswahlkriterien erfüllt sind. Anschließend werden die zulässigen Anmeldungen bestätigt.

Die Interessenten, deren Vorabanmeldeformular (e) für einen oder mehrere E-Learning bestätigt wurde (n), erhalten anschließend eine Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit folgendem Betreff: „BTSF ACADEMY – Validarea preînscrierii” (BTSF ACADEMY – Bestätigung der Vorabanmeldung) Das BTSF-Team sammelt alle seit dem jeweils vorhergehenden Freitag (oder dem letzten Arbeitstag der Woche nach belgischem kalender), 00.00 Uhr MEZ, bis 23.59 Uhr MEZ des darauf folgenden Donnerstags bestätigten Anmeldungen. Anmeldungen, die freitags bestätigt werden, căci a căzut unter das nächste Registrierungsdatum în der folgenden Woche.

Sollten Sie Ihre Anmeldedaten nach Abschluss dieses Verfahrens noch immer nicht erhalten haben, ist die vom System zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung versendete E-Mail möglicherweise în Ihrem Spam-Ordner gelandet. Sehen Sie daher bitte zunächst immer pe plaja Ihrem Spam-Ordner, Sie Sie sich an den Support Wenden. Bereits bestätigte Teilnehmer können über den Link „Forgotten your user name or password?” auf der Anmeldeseite auch ein neues Passwort anfordern. Bitte verwenden Sie hierbei die E-Mail-Adresse, die Sie im Vorabanmeldeformular angegeben haben haben.

ICH habe Meinen Benutzernamen und/oder mein Passwort vergessen.

UM Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse (die Sie im Anmeldeformular angegeben haben) unter dem folgenden Link ein: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Informationen, wie Sie den Zugang wiederherstellen können.

Mein Benutzername und/oder Passwort funktioniert nicht.

Versuchen Sie, sich über die Schaltfläche „Log In” din der oberen rechten Ecke der Startseite anzumelden?

Geben Sie ihren Benutzernamen und Ihr Passwort unter Beachtung aller enthaltenen Zeichen (keine Leerzeichen), Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen ein.

Sperre

ICH kann in meinem E-Learning-Kurs nicht zum nächsten Abschnitt/zur nächsten Unit/zum nächsten Bild wechseln. Să motiveze gesperrtul ist de deshidratt.

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zunächst den betreffenden Abschnitt oder die betreffende Unit abschließen müssen, bevor Sie mit dem Kurs fortfahren können. Weitere Informationen können Sie dem Teilnehmerleitfaden entnehmen.

În jedem E-Learning-Kurs müssen Sie zunächst den Einstiegstest absolvieren, um auf das Modul zugreifen zu können. Dieser wiederum muss erst vollständig geprüft werden, bevor Sie den Abschlusstest ablegen können. Wenn Sie beim Abschlusstest 75 % der Fragen korrekt beantwortet haben, wird die Umfrage (Fragebogen zur Zufriedenheit) freigeschaltet. Sobald Sie diese ausgefüllt und übermittelt haben, steht die Abschlussbescheinigung (Diploma) zum Herunterladen bereit.

Innerhalb der Module setzen sich die Bildschirme der einzelnen E-Learning-Module aus verschiedenen Ressourcen zusammen (z. B. Registerkarten, Textkästen, Quizze). Zum Fortfahren müssen Sie alle verfügbaren Ressourcen aufrufen und abarbeiten. WICHTIG: Die Navigation zur nächsten Unit erfolgt über das TOC-Menand. Auf dem letzten Bild einer Unit führt der „Weiter” -Pfeil în der Wiedergabesteuerung Sie nicht automatisch zur nächsten Unit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Abbildung.

TOC-Mențiune

Test

ICH habe den Abschlusstest nicht bestanden. Kann ich den Test wiederholen?

Für den Abschlusstest der BTSF ACADEMY gelten die folgenden Bedingungen: Sie haben 3 Versuche. Sofern sie sich schwer damit tun, bei den Fragen die erforderliche Punktzahl zu erreichen, empfiehlt es sich, den Modulinhalt vor dem nächsten Abschlusstest noch einmal zu Studieren.

Frist

ICH kann den Kurs nicht bis zum Ablauf der Frist abschließen. Kann ich Meinen Zugang verlängern?

Die BTSF ACADEMY hat die Zugangsbedingungen im Jahr 2018 geändert. Der Zugang zu den E-Learning-Kursen kann auf Antrag durch eine Mitteilung an HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu oder enrolment@btsfacademy.eu verlängert werden.

Punctele naționale de contact corespondente vor fi informate cu privire la prelungiri.

Die zuständigen nationalen Kontaktstellen werden über die Verlängerung des Zugangs din Kenntnis gesetzt. Bitte beachten Sie: Durchschnittlich nimmt jeder E-Learning-Kurs etwa 6 bis 9 Stunden în Anspruch. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Anmeldung, damit Sie die Zeit für die Kurse entsprechend einplanen können.

Drucken

Kann ich die Kursinhalte ausdrucken? WIE drucke ich das E-Learning-Modul aus?

ES besteht die Möglichkeit, die Kursinhalte auszudrucken. Sie können jede Unit als Druckversion herunterladen und als PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern. Klicken Sie infach auf die Schaltfläche „Print” (în der Abbildung rot umrandet).

Cum se imprimă modulul e-learning?

mlang ž mlang fr

Întrebări suplimentare – Întrebări și răspunsuri

Identifiants de connexion

JE n’ai jamais reçu mes identifiants de connexion

Veuillez NOTER qu’après avoir soumis les formulaires de préinscription, corespondentul național Passera en revue les demandes et validera celles qui répondent aux critères de sélection de chaque cours d’prentissage en ligne.

Les candidats dont le (s) formulaire (s) de préinscription a/ont été validé (s) pour un ou plusieurs cours d’prentissage en ligne recevront un courrier électronique automatisé au moment de la validare. Mesajul CE aura pour objet: „BTSF ACADEMY – Validation de la préinscription”. L’équipe BTSF collecte toutes les demandes validées qui ont été reçues entre le vendredi qui précède (ou le dernier jour ouvrable de la semaine en fonction du calendrier belge) à 00 h 00 et le jeudi suivant à 23 h 59 (HEC dans les deux cas).

Si vous n’avez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que la procédure a revolcé, il most possible que le message automatisé envoyé par le acème au moment de votre inscription ait été filtré. Veuillez vérifier votre depune un dosar spams avant de SOLLICITER de l’aide pour accéder à la plateforme. Si votre participă a été validée, il est également possible de récupérer un nouveau mot de passe automatiquement en cliquant sur le lien „Forgotten your user name or password?” (Vous avez oublié votre nom d’UTILISATEUR ou votre mot de passe?) dans l’écran de connexion. Aplicația veuillez utiliser l’adresse de courrier électronique officielle pour soumettre un formulaire de préinscription en ligne dans votre.

J’ai oublié mon nom d’UTILISATEUR et/ou mon mot de passe.

Pour Réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir votre nom d’UTILISATEUR ou votre adresse de courrier électronique après avoir cliqué sur le lien suivant: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Vous recevrez un courrier électronique comportant des instructions pour pouvoir accéder de nouveau à la plateforme.

MoT de passe/Mon nom d’UTILISATEUR et/ou mon mot de passe ne fonctionne pas

Est-ce que vous essayez d’accéder à la plateforme en utilisant le bouton „Login” (Connexion) situé en haut à droit de la page d’allegeil?

Veuillez saisir votre nom d’UTILISATEUR et votre mot de passe en faisant to aux caractères (Sans espace), aux chiffres, aux minuscules, aux majuscules et aux signes de ponctuation.

Bloquée

JE ne peux pas accéder à la section/l’unité/l’écran suivant (e) de mon cours d’prentissage en ligne. La ressource demand est bloquée

Veuillez NOTER que la section/l’unité peut faire l’objet de règles spécifiques concernant sa finalization. Pour de plus exemple de informații, reporz-vous au Guide à l’attention des étudiants.

IPour chaque cours d’prentissage en ligne, il est nécessaire de soumettre le test préalable au cours pour pouvoir accéder au Module, lequel doit être révisé intégralement pour pouvoir accéder au test d’achèvement du cours. Si le test d’achèvement du cours est soumis avec 75 % de bonnes réponses, le participant peut accéder à la Survey (Enquête, chestionar de satisfacție). UNE fois l’enquête renseignée et transmise, le Diploma (Diplôme, atestat d’achèvement) est à son tour disponible au Téléchargement.
De manière générale, les écrans des modules d’prentissage en ligne comportent plusieurs ressources (cf., clești, encadrés, chestionare etc.). Veuillez ouvrir et compléter toutes les ressources disponibles dans chaque écran avant de poursuivre. IMPORTANTĂ: Rappelez-vous que pour pouvoir passer à l’Unité suivante, vous devez utiliser le menu de la table des matières. Veuillez NOTER que lorsque vous avez atteint le dernier écran d’une Unité, la flèche „suivant” présente dans les commandes de lecture ne pourra pas ouvrir d’unité ultérito. Reportez-vous à l’Image ci-dessous pour une ilustration.

Table des matières

Test

J’ai échoué au test d’achèvement du cours: Est-ce que je peux retenter ma șansă?

Dans la BTSF ACADEMY, les conditions relatives à la validation du test d’achèvement du cours sont les suivantes: 3 Essais sont autorisés. Si vous rencontrez des ž ultés pour obtenir la note requirements pour valider le questionnaire, veuillez réviser le contenu du module avant de retenter le test d’achèvement du cours.

Délai

JE ne pourrai pas terminer le cours d’ici la date limite. Pourrais-je bénéficier de quelques jours supplémentaires?

EN 2018, la BTSF ACADEMY a actualisé les conditions de participation: l’accès aux cours d’prentissage en ligne peut être longé sur demande, en écrivant à l’adresse HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

Les Point de contact nationaux corespondente seront tenus informés des éventuelles morelations acordées (Punctele de contact nationaux corespondente seront tenus informés des éventuelles morelations acordées).

Il y a lieu de NOTER que la durée moyenne nécessaire au suivi d’un cours completează varie entre 6 et 9 heures. Veuillez garder cette information à l’esprit lorsque vous soumettez vos demandes de participation, de façon à organizator votre calendrier en conséquence.

Impresie

Peut-on imprimer le contenu du cours? Comentați imprimer un modul d’prentissage en ligne?

Oui, cât mai curând posibil d’imprimer le contenu du cours. Vous pouvez télécharger la version imprimable de chaque unité et l’enregistrer (format PDF) sur votre ordinateur, en cliquant sur le bouton „Print” (Imprimer, entouré en rouge sur l’Illustration).

Comentați imprimer un modul d’prentissage en ligne?

mlang ž mlang es ⇦

Preguntas Frecuentes – Întrebări și răspunsuri

Credenciales

Nu Recibido mis credenciales

Tenga en cuenta que, tras la presación de los formularios de preinscripción, el corespondent punto de contacto nacional examinará las solicitudes y validará aquellas que se corespondan con los criterios de selección para cada curso de aprendizaje electrónico.

Los Solicitantes a los que se les haya validado el formulario de preinscripción para uno varios cursos de aprendizaje electrónico recibirán un correo electrónico automático en el momento de la validación con el siguiente asunto: „BTSF ACADEMY – Validación de la preinscripción”. El Echipo de BTSF recopila todas las solicitudes validadas recibidas desde el Viernes anterior (o el último día hábil de la semana, con arreglo al calendario belga) a las 00.00 horas hasta las 11.59 horas (hora central europea en ambos cazos) del Jueves siguiente. Por lo tanto, las VALIDACIONES procesadas los Viernes se incluyen en la siguiente fecha de inscripción.

Si todavía no ha Recibido sus credenciales una vez que se haya reanudado este proceso, es posible que el mensaje automático enviado por el sistema en el momento de registrarse haya FILTRADO. Le rogamos que, antes de Solicitar la ayuda para el acceso, compruebe su Carpeta de correo no deseado (spam). Para los participantes validados, también es posible Recuperar automáticamente una nueva contraseña pulsando en el enlace „Forgotten your user name or password?” (Să uitați numele de utilizator sau parola?) („Ha olvidado su usuario o contraseña?”) de la pantalla de inicio de sesión. Utilice la dirección de correo electrónico oficial utilizada para prezentar un formulario de preinscripción en línea en su solicitud.

El olvidado mi nombre usuario o contraseña

Para restablecer su contraseña, indique su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico (la que figura en el formulario de inscripción) en el siguiente enlace: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Recibirá un correo electrónico en el que se describen las instrucciones para Acceder de nuevo.

MI nombre de usuario o contraseña no Funciona

Is is entando Acceder a través del botón „Login” (iniciar sesión) en la Esquina superior derecha de la página de inicio?

Escriba su nombre de usuario y su contraseña, prestando atención a los caracteres (sin espace), los dígitos, las minúsculas ymayúsculas y los signos de puntuación.

Bloqueado

No puedo pasar a la siguiente sección/unidad/pantalla mientras realizo un curso de aprendizaje electrónico. El recurso solicitado está bloqueado.

Tenga en cuenta que la sección/unidad podría estar sujeta a normas específicas de finalización. Para más información, véase la Guía del alumno.

EN cada curso de aprendizaje electrónico, es necesario Prezar la prueba previa (Pre-Test) para Acceder al módulo (Module) que deberá ser revisada en su totalidad para Acceder a la prueba posterior (Încercare ulterioară). Si la prueba posterior se Prezenta con el 75 % de Respuestas correctas, estará disponible la Encuesta (Anchetă) (Cuestionario de satisfacción). Una vez que se haya cumplimentado y prezentado, podrá accederse al Diploma (Certificado de finalización) y descargarlo.

Dentro de los módulos, en términos generales, las pantallas de los módulos de aprendizaje electrónico están calculestas de varios recursos (por Ejemplo, pestañas, casillas, cuestionarios etc.). ABRA y complete todos los recursos disponibles de cada pantalla. IMPORTANTE: Recuerde que para navegar hasta la siguiente unidad tendrá que usar el menž del índice. Tenga en cuenta que una vez que se haya alcanzado la última pantalla de una unidad, la Flecha „Next” (siguiente) de los controles de reproducción no abrirá la unidad siguiente. Consulte la imagen que figura más abajo referencia

Navegación

Prueba

Nu superado la prueba posterior: is puedo Volver a intentarlo?

Se autorizen tres intentos para superar la prueba posterior en BTSF ACADEMY. EN caso de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el Cuestionario, revizuiește el contenido del módulo antes de Volver a Prezar dicha prueba.

Plazo

No puedo finalizar el curso en el plazo. Is puedo contar con algunos días adicionales?

BTSF ACADEMY ha actualizado las condiciones de asistencia en 2018: el acceso a los cursos de aprendizaje electrónico puede ampliarse previa solicitud, informando a HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu o enrolment@btsfacademy.eu.

Se informará a los corespondientes puntos de contacto nacionales de las ampliaciones.

Tenga en cuenta que el tiempo medio necesario de finalización oscila entre 6 y 9 horas. Tenga en cuenta esto a la hora de Prezar sus solicitudes, con el fin de organizar su programa como coresponda.

Impresión

Se puede imprimir el contenido el curso? „Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

Sí, el contenido del curso se puede imprimir. Puede descargar la versión imprimible de cada unidad y guardarla (como un archivo.pdf) en su ordenador, haciendo clic en el botón „Print” (Imprimir) (señalado con un círculo rojo en la imagen).

„Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

mlang ⇦ mlang pt

Perguntas Frequentes” – Întrebări și răspunsuri

Credenciais

Nunca recebi ca minis credenciais

Queira notar que após o envio dos formulários de pré-inscrição, o ponto de contacto nacional Correspondente examinará as Candidaturas e validará aquelas que corespondam aos critérios de seleção para cada curso de aprendizagem Eletrónica.

OS Candidatos para os quais os Formulários de pré-inscrição tenham sido validados para um ou mais cursos de aprendizagem Eletrónica receberão uma mensagem de Correio eletrónico automática aquando da validação com o assunto: „Academia BTSF – Validação da pré-inscrição”. A Equipa BTSF recolhe todas as Candidaturas validadas recebidas na sexta-feira anterior (ou no último dia útil da semana de acordo com o calendário belga) das 00h00 até às 23h59 (ambas CET) da quinta-feira seguinte. Por conseguinte, ca validações processadas às sextas-feiras são incluídas na próxima data de inscrição.

Se ainda não tiver recebido as suas credenciais quando este processo tiver sido concluído, é posível que a mensagem automática enviada pelo sistema por altura do seu registo tenha sido filtrada. Queira verificar a sua pasta de spam antes de pedir apoio para acesso. Para os participantes validados também é posível Recuperar automaticamente uma nova palavra-passe, clicando na hiperligação „Forgotten your user name or password?” (Esqueceu o seu nome de utilizador ou palavra-passe?) no ecrand de iniciar sessão. Se utilizează o Endereço de Correio eletrónico oficial utilizado para enviar um FORMULÁRIO em linha de pré-inscrição na sua candidatura.

Esqueci-me do meu nome de utilizador e/ou palavra-passe

Para repor a sua palavra-passe, envie o seu nome de utilizador ou Endereço de Correio eletrónico (o que foi indicado no FORMULÁRIO de inscrição) na seguinte hiperligação: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Receberá uma mensagem de Correio eletrónico com as Instruções para obter Novamente acesso.

O meu nome de utilizador e/ou palavra-passe não Funciona

Está a tentar aceder através do Botão „Login” (iniciar sessão) situado no canto superior direito da página de início?

Escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe prestando ATENÇand aos carateres (sem espaços), ao dígitos, às minúsculas, às maiúsculas e aos sinais de pontuação.

Bloqueado

Não posso Avançar para a secção/unidade/ecrand seguinte quando estou a seguir um curso de aprendizagem Eletrónica. O recurso solicitado está bloqueado.

Tenha em ATENÇăO que a secção/unidade pode estar sujeita a regras específicas de conclusão. Para mais informações, consulte o Guia do Estudante.

EM cada curso de aprendizagem Eletrónica, o envio do Pré-Teste é obrigatório para aceder ao Módulo, que tem de ser Revisto completamente para aceder ao Pós-Teste. Se o Pós-Teste pentru enviado com 75 % de Respostas corretas o Inquérito (Chestionário de Satisfação) fica disponível. ASSIM que for preenchido e enviado, o Diploma (certificado de conclusão) estará acessível para descarregar.

No módulos, em termos gerais, os ecrăs dos módulos de aprendizagem Eletrónica são Compostos por vários recursos (ou seja, separadores, caixas, quesários etc.). ABRA e complete os recursos disponíveis para cada ecrto para Avançar. IMPORTANTE! Não se esqueça que para navegar para a unidade seguinte tem de Utilizar o menu TOC. Tenha em ATENÇž O que, uma vez alcançado o último ecras de uma unidade, o seta „seguinte” nos controlos de reprodução não abrirá a unidade seguinte. Consulte a imagem infra para Referência

Meniul Conteúdos

Testă

Reprovei no pós-teste: posso ter outra oportunidade para Voltar a realizar o pós-teste?

AS condições para a realização do pós-teste na ACADEMIA BTSF são: 3 tentativas permitidas. Caso encontre Dificuldades em obter o nível exigido para ser aprovado no quesário, reveja os Conteúdos do módulo antes de tentar enviar Novamente um pós-teste.

Prazo

Não stitugo terminar o curso no prazo. Poso ter alguns dias suplementares?

A ACADEMIA BTSF atualizou ca condições de frecvenência em 2018: o acesso aos cursos de aprendizagem Eletrónica pode ser prorrogado mediante pedido, informando HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

OS Pontos de contacto nacionais corespondentes serão informados das prorrogações.

Tenha em ATENÇăO que o tempo médio Spa conclusão varia entre 6 e 9 horas. Tenha isto presente quando envia as suas Candidaturas, fim de organizar a sua agenda em conformidade.

Impressão

É posível imprimir os Conteúdos face curso? Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

É posível imprimir os Conteúdos face curso. Pode descarregar a versão para imprimir de cada unidade e guardá-la (como ficheiro.pdf) no seu computador.

Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

mlang ⇦
Ultima modificare: marți, 2 august 2022, 17:44