Najczęściej zadawane pytania e-uczenie się

„mlang”

Często zadawane pytania – najczęściej zadawane pytania

Poświadczenia

Nigdy nie otrzymałem(-am) moich danych uwierzytelniających

Należy pamiętać, że po przedłożeniu formularzy wstępnych krajowy punkt kontaktowy dokona przeglądu wniosków i zatwierdzi te, które odpowiadają kryteriom wyboru dla każdego kursu e-uczenia się.

Kandydaci, w przypadku których Formularze wstępnej rejestracji zostały zatwierdzone w odniesieniu do jednego lub kilku kursów w formie e-kształcenia otrzymają w momencie zatwierdzenia automatyczną wiadomość elektroniczną zatytułowaną: „BTSF ACADEMY – zatwierdzenie wstępnej rejestracji”. Zespół BTSF zbiera wszystkie zatwierdzone wnioski otrzymane od poprzedniego piątku (lub ostatniego dnia roboczego tygodnia według belgijskiego kalendarza) od godz. 00.00 do godz. 23.59 (czasu środkowoeuropejskiego) w kolejny czwartek. W związku z tym zatwierdzenia przetworzone w piątki uwzględnia się w kolejnym dniu rejestracji.

Jeżeli po wznowieniu tego procesu nadal nie otrzymasz swoich danych uwierzytelniających, możliwe jest filtrowanie automatycznej wiadomości wysłanej przez system w momencie rejestracji. Uprzejmie prosimy o sprawdzenie folderu spamu przed zwróceniem się o wsparcie dostępu. W przypadku zatwierdzonych uczestników można również automatycznie wyszukać nowe hasło, klikając na link „Zapomnij nazwę użytkownika lub hasło?” na ekranie. Proszę skorzystać z oficjalnego adresu e-mail używanego do złożenia formularza wstępnego rejestracji online w zgłoszeniu.

Zapomniałem(-am) nazwy użytkownika lub hasła

Aby zresetować hasło, proszę podać nazwę użytkownika lub adres e-mail (podany w formularzu rejestracji) pod następującym linkiem: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Otrzymasz e-mail z opisem instrukcji ponownego dostępu.

Moja nazwa użytkownika lub hasło nie działa/nie działa

Czy próbują Państwo uzyskać dostęp za pomocą przycisku „Zaloguj się”, umieszczonego w prawym górnym rogu strony głównej?

Proszę napisać nazwę użytkownika i hasło, zwracając uwagę na znaki (bez spacji), cyfry, litery małej litery, wielkiej litery, znaków interpunkcyjnych.

Nawigacja

Zablokowany – nie mogę przejść do następnego ekranu/jednostki.

Należy pamiętać, że sekcja/dział może podlegać szczególnym zasadom wypełniania. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku uczącym się.

Podczas każdego kursu w formie e-kształcenia przedłożenie pre-testu jest wymagane w celu uzyskania dostępu do Modułu, który należy przejrzeć w pełni, aby uzyskać dostęp do post-testu. Po przedłożeniu testu po zakończeniu badania zawierającego 75 % prawidłowych odpowiedzi dostępne będzie badanie (kwestionariusz zadowolenia). Dyplom (świadectwo ukończenia) będzie dostępny do pobrania po jego wypełnieniu i przesłaniu.
Na ekranach w obrębie Modułów e-kształcenia, ogólnie rzecz biorąc, znajduje się kilka różnych zasobów (tj. zakładek, ramek, quizów itp.). Aby przejść dalej, proszę otworzyć i uzupełnić wszystkie dostępne zasoby na każdym ekranie.

WAŻNE! Należy pamiętać, że aby przejść do następnego rozdziału, należy skorzystać z menu spisu treści. Proszę zauważyć, że po dojściu do ostatniego ekranu rozdziału strzałka „Dalej” znajdująca się wśród przycisków odtwarzania nie otworzy kolejnego rozdziału. W celach referencyjnych proszę zapoznać się z poniższą ilustracją.

Menu TOC

Test

Nie udało mi się przeprowadzić badania po zakończeniu testu: czy mogę mieć inną szansę na ponowne przeprowadzenie testu po zakończeniu testu?

Zgodnie z warunkami zakończenia badania po zakończeniu testu w ramach programu BTSF ACADEMY dopuszcza się trzy próby. Jeżeli napotkają Państwo trudności w uzyskaniu oceny wymaganej do zaliczenia testu, prosimy o ponowne zapoznanie się z treścią modułu przed kolejnym przystąpieniem do post-testu.

Okres rejestracji

Termin/Nie mogę zakończyć kursu przed upływem terminu. Czy mogę mieć kilka dodatkowych dni?

BTSF ACADEMY zaktualizował warunki uczestnictwa w 2018 r.: dostęp do kursów e-uczenia się można rozszerzyć na wniosek, informując o tym HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu lub enrolment@btsfacademy.eu.

Odpowiednie krajowe punkty kontaktowe zostaną poinformowane o przedłużeniu terminu.

Proszę zauważyć, że średni czas potrzebny na ukończenie wynosi od 6 do 9 godzin. Należy wziąć to pod uwagę przy składaniu wniosków, aby mogli Państwo odpowiednio zorganizować swój harmonogram.

Drukowanie

Czy można wydrukować treść kursu?

Można wydrukować treść kursu. Można pobrać wersję każdego działu do wydruku i zapisać ją (jako plik.pdf) na komputerze, klikając przycisk „Drukuj”.

Jak wydrukować moduł e-uczenia się?

„mlang” ●mlang deĖ (mlang deĖ)

Häufig gestellte Fragen – najczęściej zadawane pytania

Anmeldedaten

ICH Keine Anmeldedaten erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die zuständige nationale Kontaktstelle die übermittelten Vorabanmeldeformulare für jeden E-Learning-Kurs zunächst dahingehend prüft, ob die erforderlichen Auswahlkriterien erfüllt sind. Anschließend werden die zulässigen Anmeldungen bestätigt.

Die Interessenten, deren Vorabanmeldeformular(e) für einen oder mehrere E-Learning-Kurse bestätigt wurde(n), erhalten anschließend eine Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit folgendem Betreff: „BTSF ACADEMY – Walidacja przed wpisem” (BTSF ACADEMY – Bestätigung der Vorabanmeldung) Das BTSF-Team sammelt alle seit dem jeweils vorhergehenden Freitag (oder dem letzten Arbeitstag der Woche nach belgischem Kalender), 00.00 Uhr MEZ, bis 23.59 Uhr MEZ des darauf folgenden Donnerstags bestätigten Anmeldungen. Anmeldungen, die freitags bestätigt werden, popadła das nächste Registrierungsdatum in der folgenden Woche.

Sollten Sie Ihre Anmeldedaten nach Abschluss dieses Verfahrens noch immer niszt erhalten haben, ist die vom System zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung versendete E-Mail möglicherweise w Ihrem Spam-Ordner gelandet. Sehen Sie daher bitte zunächst immer w Ihrem Spam-Ordner nach, bevor Sie sich an den Support wenden. Bereits bestätigte Teilnehmer können über den Link „Zapomniajmy nazwę użytkownika lub hasło?” auf der Anmeldeseite auch ein neues Passwort anfordern. Bitte verwenden Sie hierbei die E-Mail-Adresse, die Sie im Vorabanmeldeformular angegeben haben.

ICH habe Meinen Benutzernamen und/oder mein Passwort vergessen.

UM Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse (die Sie im Anmeldeformular angegeben haben) unter dem folgenden Link ein: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Informationen, wie Sie den Zugang wiederherstellen können.

Mein Benutzername und/oder Passwort funktioniert niszt.

Versuchen Sie, sich über die Schaltfläche „Log In” in der oberen rechten Ecke der Startseite anzumelden?

Geben Sie ihren Benutzernamen und Ihr Passwort unter Beachtung aller enthaltenen Zeichen (keine Leerzeichen), Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen ein.

Sperre

ICH kann in meinem E-Learning-Kurs niszt zum nächsten Abschnitt/zur nächsten Unit/zum nächsten Bild. Die angeforderte Ressource ist gesperrt.

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zunächst den betreffenden Abschnitt oder die betreffende Unit abschließen müssen, bevor Sie mit dem Kurs fortfahren können. WEitere Informationen können Sie dem Teilnehmerleitfaden entnehmen.

In jedem E-Learning-Kurs müssen Sie zunächst den Einstiegstest absolvieren, um auf das Modul zugreifen zu können. Dieser wiederum mus erst vollständig geprüft werden, bevor Sie den Abschlusstest cangen können. Wenn Sie beim Abschlusstest 75 % der Fragen korrekt beantwortet haben, wird die Umfrage (Fragebogen zur Zufriedenheit) freigeschaltet. Sobald Sie diese ausgefüllt und übermittelt haben, steht die Abschlussbescheinigung (Diploma) zum Herunterladen bereit.

Innerhalb der Module setzen sich die Bildschirme der einzelnen E-Learning-Module aus verschiedenen Ressourcen zusammen (z B. Registerkarten, Textkästen, Quizze). Zum Fortfahren müssen Sie alle verfügbaren Ressourcen aufrufen und abarbeiten. WICHTIG: Die Navigation zur nächsten Unit erfolgt über das TOC-Menü. Auf dem letzten Bild einer Unit führt der „Weiter”-Pfeil in der Wiedergabesteuerung Sie niszt automatisch zur nächsten Unit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Abbildung.

TOC-Menü

Test

ICH habe den Abschlusstest niszt bestanden. Kann im. den Test wiederholen?

Für den Abschlusstest der BTSF ACADEMY gelten die folgenden Bedingungen: Sie haben 3 Versuche. Sofern sie sich schwer damit tun, bei den Fragen die erforderliche Punktzahl zu erreichen, empfiehlt es sich, den Modulinhalt vor dem nächsten Abschlusstest noch einmal zu studieren.

Frysta

ICH kann den Kurs niszt bis zum Ablauf der Frist abschließen. Kann im. Meinen Zugang verlängern?

Die BTSF ACADEMY hat die Zugangsbedingungen im Jahr 2018 geändert. Der Zugang zu den E-Learning-Kursen kann auf Antrag durch eine Mitteilung an HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu oder enrolment@btsfacademy.eu verlängert werden.

Odpowiednie krajowe punkty kontaktowe zostaną poinformowane o przedłużeniu terminu.

Die zuständigen nationalen Kontaktstellen werden über die Verlängerung des Zugangs w Kenntnis gesetzt. Bitte beachten Sie: Durchschnittlich nimmt odrzutowy E-Learning-Kurs etwa 6 bis 9 Stunden w Anspruch. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Anmeldung, damit Sie die Zeit für die Kurse entsprechend einplanen können.

Drucken

Kann im. die Kursinhalte ausdrucken? WIE druckedż das E-Learning-Modul aus?

ES besteht die Möglichkeit, die Kursinhalte auszudrucken. Sie können jede Unit als Druckversion herunterladen und als PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern. Klicken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche „Print” (in der Abbildung rot umrandet).

Jak wydrukować moduł e-uczenia się?

„mlang” ●mlang frĖ (w jęz. angielskim)

Pytania Foire Aux – najczęściej zadawane pytania

Identifiants de connexion

JE n’ai jamais reçu mes identifiants de connexion

Veuillez NOTER qu’après avoir soumis les formulaires de préinscription, le Point de contact national korespondent Passera en revue les demandes et validera celles qui répondent aux critères de sélection de chaque cours d’apprentissage en ligne.

Les candidats dont le(s) formulaire (s) formulaire(s) de préinscription a/ont été validé(s) pour un ou plusieurs cours d’apprentissage en ligne recevront un courrier électronique automatisé au moment de la walidacja. Komunikat CE aura pour objet: „BTSF ACADEMY – Validation de la préinscription”. L’équipe BTSF collecte toutes les demandes qui ont été reçues entre le vendredi qui précède (ou le dernier jour ouvrable de la semaine en fonction du calendrier belge) à 00 h 00 et le jeudi suivant à 23 h 59 (HEC dans les deux cas cas).Walidacje traitées le vendredi sont donc incluses pour la date d’inscription suivante.

SI vous n’avez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que la procédure a recommencé, il que le message automatisé envoyé par le système au moment de votre napis ait été filtré. Veuillez vérifier votre dossier spams avant de SOLLICITER de l’aide pour accéder à la plateforme. SI votre participation a été validée, il est également possible de récupérer un nouveau mot de passe automatiquement en cliquant sur le lien „Zapomniać swoją nazwę użytkownika lub hasło?” (Vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe?) dans l’écran de connexion. Veuillez User l’adresse de courrier électronique officielle pour soumettre un formulaire de préinscription en ligne dans votre.

J’ai oublié mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe.

Pour Réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir votre nom d’utilisateur ou votre adresse de courrier électronique (celle 4nie dans le formulaire d’inscription) après avoir cliqué sur le lien suivant: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Vous recevrez un courrier électronique comportant des instructions pour pouvoir accéder de nouveau à la plateforme.

MoT de passe/Mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe ne fonctionne(nt) pas

Est-ce que vous essayez d’accéder à la plateforme en utilisant le bouton „Login” (Connexion) situé en haut à droit de la page d’accueil?

Veuillez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe en faisant particulièrement attention aux caractères (sans espace), aux chiffres, aux minuscules, aux majuscules et aux signes de ponctuation.

Bloquée

JE ne peux pas accéder à la section/l’unité/l’écran suivant(e) de mon cours d’apprentissage en ligne. La ressource demandée est bloquée

Veuillez NOTER que la section/l’unité peut faire l’objet de règles spécifiques concernant sa finalizacja. Pour de plus amples information, reportez-vous au Guide à l’attention des étudiants.

IPour chaque cours d’apprentissage en ligne, il est nécessaire de soumettre le test préalable au cours pour pouvoir accéder au Module, lequel doit être révisé intégralement pour pouvoir accéder au test d’achèvement du cours. SI le test d’achèvement du cours est soumis avec 75 % de bonnes réponses, le participant peut accéder à la Survey (Enquête, kwestionariusz de satysfakcji). UNE fois l’enquête renseignée et transmise, le Diploma (Diplôme, Certification d’achèvement) est à son tour disponible au Téléchargement.
De manière générale, les écrans des module d’apprentissage en ligne comportent plusieurs ressources (c.-à-d., onglets, encadrés, kwestionariusze itp.). Veuillez ouvrir et compléter toutes les ressources disponibles dans chaque écran avant de poursuivre. WAŻNE: Rappelez-vous que pour pouvoir passer à l’Unité suivante, vous devez user le menu de la table des matières. Veuillez NOTER que lorsque vous avez atteint le dernier écran d’une Unité, la flèche „suivant” présente dans les commandes de lecture ne pourra pas ouvrir d’unité ultérieure. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour une ilustracja.

Table des matières

Test

J’ai échoué au test d’achèvement du cours: Est-ce que je peux retenter ma chance?

Dans la BTSF ACADEMY, les conditions relatives à la validation du test d’achèvement du cours sont les suivantes: 3 essais sont autorisés. SI vous rencontrez des difficultés pour obtenir la note requise pour valider le questionnaire, veuillez réviser le contenu du module avant de retenter le test d’achèvement du cours.

Délai

JE ne pourrai pas terminer le cours d’ici la date limite. Pourrais-je bénéficier de quelques jours supplémentaires?

EN 2018, la BTSF ACADEMY a actualisé les conditions de participation: L’accès aux cours d’apprentissage en ligne peut être prolongé sur demande, en écrivant à l’adresse HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

Les Point de contact nationaux korespondentów seront tenus informés des éventuelles extensions concurées.

Il y a lieu de NOTER que la durée moyenne nécessaire au suivi d’un cours complet varie entre 6 i 9 heures. Veuillez garder cette information à l’esprit lorsque vous soumettez vos demandes de participation, de façon à organizator votre calendrier en conséquence.

Wrażenie

Peut-on imprimer le contenu du cours? Komentarz imprimer un module d’apprentissage en ligne?

Oui, il est possible d’imprimer le contenu du cours. Vous pouvez télécharger la version imprimable de chaque unité et l’enregistrer (au format PDF) sur votre ordinateur, en cliquant sur le bouton „Print” (Imprimer, entouré en rouge sur l’illustration).

Komentarz imprimer un module d’apprentissage en ligne?

„mlang” ●mlange esĖ (mlang es)

Preguntas Frecuentes – najczęściej zadawane pytania

Credenciales

Ani Recibido mis credenciales

Tenga en cuenta que, tras la presentación de los formularios de preinscripción, el correspondiente punto de contacto nacional examinará las solicitudes y validará aquellas que se correspondan con los criterios de selección para cada curso de aprendizaje electrónico.

Los Solicitantes a los que se les haya validado el formulario de preinscripción (formularz/s) para uno o varios cursos de aprendizaje electrónico recibirán un correo electrónico automático en el momento de la validación con el siguiente asunto: „BTSF ACADEMY – Validación de la preinscripción”. EL equipo de BTSF recopila todas las solicitudes validadas recibidas desde el Viernes anterior (o el último día hábil de la semana, con arreglo al calendario belga) a las 00.00 horas hasta las 11,59 horas (hora central europea en ambos casos) del Jueves siguiente. Por lo tanto, las VALIDACIONES procesadas los Viernes se incluyen en la siguiente fecha de inscripción.

SI todavía no ha Recibido sus credenciales una vez que se haya reanudado este proceso, es posible que el mensaje automático enviado por el sistema en el momento de registrarse se haya FILTRADO. Le rogamos que, antes de Solicitar la ayuda para el acceso, compruebe su Carpeta de correo no deseado (spam). Para los participantes validados, también es posible Recuperar automáticamente una nueva contraseña pulsando en el en enlace „Zapomniajmy swoją nazwę użytkownika lub hasło?” (Cha olvidado su usuario o contraseña?) de la pantalla de inicio de sesión. Utilice la dirección de correo electrónico oficial utilizada para presentar un formulario de preinscripción en línea en su solicitud.

Olvidado mi nombre usuario o contraseña

Parareablecer su contraseña, indique su nombre de usuaario o su dirección de correo electrónico (la que figura en el formulario de inscripción) en el siguiente enlace: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Recibirá un correo electrónico en el que se descriptionn las instrucciones para Acceder de nuevo.

Mi nombre de usuario o contraseña no Funciona

„¿está intentando Acceder a través del botón »Login« (iniciar sesión) en la Esquina superior derecha de la página de inicio?

Escriba su nombre de usuaario y su contraseña, prestando atención a los caracteres (sin espacios), los dígitos, las minúsculas ymayúsculas y los signos de puntuación.

Bloqueado

Brak puedo pasar a la siguiente sección/unidad/pantalla mientras realizo un curso de aprendizaje electrónico. EL recurso solicitado está bloqueado.

Tenga en cuenta que la sección/unidad podría estar sujeta a normas específicas de finalización. Para más información, véase la Guía del alumno.

EN cada curso de aprendizaje electrónico, es necesario presentar la prueba previa (Pre-Test) para Acceder al módulo (Module) que deberá ser revisada en su totalidad para Acceder a la prueba posterior (Post-Test). SI la prueba posterior se presenta con el 75 % de Respuestas correctas correctas, estará disponible la Encuesta (Survey) (Cuestionario de satisfacción). Una vez que se haya cumplimentado y presentado, podrá accederse al Diploma (certificado de finalización) y descargarlo.

Dentro de los módulos, en términos generales, las pantallas de los módulos de aprendizaje electrónico están compuestas de varios recursos (por Ejemplo, pestañas, casillas, cuestionarios itp.). ABRA y full todos los recursos dysponents de cada pantalla. WAŻNE: Recuerde que para navegar hasta la siguiente unidad tendrá que usar el menú del índice. Tenga en cuenta que una vez que se haya alcanzado la última pantalla de una una una una unidad, la Flecha „Next” (siguiente) de los controles de reproducción no abrirá la unidad siguiente. Consulte la obrazn que figura más abajo como referencia

Navegación

Prueba

Nr superado la prueba posteriori: ¿puedo Volver a intentarlo?

SE permiten tres intentos para superar la prueba posterior en BTSF ACADEMY. EN caso de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el CUESTIONARIO, rewizja el contenido del módulo antes de Volver a presentar dicha prueba.

Plazo

Brak puedo finizar el curso en el plazo. Lpuedo contar con algunos días adicionales?

BTSF ACADEMY ha actualizado las condiciones de asistencia en 2018: EL acceso a los cursos de aprendizaje electrónico puede ampliarse previa solicitud, informando a HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu o enrolment@btsfacademy.eu.

SE informará a los korespondientes puntos de contacto nacionales de las ampliaciones.

Tenga en cuenta que el tiempo medio necesario de finalización oscila entre 6 y 9 horas. Tenga en cuenta esto a la hora de presentar sus solicitudes, con el fin de organizar su programa como corresponda.

Impresión

¿SE puede imprimir el contenido el curso? ¿Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

Sí, el contenido del curso se puede imprimir. Puede descargar la versión imprimible de cada unidad y guardarla (como un archivo.pdf) en su ordenador, haciendo clic en el botón „Print” (Imprimir) (señalado con un círculo rojo en la imagen).

¿Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

„mlang” ●mlang ptĖ „mlang”

Perguntas Frequentes – najczęściej zadawane pytania

Credenciais

Nunca recebi jako minhas credenciais

Queira notar que após o envio dos formulários de pré-inscrição, o ponto de contacto nacional Correspondente examinará jako Candidaturas e validará aquelas que correspondam aos critérios de seleção para cada curso de aprendizagem Eletrónica.

OS Candidatos para os quais os Formulários de pré-inscrição tenham sido validados para um ou mais cursos de aprendizagem Eletrónica receberão uma mensagem de Correio eletrónico automática aquando da validação com o assunto: „Academia BTSF – Validação da pré-inscrição”. Equipa BTSF recolhe todas as Candidaturas validadas recebidas na sexta-feira an prior (nie último dia útil da semana de acordo com o calendário belga) das 00h00 até às 23h59 (ambas CET) da quinta-feira seguinte. Por conseguinte, as validações processadas às sextas-Feiras são incluídas na próxima data de inscrição.

SE ainda não tiver recebido as suas credenciais quando este processo tiver sido concluído, é possível que a mensagem automática enviada pelo sistema por altura do seu registo tenha sido filtrada. Queira verificar a sua pasta de spam antes de pedir apoio para acesso. Para os participantes validados também é possível Recuperar automaticamente uma nova Palavra-passe, clicando na hiperligação „Zapomniać swoją nazwę użytkownika lub hasło?” (Esqueceu o seu nome de utilizador ou Palavra-passe?) brak ecrã de iniciar sesão. Wykorzystanie o Endereço de Correio eletrónico oficial utilizado para enviar um FORMULÁRIO em linha de pré-inscrição na sua candidatura.

Esqueci-me do meu nome de utilizador e/ou Palavra-passe

Para repor a sua Palavra-passe, envie o seu nome de utilizador ou Endereço de Correio eletrónico (o que foi indicado no FORMULÁRIO de inscrição) na seguinte hiperligação: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Receberá uma mensagem de Correio eletrónico com jest Instruções para obter Novamente acesso.

O meu nome de utilizador e/ou Palavra-passe não Funciona

Está a tentar a aceder através do Botão „Login” (iniciar sessão) situado no canto superior direito da página de início?

Escreva o seu nome de utilizador e Palavra-passe prestando ATENÇύO aos carateres (sem espaços), ao dígitos, às minúsculas, às maiúsculas e aos sinais de pontuação.

Bloqueado

Não posso Avançar para a secção/unidade/ecrã seguinte quando estou a seguir um curso de aprendizagem Eletrónica. O recurso solicitado está bloqueado.

Tenha em ATENÇĖO que a secção/unidade pode estar sujeita a regras específicas de conclusão. Para mais informações, consulte o Guia do Estudante.

EM cada curso de aprendizagem Eletrónica, o envio do Pré-Teste é obrigatório para aceder ao Módulo, que tem de ser Revisto completamente para aceder ao Pós-Teste. SE o Pós-Teste for enviado com 75 % de Respostas corretas o Inquérito (Questionário de Satisfação) fica disponível. ASSIM que for preenchido e enviado, o Diploma (certificado de conclusão) estará acessível para descarregar.

Nos módulos, em termos gerais, os ecrãs dos módulos de aprendizagem Eletrónica são Compostos por vários recursos (ou seja, separadores, caixas, Qários itp.). ABRA e full os recursos disponíveis para cada ecrã para Avançar. WAŻNE! Não se esqueça que para navegar para a unidade seguinte tem de Utilizar o menu TOC. Tenha em ATENÇĖO que, uma vez alcançado o último ecrã de uma unidade, a seta „seguinte” nos controlos de reprodução não abrirá a unidade seguinte. Consulte a obrazm infra para Referência

Menu Conteúdos

Testowanie

Reprovei no Pós-test: posso ter outra oportunidade para Voltar a realizar o Pós-teste?

Jak condições para a realização do Pós-teste na ACADEMIA BTSF são: 3 tetativas permitidas. Caso encontre Dificuldades em obter o nível exigido para ser aprovado no questionário, reveja os Conteúdos do módulo antes de tentar enviar Novamente um Pós-teste.

Prazo

Não consigo terminar o curso no prazo. Posso ter alguns dias suplementares?

A ACADEMIA BTSF atualizou as condições de frequência em 2018: o acesso aos cursos de aprendizagem Eletrónica pode ser prorrogado mediante pedido, informando HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

OS Pontos de contacto nacionais korespondentes serão informados das prorrogações.

Tenha em ATENÇĖO que o tempo médio necessário para a conclusão varia entre 6 e 9 horas. Tenha isto presente quando envia jako suas Candidaturas, fim de organizar a sua agenda em conformidade.

Impressão

É possível imprimir os Conteúdos do curso? Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

É possível imprimir os Conteúdos do curso. Pode descarregar a versão para imprimir de cada unidade e guardá-la (como ficheiro.pdf) brak seu computador.

Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

„mlang”
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 2 sierpnia 2022, 17:44