Veelgestelde vragen e-learning

{mlang en}

Veelgestelde vragen — Veelgestelde vragen

Geloofsbrieven

Ik heb nooit mijn geloofsbrieven ontvangen

Na de indiening van de voorinschrijvingsformulieren beoordeelt het nationale contactpunt de sollicitaties en valideert het die voldoen aan de selectiecriteria voor elke e-learningcursus.

Kandidaten voor wie het (de) voorinschrijvingsformulier (s) voor een of meer e-learningcursussen is/zijn gevalideerd, ontvangen op het moment van de validering een automatische e-mail met het onderwerp: „BTSF ACADEMY — Pre-enrolmet Validation”. Het BTSF-team verzamelt alle gevalideerde aanvragen die zijn ontvangen van de vorige vrijdag (of de laatste werkdag van de week volgens de Belgische kalender) van 00: 00 AM tot 11: 59 uur (beide Midden-Europese tijd) van de volgende donderdag. Daarom worden valideringen die op vrijdag zijn verwerkt, opgenomen in de volgende inschrijvingsdatum.

Als u uw gegevens nog steeds niet hebt ontvangen nadat dit proces is hervat, is het mogelijk dat het geautomatiseerde bericht dat het systeem op het moment van uw registratie heeft verzonden, is gefilterd. Controleer de spammap voordat u om toegangsondersteuning verzoekt. Voor gevalideerde deelnemers is het ook mogelijk om automatisch een nieuw wachtwoord op te vragen door op het scherm „Uw gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?” te klikken. Gebruik het officiële e-mailadres dat u bij uw sollicitatie gebruikt om een online voorinschrijvingsformulier in te dienen.

Ik heb mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten

Om uw wachtwoord opnieuw in te stellen, dient u uw gebruikersnaam of e-mailadres (het adres in het inschrijvingsformulier) in via de volgende link: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

U ontvangt een e-mail met instructies over hoe u opnieuw toegang kunt krijgen.

Mijn gebruikersnaam en/of wachtwoord werkt niet/werkt niet

Probeert u toegang te krijgen via de knop „Login” in de rechterbovenhoek van de homepage?

Schrijf uw gebruikersnaam en uw wachtwoord en let daarbij op de tekens (zonder spaties), het cijfer (de cijfers), de kleine letter (s), de hoofdletter (s) en de leestekens.

Navigatie

Vergrendeld — Ik kan niet verder gaan met het volgende scherm/de volgende eenheid.

Er zij op gewezen dat voor de afdeling/eenheid specifieke uitvoeringsregels kunnen gelden. Zie voor meer informatie de studentengids.

In elke e-learningcursus moet de voortest worden ingediend om toegang te krijgen tot de module, die volledig moet worden herzien om toegang te krijgen tot de test na de test. Als de post-test wordt ingediend met 75 % van de juiste antwoorden, wordt de enquête (vragenlijst over de tevredenheid) beschikbaar. Zodra het is ingevuld en ingediend, kan het diploma (voltooiingscertificaat) worden gedownload.
Binnen de modules bestaan de schermen in de e-learningmodules in het algemeen uit verschillende bronnen (tabbladen, dozen, quizzen, enz.). Gelieve alle beschikbare bronnen op elk scherm te openen en in te vullen om verder te gaan.

BELANGRIJK! Vergeet niet dat u het TOC-menu moet gebruiken om naar de volgende eenheid te navigeren. Zodra het laatste scherm van een eenheid is bereikt, wordt de volgende pijl in de Playback Controls niet geopend. Zie onderstaande afbeelding als referentie.

TOC Menu

Test

Ik heb de post-test niet doorstaan: kan ik opnieuw de kans krijgen om de test na de test te hervatten?

Onder de voorwaarden voor de voltooiing na de test in de BTSF ACADEMY zijn drie pogingen toegestaan. Als u het moeilijk vindt om de vereiste minimumscore voor de vragenlijst te verkrijgen, bekijk dan de inhoud van de module alvorens de post-test opnieuw in te dienen.

Inschrijvingsperiode

Deadline/Ik kan de cursus niet binnen de gestelde termijn afronden. Zou ik enkele extra dagen kunnen krijgen?

De BTSF ACADEMY heeft de deelnamevoorwaarden in 2018 geactualiseerd: de toegang tot de e-learningcursussen kan op verzoek worden uitgebreid via HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu of enrolment@btsfacademy.eu.

De overeenkomstige nationale contactpunten worden in kennis gesteld van verlengingen.

Er zij op gewezen dat de gemiddelde tijd die nodig is voor de uitvoering varieert van 6 tot 9 uur. Houd dit in gedachten bij het indienen van uw sollicitaties, zodat u uw planning dienovereenkomstig kunt organiseren.

Drukken

Is het mogelijk de inhoud van de cursus af te drukken?

De inhoud van de cursus kan worden geprint. U kunt de afdrukbare versie van elke eenheid downloaden en (als file.pdf) op uw computer opslaan door op de knop „Afdrukken” te klikken.

Hoe kunt u de e-learningmodule afdrukken?

{mlang} {mlang de}

Häufig gestellte Fragen — veelgestelde vragen

Anmeldedaten

ICH habe keine Anmeldedaten erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die zuständige nationale Kontaktstelle die übermittelten Vorabanmeldeformulare für jeden E-Learning-Kurs zunächst dahingehend prüft, ob die erforderlichen Auswahlkriterien erfüllt sind. Anschließend werden die zulässigen Anmeldungen bestätigt.

Die Interessenten, deren Vorabanmeldeformular (e) für einen oder mehrere E-Learning-Kurse bestätigt wurde (n), erhalten anschließend eine Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit folgendem Betreff: „BTSF ACADEMY — Pre-enrolment Validation” (BTSF ACADEMY — Bestätigung der Vorabanmeldung) Das BTSF-Team sammelt alle seit dem jeweils vorhergehenden Freitag (oder dem letzten Arbeitstag der Woche nach belgischem kalender), 00.00 Uhr MEZ, bis 23.59 Uhr MEZ des darauf folgenden Donnerstags bestätigten Anmeldungen. Anmeldungen, die freitags bestätigt werden, viel daher unter das nächste Registrierungsdatum in der folgenden Woche.

Sollten Sie Ihre Anmeldedaten nach Abschluss dieses Verfahrens noch immer nicht erhalten haben, ist die vom System zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung versendete E-Mail möglicherweise in Ihrem Spam-Ordner gelandet. Sehen Sie daher bitte zunächst immer in Ihrem Spam-Ordner nach, bevor Sie sich an den Support Wenden. Bereits bestätigte Teilnehmer können über den Link „Forgotten your username or password?” auf der Anmeldeseite auch ein neues Passwort anfordern. Bitte verwenden Sie hierbei die E-Mail-Adresse, die Sie im Vorabanmeldeformular angegeben haben.

ICH habe Meinen Benutzernamen und/oder mein Passwort vergessen.

UM Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse (die Sie im Anmeldeformular angegeben haben) unter dem folgenden Link ein: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Informationen, wie Sie den Zugang wiederherstellen können.

Mein Benutzername und/oder Passwort funktioniert nicht.

Versuchen Sie, sich über die Schaltfläche „Log In” in der oberen rechten Ecke der Startseite anzumelden?

Geben Sie ihren Benutzernamen und Ihr Passwort unter Beachtung aller enthaltenen Zeichen (keine Leerzeichen), Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen eïne.

Sperre

ICH-kann in meinem E-Learning-Kurs nicht zum nächsten Abschnitt/zur nächsten Unit/zum nächsten Bild wechseln. Die angeforderte Ressource ist gesperrt.

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zunächst den betreffenden Abschnitt oder die betreffende Unit abschließen müssen, bevor Sie mit dem Kurs fortfahren können. Weitere Informationen können Sie dem Teilnehmerleitfaden entnehmen.

In jedem E-Learning-Kurs müssen Sie zunächst den Einstiegstest absolvieren, um auf das Modul zugreifen zu können. Dieser wiederum muss erst vollständig geprüft werden, bevor Sie den Abschlusstest ablegen können. Wenn Sie beim Abschlusstest 75 % der Fragen korrekt beantwortet haben, wird die Umfrage (Fragebogen zur Zufriedenheit) freigeschaltet. Sobald Sie diese ausgefüllt und übermittelt haben, steht die Abschlussbescheinigung (Diploma) zum Herunterladen bereit.

Innerhalb der Module setzen sich die Bildschirme der einzelnen E-Learning-Module aus verschiedenen Ressourcen zusammen (z. B. Registerkarten, Textkästen, Quizze). Zum Fortfahren müssen Sie alle verfügbaren Ressourcen aufrufen und abarbeiten. WICHTIG: Die Navigation zur nächsten Unit erfolgt über das TOC-Menklein. Auf dem letzten Bild einer Unit führt der „Weiter” -Pfeil in der Wiedergabesteuerung Sie nicht automatisch zur nächsten Unit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Abbildung.

TOC-menu

Test

ICH habe den Abschlusstest nicht bestanden. Kann ich den Test wiederholen?

Für den Abschlusstest der BTSF ACADEMY gelten die folgenden Bedingungen: Sie haben 3 Versuche. Sofern sie sich schwer damit tun, bei den Fragen die erforderliche Punktzahl zu erreichen, empfiehlt es sich, den Modulinhalt vor dem nächsten Abschlusstest noch einmal zu Studieren.

Frist

ICH kann den Kurs nicht bis zum Ablauf der Frist abschließen. Kann ich Meinen Zugang verlängern?

Die BTSF ACADEMY hat die Zugangsbedingungen im Jahr 2018 geändert. Der Zugang zu den E-Learning-Kursen kann auf Antrag durch eine Mitteilung an HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu oder enrolment@btsfacademy.eu verlängert werden.

De overeenkomstige nationale contactpunten worden in kennis gesteld van verlengingen.

Die zuständigen nationalen Kontaktstellen werden über die Verlängerung des Zugangs in Kenntnis gesetzt. Bitte beachten Sie: Durchschnittlich nimmt jeder E-Learning-Kurs etwa 6 bis 9 Stunden in Anspruch. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Anmeldung, damit Sie die Zeit für die Kurse entsprechend einplanen können.

Drucken

Kann ich die Kursinhalte ausdrucken? WIE drucke ich das E-Learning-Modul aus?

ES besteht die Möglichkeit, die Kursinhalte auszudrucken. Sie können jede Unit als Druckversion herunterladen und als PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern. Klicken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche „Print” (in der Abbildung rot umrandet).

Hoe kunt u de e-learningmodule afdrukken?

{mlang} {mlang fr}

Foire Aux Vragen — Veelgestelde vragen

Identificatie van connexion

JE n’ai jamais reçu mes identificatiemiddelen de connexion

Veuillez NOTER q’après avoir soumis les formulaires de préinscription, le point de contact national correspondant Passera en revue les demandes et validera celles qui répondent aux critères de sélection de chaque cours d’apprentissage en ligne.

Les candidats dont le (s) de préinscription a/ont été validé pour un ou plusieurs cours d’apprentissage en ligne recevront un courrier électronique automatisé au moment de la validatie. CE message aura pour objet: „BTSF ACADEMY — Validation de la préinscription”. L’équipe BTSF collecte toutes les demandes validées qui ont été reçues entre le vendredi qui précède (ou le dernier jour ouvrable de la semaine en fonction du calcaldrier belge) tot 00 uur 00 et le jeudi suivant à 23 uur 59 (HEC dans les deux cas).Les validations traitées le vendredi sont donc; gebruikt pour la d’inscription suivante.

SI vous n’avez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que la procédure a adviscé, il est possible que le message automatisé envoyé par le système au moment de votre inscription ait été filtré. Veuillez vérifier votre dossier spams avant de SOLLICITER de l’aide pour accéder à la plateforme. SI neemt deel aan een été validée, il est également possible de récupérer un nouveau mot de passe automatiquement en cliquant sur le lien „Forgotten your username or password?” (Vous avez oublié votre nom d’UTILISATEUR ou votre mot de passe?) dans l’écran de connexion. Veuillez maakt gebruik van de applicatie préinscription en ligne dans votre officielle pour soumettre un formulaire de préinscription en ligne dans votre application.

J’ai oublié mon nom d’UTILISATEUR et/ou mon mot de passe.

Pour Réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir votre nom d’UTILISATEUR ou votre adresse de courrier électronique (celle fournie dans le formulaire d’inscription) après avoir cliqué sur le lien suivant: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Vous recevrez un courrier électronique comportant des instructions pour pouvoir accéder de nouveau à la plateforme.

MoT de passe/Mon nom d’UTILISATEUR et/ou mot de passe ne fonctionne (nt) pas

Est-ce que vous essayez d’accéder à la plateforme en use le bouton „Login” (Connexion) situé en haut à droit de la page d’accueil?

Veuillez saisir votre nom d’UTILISATEUR et votre mot de passe en faisant particulièrement attention aux caractères (sans espace), aux chiffres, aux minuscules, aux majuscules et aux signes de ponctuation.

Bloquée

JE ne peux pas accéder à la section/l’unité/l’écran suivant (e) de mon cours d’apprentissage en ligne. La ressource demandée est bloquée

Veuillez NOTER que la section/l’unité peut faire l’objet de règles spécifiques concernant sa finish. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Guide à l’attention des étudiants.

IPour chaque cours d’apprentissage en ligne, il est nécessaire de soumettre le test préalable au cours pour pouvoir accéder au Module, lequel doit être révisé intégralement pour pouvoir accéder au test d’achèvement du cours. SI le test d’achèvement du cours est soumis avec 75 % de bonnes réponses, le participant peut accéder à la Survey (Enquête, vragenlijst de tevredenheid). UNE fois l’enquête renseignée et transmise, le Diploma (Diplôme, attestation d’achèvement) est à son tour disponible au Téléchargement.
De manière générale, les écrans des modules d’apprentissage en ligne comportent plusieurs ressources (c.-so-d., onglets, encadrés, vragenlijsten enz.). Veuillez ouvrir et compléter toutes ressources disponibles dans chaque écran avant de poursuivre. BELANGRIJK: Rappelez-vous que pour pouvoir passer à l’Unité suivante, vous devez use le menu de la table des matières. Veuillez NOTER que lorsque vous avez atteint le dernier écran d’une Unité, la flèche „suivant” dans les commandes de lecture ne pourra pas ouvrir d’unité ultérieure. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour une illustration.

Tabel des matières

Test

J’ai échoué au test d’achèvement du cours: Est-ce que je peux retenter ma-kans?

Dans la BTSF ACADEMY, les conditions families à la validation du test d’achèvement du cours sont les suivantes: 3 Essais sont autorisés. SI vous rencontrez des tés pour obtenir la note requise pour valider le questionnaire, veuillez réviser le contenu du module avant de retenter le test d’achèvement du cours.

Délai

JE ne pourrai pas terminer le cours d’ici la date limite. Pourrais-je bénéficier de quelques jours supplémentaires?

En 2018, la BTSF ACADEMY a actualisé les conditions de participation: L’accès aux cours d’apprentissage en ligne peut être extené sur demande, en écrivant à l’adresse HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

Les Points de contact nationaux correspondants seront tenus informés des éventuelles verlengt accordées.

Il y a lieu de NOTER que la durée moyenne nécessaire au suivi d’un cours complet varie entre 6 et 9 heures. Veuillez garder cette information à l’esprit lorsque vous soumettez vos demandes de participation, de façon à organisator votre caldrier en conséquence.

Indruk

Peut-on imprimer le contenu du cours? Opmerking „imprimer un module d’apprentissage en ligne”?

Oui, zo veel mogelijk d’imprimer le contenu du cours. Vous pouvez télécharger la version imprimable de chaque unité et l’enregistrer (au format PDF) sur votre ordinateur, en cliquant sur le bouton „Print” (Imprimer, entouré en rouge sur l’Illustration).

Opmerking „imprimer un module d’apprentissage en ligne”?

{mlang} {mlang es}

Preguntas Frecuentes — Veelgestelde vragen

Credenciales

Nee: Recibido mis credenciales

Tenga en cuenta que, tras la presentación de los formularios de preinscripción, el correspondiente punto de contacto nacional examinará las solicitudes y validará aquellas que se correspondan con los Criteria de selección para cada curso de aprendizaje electrónico.

Los Solicitantes a los que se les haya validado el formulario de preinscripción para uno o varios cursos de aprendizaje electrónico recibirán un correo electrónico automático en el momento de la validación con el siguiente asunto: „BTSF ACADEMY — Validación de la preinscripción”. EL Equipment de BTSF recopila todas las solicitudes validadas recibidas desde el Viernes anterior (o el último día hábil de la semana, con arreglo al calendario belga) a las 00.00 horas hasta las 11.59 horas (hora Central europea en ambos casos) del Jueves siguiente. Por lo tanto, las VALIDACIONES procesadas los Viernes se Inclusion en la siguiente fecha de inscripción.

SI todavía no ha Recibido sus credenciales una vez que se haya reanudado este proceso, es posible que el mensaje automático enviado por el sistema en el momento de registrarse se haya FILTRADO. Le rogamos que, antes de Solicitar la ayuda para el acceso, compruebe su Carpeta de correo no deseado (spam). Para los participantes validados, también es posible Recuperar automáticamente una nueva contraseña pulsando en el enlace „Forgotten your username or password?” (Ha olvidado su usuario o contraseña?) de la pantalla de inicio de sesión. Utilice la dirección de correo electrónico oficial utilizada para presentar un formulario de preinscripción en línea en su solicitud.

De olvidado mi nombre usuario o contraseña

Para restablecer su contraseña, indique su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico (la que figura en el formulario de inscripción) en el siguiente enlace: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Recibirá un correo electrónico en el que se describen las instrucciones para Acceder de nuevo.

MI nombre de usuario o contraseña no Funciona

„Está intentando Acceder a través del botón „Login” (iniciar sesión) en la Esquina superior derecha de la página de inicio?

Escriba su nombre de usuario y su contraseña, prestando atención a los caracteres (sin espacios), los dígitos, las minúsculas ymayúsculas y los signos de puntuación.

Bloqueado

Geen puedo pasar a la siguiente sección/unidad/pantalla mientras realizo un curso de aprendizaje electrónico. EL recurso solicitado está bloqueado.

Tenga en cuenta que la sección/unidad podría estar sujeta a normas específicas de finalización. Para más información, véase la Guía del alumno.

En cada curso de aprendizaje electrónico, es necesario presentar la prueba previa (pre-test) para Acceder al módulo (Module) que deberá ser revisada en su totalidad para Acceder a la prueba posterior (post-test). SI la prueba posterior se presenta con el 75 % de Respuestas correctas, estará disponible la Encuesta (enquête) (Cuestionario de satisfacción). Una vez que se haya cumplimentado y presentado, podrá accederse al Diploma (certificado de finalización) y descargarlo.

Dentro de los módulos, en términos generales, las pantallas de los módulos de aprendizaje electrónico están compuestas de varios recursos (por Ejemplo, pestañas, casillas, cuestionarios enz.). ABRA y complete todos los recursos disponibles de cada pantalla. INVOER: Recuerde que para navegar hasta la siguiente unidad tendrá que usar el menú del índice. Tenga en cuenta que una vez que se haya alcanzado la última pantalla de una unidad, la Flecha „Next” (siguiente) de los controles de reproducción no abrirá la unidad siguiente. Consulte la imagen que figura más abajo como referencia

Navegación

Prueba

Nee, superado la prueba posterior: puedo Volver a intentarlo?

SE permiten tres intentos para superar la prueba posterior en BTSF ACADEMY. En caso de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el Cuestionario, herziet el contenido del módulo antes de Volver a presentar dicha prueba.

Plazo

Geen puedo finalizar el curso en el plazo. Puedo contar con algunos días adicionales?

BTSF ACADEMY ha actualizado las condiciones de asistencia en 2018: EL acceso a los cursos de aprendizaje electrónico puede ampliarse previa solicitud, informando a HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu o enrolment@btsfacademy.eu.

SE informará a los correspondientes puntos de contacto nacionales de las ampliaciones.

Tenga en cuenta que el tiempo medio necesario de finalización oscila entre 6 y 9 horas. Tenga en cuenta esto a la hora de presentar sus solicitudes, con el fin de organizar su programa como corresponda.

Voorzitterschap

„SE puede imprimir el contenido el curso? ” Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

Sí, el contenido del curso se puede imprimir. Puede descargar la versión imprimible de cada unidad y guardarla (como un archivo.pdf) en su ordenador, haciendo clic en el botón „Print” (Imprimir) (señalado con un círculo rojo en la imagen).

” Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

{mlang} {mlang pt}

Perguntas Frequentes — Veelgestelde vragen

Credenciais

Nunca recebi als minis credenciais

Queira notar que após o envio dos formulários de pré-inscrição, o ponto de contacto nacional Correspondente examinará as Candidaturas e validará aquelas que correspondam aos critérios de seleção para cada curso de aprendizagem Eletrand.

OS Candidatos para os quais os Formulários de pré-inscrição tenham sido validados para um ou mais cursos de aprendizagem Eletrão uma mensagem de Correio eletrónico automática aquando da validação com o assunto: „Academici BTSF — Validação da pré-inscrição”. A Equipa BTSF recolhe todas as Candidaturas validadas recebidas na sexta-feira anterior (ou no último dia útil da semana de acordo com o calendário belga) das 00h00 até às 23h59 (ambas CET) da quinta-feira seguinte. Por conseguinte, als validações processadas às sextas-feiras são Inclusion ídas na próxima data de inscrição.

SE ainda não tiver recebido als suas credenciais quando este processo tiver sido concluído, é hold que a mensagem automática enviada pelo sistema por altura do seu registo tenha sido filtrada. Queira verificar een sua pasta de spam antes de pedir apoio para acesso. Para os participeert validados também é hold ível Recuperar automaticamente uma nova palavra-passe, clicando na hiperligação „Forgotten your username or password?” (Esqueceu o seu nome de utilizador ou palavra-passe?) geen ecrã de iniciar sessão. Gebruik o Endereço de Correio eletrónico oficial utilizado para enviar um FORMULÁRIO em linha de pré-inscrição na sua candidatura.

Esqueci-me do meu nome de utilizador e/ou palavra-passe

Para repor a sua palavra-passe, envie o seu nome de utilizador ou Endereço de Correio eletrónico (o que foi indicado no FORMULÁRIO de inscrição) na seguinte hiperligação: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Receberá uma mensagem de Correio eletrónico com as instruções para obter Novamente acesso.

O meu nome de utilizador e/ou palavra-passe não Funciona

Está a tentar aceder através do Botão „Login” (iniciar sessão) situado geen canto superior direito da página de início?

Escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe prestando ATENÇيO aos carateres (sem espaços), ao dígitos, às minúsculas, às maiúsculas e aos sinais de pontuação.

Bloqueado

Não posso Avançar para a secção/unidade/ecrã seguinte quando estou a seguir um curso de aprendizagem Eletrand. O recurso solicitado está bloqueado.

Tenha em ATENÇيO que a secção/unidade pode estar sujeita a regras específicas de conclusão. Para mais informações, consulte o Guia do Estudante.

EM cada curso de aprendizagem Eletrù, o envio do Pré-Teste é obrigatório para aceder ao Módulo, que tem de ser Revisto completamente para aceder ao Pós-Teste. SE o Pós-Teste voor enviado com 75 % de Respostas corretas o Inquérito (Questionário de Satisfação) fica disponível. ASSIM que voor preenchido e enviado, o Diploma (certificado de conclusão) estará acessível para descarregar.

Nr. módulos, em termos gerais, os ecrãs dos módulos de aprendizagem Eletrù são Compostos por vários recursos (ou seja, separadores, caixas, quesários enz.). ABRA e complete os recursos disponíveis para cada ecrã para Avançar. INVOER! Não se esqueça que para navegar para a unidade seguinte de Utilizar o menu TOC. Tenha em ATENÇيO que, uma vez alcançado o último ecrã de uma unidade, een seta „seguinte” nos controlos de reprodução não abrirá a unidade seguinte. Consulte a imagem infra para Referência

Menu Conteúdos

Teste

Reprovei no pós-teste: posso ter outra oportunidade para Voltar a realizar o pós-teste?

As condições para a realização do pós-teste na ACADEMIA BTSF são: 3 tentativas permitidas. Caso encontre Dificuldades em obter o nível exigido para ser aprovado no quesário, onthulling ja os Conteúdos do módulo antes de tentar enviar Novamente um pós-teste.

Prazo

Não Maurigo terminar o curso no prazo. Posso ter alguns dias suplementares?

A ACADEMIA BTSF atualizou as condições de frequência em 2018: O acesso aos cursos de aprendizagem EletrÂpode ser prorrogado mediante pedido, informando HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu. ou

OS Pontos de contacto nacionais correspondentes serão informados das prorrogações.

Tenha em ATENÇيO que o tempo médio Λário para a conclusão varia entre 6 e 9 horas. Tenha isto presente quando envia als suas Candidaturas, een fim de organizar a sua agenda em conformidade.

Impressão

É hold imprimir os Conteúdos do curso? Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrù?

É hold imprimir os Conteúdos do curso. Pode descarregar a versão para imprimir de cada unidade e guardá-la (como ficheiro.pdf) geen seu computador.

Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrù?

{mlang}
Laatste wijziging: dinsdag, 2 augustus 2022, 17:44