Usein kysyttyä verkko-opiskelu

mlang en ⌫

Usein kysyttyä – Usein kysyttyä

Osaamistodistukset

EN ole koskaan saanut valtuutustani

Huomaa, että ilmoittautumislomakkeen toimittamisen jälkeen yhteyshenkilön kansallinen yhteyspiste tarkistaa hakemukset ja validoi hakemukset, jotka vastaavat kunkin verkkokurssin valintaperusteita.

Hakijat, joiden esirekisteröintilomake/-lomakkeet on validoitu yhden tai useamman verkkokurssin osalta, saavat validoinnin aikana automaattisen sähköpostiviestin, jonka aihe on ”BTSF ACADEMY – Pre-enrolmet Validation”. BTSF-ryhmä kerää kaikki validoidut hakemukset, jotka on saatu edellisen perjantain (tai Belgian kalenterin mukaan viikon viimeisen työpäivän) kello 00.00:n ja seuraavan torstain kello 23.59:n (molemmat Keski-Euroopan aikaa) välisenä aikana. Näin ollen perjantain validointiprosessit kuuluvat seuraavaan rekisteröintiin.

Jos ette saa tunnuksianne vielä silloinkaan, kun tämä prosessi on aloitettu uudelleen, järjestelmän rekisteröinnin aikana lähettämä automaattinen viesti on ehkä suodatettu. Tarkastakaa siis roskapostikansionne ennen käyttötuen pyytämistä. Validoidut osallistujat voivat myös hankkia uuden salasanan automaattisesti napsauttamalla linkkiä ”Käyttäjätunnus tai salasana unohtunut?” kirjautumisnäytöllä. Käyttäkää virallista sähköpostiosoitetta, jota käytitte, kun lähetitte hakemuksenne esirekisteröinnin verkkolomakkeen.

Unohdin käyttäjätunnukseni ja/tai salasanani

Jos haluat palauttaa salasanasi, toimita käyttäjätunnuksesi tai sähköpostiosoitteesi (kirjautumislomakkeessa ilmoitettu sähköpostiosoite) seuraavasta linkistä: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Saatte sähköpostiviestin, jossa annetaan ohjeet uusien käyttöoikeuksien saamisesta.

Käyttäjätunnus ja/tai salasana ei toimi/ei toimi

Yritättekö päästä sivustolle aloitussivun oikeassa yläkulmassa olevasta Login-painikkeesta?

Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana kiinnittäen huomiota merkkeihin (ilman välilyöntejä), numeroihin, pieniin kirjaimiin, isoihin kirjaimiin ja välimerkkeihin.

Navigointi

Lukittu – En voi jatkaa seuraavaa näkymää/yksikköä.

Huomatkaa, että osiossa/yksikössä voi olla erityisiä suorittamissääntöjä. Opiskelijoiden oppaassa on lisätietoa.

Jokaisesta verkkokurssista vaaditaan esitestin lähettämistä ennen moduuliin pääsyä. Moduuli on käytävä kokonaan läpi ennen jälkitestiin pääsyä. Jos testin jälkeen toimitetaan 75 % oikeista vastauksista, kysely (tyytyväisyyskysely) tulee saataville. Kun se on täytetty ja lähetetty, suoritustodistus (diplomi) tulee ladattavaksi.
Verkko-oppimismoduulien näytöissä on yleisesti useita resursseja (eli välilehtiä, ruutuja, kyselyitä jne.). Kunkin näytön kaikki käytettävissä olevat resurssit on avattava ja täytettävä jatkamista varten.

TÄRKEÄÄ! Muistakaa, että seuraavaan yksikköön pääsee vain sisällysluettelovalikosta. Huomatkaa, että yksikön viimeisestä näytöstä nuoli ”seuraava” ei vie seuraavaan yksikköön. Tämä tilanne esitetään seuraavassa kuvassa.

TOC-valikko

Testi

EN läpäissyt testin jälkeen: voisinko saada toisen mahdollisuuden ottaa testin jälkeinen testi uudelleen?

BTSF ACADEMYn testien jälkeistä valmistumista koskevien ehtojen mukaisesti sallitaan kolme yritystä. Jos teidän on vaikeaa saavuttaa kyselyssä vaadittu taso, perehtykää uudelleen moduulin sisältöön ennen kuin teette jälkitestin uudelleen.

Ilmoittautumisaika

Määräaika/En pysty suorittamaan kurssia määräaikaan mennessä. Voisinko saada lisäaikaa?

BTSF ACADEMY on päivittänyt osallistumisehtoja vuonna 2018: verkko-opintokursseille pääsyä voidaan pyynnöstä laajentaa ilmoittamalla asiasta HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu tai enrolment@btsfacademy.eu.

Jatkamisesta tiedotetaan asiaankuuluville kansallisille yhteyspisteille.

Huomatkaa, että keskimääräinen valmistumisaika vaihtelee kuudesta yhdeksään tuntiin. Muistakaa tämä hakemuksia lähetettäessä, jotta voitte järjestää aikataulunne sen mukaan.

Painaminen

Onko kurssin sisältö mahdollista tulostaa?

Kurssin sisällön voi tulostaa. Voit ladata tulostettavan version kustakin yksiköstä ja tallentaa sen (tiedostona.pdf) tietokoneellesi napsauttamalla ”Tulosta”-painiketta.

Miten verkko-opiskelumoduuli tulostetaan?

mlang mlang demlang de

Häufig gestellte Fragen – Usein kysyttyä

Anmeldedaten

ICH habe keine Anmeldedaten erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die zuständige nationale Kontaktstelle die übermittelten Vorabanmeldeformulare für jeden E-Learning-Kurs zunächst dahingehend prüft, ob die erforderlichen Auswahlkriterien erfüllt sind. Anschließend werden die zulässigen Anmeldungen bestätigt.

Die Interessenten, deren Vorabanmeldeformular(e) für einen oder mehrere E-Learning-Kurse bestätigt wurde(n), erhalten anschließend eine Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit folgendem Betreff: ”BTSF ACADEMY – Rekisteröintiä edeltävä validointi” (BTSF ACADEMY – Bestätigung der Vorabanmeldung) Das BTSF-Team sammelt alle seit dem jeweils vorhergehenden Freitag (oder dem letzten Arbeitstag der Woche nach belgischem Kalender), 00.00 Uhr MEZ, bis 23.59 Uhr MEZ des darauf folgenden Donnerstags bestätigten Anmeldungen. Anmeldungen, die freitags bestätigt werden, upotettu das nächste Registrierungsdatum in der folgenden Woche.

Sollten Sie Ihre Anmeldedaten nach Abschluss dieses Verfahrens noch immer nicht erhalten haben, ist die vom System zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung versendete E-Mail möglicherweise, Ihrem Spam-Ordner gelandet. Sehen Sie daher bitte zunächst uppoa Ihrem Spam-Ordner nachissa, Sie sich an den Support wenden. Bereits bestätigte Teilnehmer können über den Link ”Forgotten your username or password?” auf der Anmeldeseite auch ein neues Passwort anfordern. Bitte verwenden Sie hierbei die E-Mail-Adresse, die Sie im Vorabanmeldeformular angeben haben.

ICH habe Meinen Benutzernamen und/oder mein Passwort vergessen.

UM Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse (die Sie im Anmeldeformular angeben haben) unter dem folgenden Link ein: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Informationen, wie Sie den Zugang wiederherstellen können.

Mein Benutzername und/oder Passwort funktioniert nicht.

Versuchen Sie, sich über die Schaltfläche ”Log In” in der oberen rechten Ecke der Startseite anzumelden?

Geben Sie ihren Benutzernamen und Ihr Passwort unter Beachtung aller enthaltenen Zeichen (keine Leerzeichen), Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen ein.

Sperre

ICH kann in meinem E-Learning-Kurs nicht zum nächsten Abschnitt/zur nächsten Unit/zum nächsten Bild wechseln. Die angeforderte Ressource ist gesperrt.

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zunächst den betreffenden Abschnitt oder die betreffende Unit abschließen müssen, Sie mit dem Kurs fortfahren können. Weitere Informationen können Sie dem Teilnehmerleitfaden entnehmen.

Jedem E-Learning-Kurs müssen Sie zunächst den Einstiegstest absolvieren, um auf das Modul zugreifen zu können. Dieser wiederum muss erst vollständig geprüft werden, bevor Sie den Abschlusstest ablegen können. Wen Sie beim Abschlusstest 75 % der Fragen korrekt beantwortet haben, wird die Umfrage (Fragebogen zur Zufriedenheit) freigeschaltet. Sobald Sie diese ausgefüllt und übermittelt haben, steht die Abschlussbescheinigung (Diploma) zum Herunterladen bereit.

Innerhalb der Module setzen sich die Bildschirme der einzelnen E-Learning-Module aus verschiedenen Ressourcen zusammen (z. B. Registerkarten, Textkästen, Quizze) Zum Fortfahren müssen Sie alle verfügbaren Ressourcen aufrufen und abarbeiten. WICHTIG: Die Navigation zur nächsten Unit erfolgt über das TOC-Menü. Auf dem letzten Bild einer Unit führt der ”Weiter”-Pfeil in der Wiedergabesteuerung Sie nicht automatisch zur nächsten Unit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Abbildung.

TOC-Menü

Testi

ICH habe den Abschlusstest nicht bestanden. Kann ich den Test wiederholen?

Für den Abschlusstest der BTSF ACADEMY gelten die folgenden Bedingungen: Sie haben 3 Versuche. Sofern sie sich schwer damit tun, bei den Fragen die erforderliche Punktzahl zu erreichen, empfiehlt es sich, den Modulinhalt vor dem nächsten Abschlusstest noch einmal zu studieren.

Harja

ICH kann den Kurs nicht bis zum Ablauf der Frist abschließen. Kann ich Meinen Zugang verlängern?

Die BTSF ACADEMY hat die Zugangsbedingungen im Jahr 2018 geändert. Der Zugang zu den E-Learning-Kursen kann auf Antrag durch eine Mitteilung an HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu oder enrolment@btsfacademy.eu verlängert werden.

Jatkamisesta tiedotetaan asiaankuuluville kansallisille yhteyspisteille.

Die zuständigen nationalen Kontaktstellen werden über die Verlängerung des Zugangs in Kenntnis gesetzt. Bitte beachten Sie: Durchschnittlich nimmt jeder E-Learning-Kurs etwa 6 bis 9 Stunden, Anspruchissa. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Anmeldung, damit Sie die Zeit für die Kurse entsprechend einplanen können.

Drucken

Kann ich die Kursinhalte ausdrucken? WIE drucke ich das E-Learning-Modul aus?

ES besteht die Möglichkeit, die Kursinhalte auszudrucken. Sie können jede Unit als Druckversion herunterladen und als PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern. Klicken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche ”Print” (in der Abbildung rot umrandet).

Miten verkko-opiskelumoduuli tulostetaan?

mlang mlang frmlang

Foire Aux Questions – Usein kysyttyä

Identifiants de connexion

JE n’ai jamais reçu mes identifiants de connexion

Veuillez NOTER qu’après avoir soumis les formulaires de préinscription, le point de contact national correspondant Passera en revue les demandes et validera celles qui répondent aux critères de sélection de chaque cours d’apprentissage en ligne.

Les candidats dont le(s) de préinscription a/ont été validé(s) pour un ou plusieurs cours d’apprentissage en ligne recevront un courrier électronique automatisé au moment de la validation. CE-sanoma aura pour objet: ”BTSF ACADEMY – Validation de la préinscription”. L’équipe BTSF collecte toutes les demandes validées qui ont été reçues entre le vendredi qui précède (ou le dernier jour ouvrable de la semaine en fonction du calendrier belge) à 00 h 00 et le jeudi suivant à 23 h 59 (HEC dans les deux cas).

SI vous n’avez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que la procédure a recommencé, il est possible le message automatisé envoyé par le système au moment de votre inscription ait été filtré. Veuillez vérifier votre dossier – roskaposti avant de SOLLICITER de l’aide pour accéder à la plateforme. SI votre participation a été validée, il est également possible de récupérer un nouveau mot de passe automatiquement en cliquant sur le lien ”Forgotten your username or password?” (Vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe?) dans l’écran de connexion. Veuillez usingr l’adresse de courrier électronique officielle pour soumettre un formulaire de préinscription en ligne dans votre application.

J’ai oublié mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe.

Pour Réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir votre nom d’utilisateur ou votre adresse de courrier électronique (celle 4nie dans le formulaire d’inscription) après avoir cliqué sur le lien suivant: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Vous recevrez un courrier électronique comportant des instructions pour pouvoir accéder de nouveau à la plateforme.

MoT de passe/Mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe ne fonctionne(nt) pas

Est-ce que vous essayez d’accéder à la plateforme en utilisant le bouton ”Login” (Connexion) situé en haut à droit de la page d’accueil?

Veuillez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe en faisant particulièrement attention aux caractères (sans espace), aux chiffres, aux minuscules, aux majuscules et aux signes de ponctuation.

Bloquée

JE ne peux pas accéder à la section/l’unité/l’écran suivant(e) de mon cours d’apprentissage en ligne. La Ressource demandée est bloquée

Veuillez NOTER que la section/l’unité peut faire l’objet de règles spécifiques concernant sa final. Pour de plus amples informations, reportez-vous au Guide à l’attention des étudiants.

IPour chaque cours d’apprentissage en ligne, il est nécessaire de soumettre le test préalable au cours pour pouvoir accéder au Module, lequel doit être révisé intégralement pour pouvoir accéder au test d’achèvement du cours. SI le test d’achèvement du cours est soumis avec 75 % de bonnes réponses, le participant peut accéder à la Survey (Enquête, kysely tyytyväisyys). UNE fois l’enquête renseignée et transmise, le Diploma (Diplôme, Certificate d’achèvement) est à son tour disponible au Téléchargement.
De manière générale, les écrans des modules d’apprentissage en ligne comportent plusieurs ressources (c.-à-d, encadrés, kyselylomakkeet jne.). Veuillez ouvrir et compléter toutes les ressources disponibles dans chaque écran avant de poursuivre. TÄRKEÄ: Rappelez-vous que pour pouvoir passer à l’Unité suivante, vous devez user le menu de la table des matières. Veuillez NOTER que lorsque vous avez atteint le dernier écran d’une Unité, la flèche ”suivant” présente dans les commandes de lecture ne pourra pas ouvrir d’unité ultérieure. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour une -kuva.

Pöytälaatikko

Testi

J’ai échoué au test d’achèvement du cours: Est-ce que je peux retenter ma chance?

Dans la BTSF ACADEMY, les conditions relatives à la validation du test d’achèvement du cours sont les suivantes: 3 essais sont autorisés. SI vous rencontrez des difficultés pour obtenir la note requise pour valider le questionnaire, veuillez réviser le contenu du module avant de retenter le test d’achèvement du cours.

Délai

JE ne pourrai pas terminer le cours d’ici la date limite. Pourrais-je bénéficier de quelques jours supplémentaires?

EN 2018, la BTSF ACADEMY a actualisé les conditions de participation: L’accès aux cours d’apprentissage en ligne peut être sur demande, en écrivant à l’adresse HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

Les Point de contact nationaux correspondants seront tenus informés des éventuelles extensions accordées.

Il y a lieu de NOTER que la durée moyenne nécessaire au suivi d’un cours complet varie entre 6 et 9 heures. Veuillez garder cette information à l’esprit lorsque vous soumettez vos demandes de participation, de façon à organiser votre calendrier en conséquence.

Vaikutelma

Peut-on imprimer le contenu du cours? Kommentti imprimer un module d’apprentissage en ligne?

Oui, il mahdollisimman d’imprimer le contenu du cours. Vous pouvez télécharger la version imprimable de chaque unité et l’enregistrer (au format PDF) sur votre ordinateur, en cliquant sur le bouton ”Print” (Imprimer, entouré en rouge sur l’illustration).

Kommentti imprimer un module d’apprentissage en ligne?

mlang- mlang es

Preguntas Frecuentes – Usein kysyttyä

Credenciales

Ei Recibido mis kredenciales

Tenga en cuenta que, tras la presentación de los formularios de preinscripción, el equivalentiente punto de contacto nacional examinará las solicitudes y validará aquellas que se equivalentan con los criterios de selección para cada curso de aprendizaje electrónico.

Los Solicitantes a los que se les haya validado el formulario de preinscripción para uno o varios cursos de aprendizaje electrónico recibirán un correo electrónico automático en el momento de la validación con el siguiente asunto: ”BTSF ACADEMY – Validación de la preinscripción”. EL equipo de BTSF recopila todas las solicitudes validadas recibidas desde el Viernes anterior (o el último día hábil de la semana, con arreglo al calendario belga) a las 00.00 horas hasta las 11.59 horas (hora central europea en ambos casos) del Jueves siguiente. Por lo tanto, las VALIDACIONES procesadas los Viernes se incluyen en la siguiente fecha de inscripción.

SI todavía no ha Recibido sus credenciales una vez que se haya reanudado este proceso, es posible que el mensaje automático enviado por el sistema en el momento de registrarse se haya FILTRADO. Le rogamos que, antes de Solicitar la ayuda para el acceso, compruebe su Carpeta de correo no deseado (spam). Para los participantes validados, también es posible Recuperar automáticamente una nueva contraseña pulsando en el enlace ”Forgotten your username or password?” (Ha olvidado su usuario o contraseña?) de la pantalla de inicio de sesión. Utilice la dirección de correo electrónico oficial utilizada para presentar un formulario de preinscripción en línea en su solicitud.

Olvidado mi nombre usuario o contraseña

Para restablecer su contraseña, indique su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico (la que figura en el formulario de inscripción) en el siguiente enlace: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Recibirá un correo electrónico en el que se kuvailee las instrucciones para Acceder de nuevoa.

MI nombre de usuario o contraseña no Funciona

”Está intentando Acceder a través del botón ”Login” (iniciar sesión) en la Esquina superior derecha de la página de inicio?

Escriba su nombre de usuario y su contraseña, prestando atención a los caracteres (sin espacios), los dígitos, las minúsculas y los signos de puntuación.

Bloqueado

Ei puedo pasar a la siguiente sección/unidad/pantalla mientras realizo un curso de aprendizaje electrónico. EL recurso solicitado está bloqueado.

Tenga en cuenta que la sección/unidad podría estar sujeta a normas específicas de finalización. Kohta más información, véase la Guía del alumno.

EN curso de aprendizaje electrónico, es necesario presentar la prueba previa (Pre-Test) para Acceder al módulo (Module) que deberá ser revisada en su totalidad para Acceder a la prueba posterior (Post-Test). SI la prueba posterior se presenta con el 75 % de Respuestas correctas, estará disponible la Encuesta (Survey) (Cuestionario de satisfacción). Una vez que se haya cumplimentado y presentado, podrá accederse al Diploma (certificado de finalización) y descargarlo.

Dentro de los módulos, en términos generales, las pantallas de los módulos de aprendizaje electrónico están compuestas de varios recursos (por Ejemplo, pestañas, casillas, cuestionarios jne.). ABRA y täyttää todos los recursos disponibles de cada pantalla. TÄRKEÄÄ: Recuerde que para navegar hasta la siguiente unidad tendrá que usar el menú del índice. Tenga en cuenta que una vez que se haya alcanzado la última pantalla de una unidad, la Flecha ”Next” (siguiente) de los controles de reproducción no abrirá la unidad siguiente. Consulte la imagen que figura más abajo como referencia

Navegación

Prueba

Ei superado la prueba posterior: ”puedo Volver a intentarlo?

SE permiten tres intentos para superar la prueba posterior en BTSF ACADEMY. EN caso de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el CUESTIONARIO, jolla tarkistetaan el contenido del módulo antes de Volver a presentar dicha prueba.

Platso

Ei puedo finalizar el curso en el plazoa. ”Puedo contar con algunos días adicionales?”

BTSF ACADEMY ha actualizado las condiciones de asistencia en 2018: EL acceso a los cursos de aprendizaje electrónico puede ampliarse previa solicitud, informando a HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu o enrolment@btsfacademy.eu.

Se informará a los correspondientes puntos de contacto nacionales de las ampliaciones.

Tenga en cuenta que el tiempo medio necesario de finalización oscila entre 6 y 9 horas. Tenga en cuenta esto a la hora de presentar sus solicitudes, con el fin de organizar su programa como equivalenta.

Impresión

—SE puede imprimir el contenido el curso? Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

Sí, el contenido del curso se puede imprimir. Puede descargar la versión imprimible de cada unidad y guardarla (como un archivo.pdf) en su ordenador, haciendo clic en el botón ”Print” (Imprimir) (señalado con un círculo rojo en la imagen).

Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

mlang- mlang pt

Perguntas Frequentes – Usein kysyttyä

Credenciais

Nunca recebi minhas credenciais

Queira notaari que após o envio dos formulários de pré-inscrição, o ponto de contacto nacional Correspondente examinará as Candidaturas e validará aquelas que correspondam aos critérios de seleção para cada curso de aprendizagem Eletrónica.

OS Candidatos para os quais os Formulários de pré-inscrição tenham sido validados para um mais cursos de aprendizagem Eletrónica receberão uma mensagem de Correio eletrónico automática aquando da validação com o assunto: ”Cademia BTSF – Validação da pré-inscrição”. A Equipa BTSF recolhe todas as Candidaturas validadas recebidas na sexta-feira anterior (ou no último dia útil da semana de acordo com o calendário belga) das 00h00 até às 23h59 (ambas CET) da quinta-feira seguinte. Por conseguinte, validações processadas às sextas-Feiras são incluídas na próxima data de inscrição.

Se ainda não tiver recebido as suas credenciais quando este processo tiver sido concluído, é possível que a mensagem automática enviada pelo sistema por altura do seu registo tenha sido filtrada. Queira verificar a sua pasta de spam antes de pedir apoio para acesso. Para os participantses validados também é possível Recuperar automaticamente uma nova Palavra-passe, clicando na hiperligação ”Forgotten your username or password?” (Esqueceu o seu nome de utilizador ou Palavra-passe?) ei ecrã de iniciar sessão. Käytä Endereço de Correio eletrónico oficial utilizado para enviar um FORMULÁRIO em linha de pré-inscrição na sua candidatura.

Esqueci-me do meu nome de utilizador e/ou Palavra-passe

Para repor a sua Palavra-passe, envie o seu nome de utilizador ou Endereço de Correio eletrónico (o que foi indicado no FORMULÁRIO de inscrição) na seguinte hiperligação: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Receberá uma mensagem de Correio eletrónico com nimellä Instruções para obter Novamente acesso.

O meu nome de utilizador e/ou Palavra-passe não Funciona

Está a tentar aceder através do Botão ”Login” (iniciar sessão) situado no canto superior direito da página de início?

Escreva o seu nome de utilizador e Palavra-passe prestando ATENÇφO aos carateres (sem espaços), ao dígitos, às minúsculas, às maiúsculas e aos sinais de pontuação.

Bloqueado

Não posso Avançar para a secção/unidade/ecrã seguinte quando estou a seguir um curso de aprendizagem Eletrónica. O recurso solicitado está bloqueado.

Tenha em ATENÇO que a secção/unidade pode estar sujeita a regras específicas de conclusão. Para mais informações, ks. o Guia do Estudante.

EM curso de aprendizagem Eletrónica, o envio do Pré-Teste é obrigatório para aceder ao Módulo, que tem de ser Revisto completamente para aceder ao Pós-Teste. Se o Pós-Teste enviado com 75 % de Respostas corretas o Inquérito (Questionário de Satisfação) fica disponível. ASSIM que for preenchido e enviado, o Diploma (certificado de conclusão) estará acessível para descarregar.

Nos módulos, em termos gerais, os ecrãs dos módulos de aprendizagem Eletrónica são Compostos por vários recursos (ou seja, separadores, caixas, Questionários jne.). ABRA e full os recursos disponíveis para cada ecrã para Avançar. TÄRKEÄÄ! Não se esqueça que para navegar para a unidade seguinte tem de Utilizar o menu TOC. Tenha em ATENÇφO que, uma vez alcançado o último ecrã de uma unidade, sarja ”seguinte” nos controlos de reprodução não abrirá a unidade seguinte. Consulte a image infra para Referência

Valikko Conteúdos

Testi

Reprovei no Pós-teste: posso ter outra oportunidade para Voltar a realizar o Pós-teste?

Kuten Condições para a realização do Pós-te na ACADEMIA BTSF são: 3 tentativas-lupaa. Caso encontre Dificuldades em obter o nível exigido para ser aprovado no questionário, reveja os Conteúdos do módulo antes de tentar enviar Novamente um Pós-teste.

Pratso

Não consigo terminar o curso no prazo. Posso ter alguns dias suplementares?

A ACADEMIA BTSF atualizou as condições de frequência em 2018: o acesso aos cursos de aprendizagem Eletrónica pode ser prorrogado mediante pedido, informando HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou enrolment@btsfacademy.eu.

OS Pontos de contacto nacionais correspondentes serão informados das prorrogações.

Tenha em ATENÇO que o tempo médio necessário para a conclusão varia entre 6 e 9 horas. Tenha esittää quando enviaa suas Candidaturas, fim de organizar a sua agenda em conformidade.

Impressão

É possível imprimir os Conteúdos do curso? Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

É possível imprimir os Conteúdos do curso. Pode descarregar a versão para imprimir de cada unidade e guardá-la (como ficheiro.pdf) ei seu computador.

Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

mlang-nimellä
Viimeksi muutettu: tiistai 2. elokuu 2022, 17.44