Časté otázky – elektronické učení

{Mlang en}

Často kladené otázky – FAQ

Pověřovací listiny

Nikdy jsem neobdržel své pověření

Vezměte prosím na vědomí, že po předložení formulářů před zápisem přezkoumá korespondent národní kontaktní místo přihlášky a ověří ty, které splňují kritéria výběru pro každý e-learningový kurz.

Žadatelé, u nichž byl formulář pro zápis potvrzen pro jeden nebo více kurzů e-learningu, obdrží automatizovaný e-mail v době validace předmětu: Přidat štítky pro „BTSF ACADEMY – Pre-enrolmet Validation“. Tým BTSF shromažďuje všechny potvrzené žádosti obdržené z předchozího pátku (nebo posledního pracovního dne v týdnu podle belgického kalendáře) od 00:00 do 23:59 (oba SEČ) následujícího čtvrtka. Proto jsou validace zpracované v pátek zahrnuty do příštího data zápisu.

Pokud jste po obnovení tohoto procesu ještě neobdrželi své přihlašovací údaje, je možné, že automatická zpráva odeslaná systémem v době vaší registrace mohla být filtrována. Před žádostí o přístupovou podporu zkontrolujte, prosím, složku spam. Pro ověřené účastníky je také možné automaticky načíst nové heslo kliknutím na odkaz „Zapomněli jste své uživatelské jméno nebo heslo?“ na obrazovce Přihlásit se. Použijte prosím oficiální e-mailovou adresu použitou k odeslání formuláře před zápisem do vaší přihlášky.

Zapomněl jsem své uživatelské jméno a/nebo heslo

Chcete-li obnovit své heslo, zadejte prosím své uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu (uvedenou ve formuláři pro registraci) na následujícím odkazu: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Obdržíte e-mail s informacemi o tom, jak získat přístup znovu.

Moje uživatelské jméno a/nebo heslo nefungují/nefungují

Snažíte se získat přístup přes tlačítko „Přihlásit se“ umístěné v pravém horním rohu domovské stránky?

Napište prosím své uživatelské jméno a heslo s důrazem na znaky (bez mezer), číslice (čísla), malé písmeno (malá písmena), velké písmeno (písmena), interpunkční znaménka.

Navigaci

Zamčené – nemohu pokračovat s další obrazovkou/jednotkou.

Vezměte prosím na vědomí, že sekce/oddělení by mohla podléhat zvláštním pravidlům pro dokončení. Další informace naleznete v příručce pro studenty.

V každém e-learningovém kurzu je vyžadováno předložení předběžné zkoušky pro přístup k modulu, který musí být plně přezkoumán pro přístup k post-testu. Pokud je post-test předložen se 75 % správných odpovědí, bude k dispozici průzkum (dotazník spokojenosti). Jakmile je vyplněn a předložen, diplom (dokončení osvědčení) bude přístupný ke stažení.
V rámci modulů, Obecně řečeno, obrazovky v e-learningových modulech jsou složeny z několika zdrojů (tj. karty, boxy, kvízy, atd.). Otevřete a vyplňte všechny dostupné zdroje zobrazené na každé obrazovce, abyste mohli pokračovat.

DŮLEŽITÉ! Nezapomeňte, že chcete-li přejít na další jednotku, musíte použít nabídku TOC. Všimněte si, že jakmile je dosaženo poslední obrazovky jednotky, šipka „Další“ v ovládacích prvků přehrávání neotevřou následující jednotku. Odkaz naleznete na obrázku níže.

TOC Menu

Zkouška

Zklamal jsem post-test: mohl bych mít další šanci znovu se zúčastnit post-testu?

Za podmínek pro dokončení po zkoušce v Akademii BTSF jsou povoleny tři pokusy. Pokud je pro vás obtížné získat platovou třídu požadovanou pro dotazník, přečtěte si prosím obsah modulu, než se pokusíte znovu odeslat posttest.

Období zápisu

Termín/Nemohu dokončit kurz v termínu. Mohl bych mít ještě pár dní navíc?

Agentura BTSF ACADEMY aktualizovala podmínky účasti v roce 2018: přístup k e-learningovým kurzům lze na vyžádání rozšířit o informace na HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu nebo.

O prodloužení budou informována korespondentská národní kontaktní místa.

Vezměte prosím na vědomí, že průměrná doba potřebná pro dokončení se pohybuje od 6 do 9 hodin. Mějte na paměti, že při podávání přihlášek, aby bylo možné uspořádat svůj rozvrh odpovídajícím způsobem.

Tisk

Je možné vytisknout obsah kurzu?

Je možné vytisknout obsah kurzu. Můžete si stáhnout tisknutelnou verzi každé jednotky a uložit ji (jako soubor.pdf) do počítače kliknutím na tlačítko „Tisk“.

Jak vytisknout e-learningový modul?

{Mlang} {mlang de}

Häufig gestellte Fragen – FAQ

Anmeldedaten

ICH habe keine Anmeldedaten erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die zuständige nationale Kontaktstelle die übermittelten Vorabanmeldeformulare für jeden E-Learning-Kurs zunächst dahingehend prüft, ob die erforderlichen Auswahlkriterien erfüllt sind. Anschließend werden die zulässigen Anmeldungen bestätigt..

Die Interessenten, deren Vorabanmeldeformular(e) für einen oder mehrere E-Learning-Kurse bestätigt wurde(n), erhalten anschließend eine automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit folgendem Betreff: „BTSF ACADEMY – Pre-Enrolment Validation“ (BTSF ACADEMY – Bestätigung der Vorabanmeldung) Das BTSF-Team sammelt alle seit dem jeweils vorhergehenden Freitag (oder dem letzten Arbeitstag der Woche nach belgischem Kalender), 00.00 Uhr MEZ, bis 23.59 Uhr MEZ des darauf folgenden Donnerstags bestätigten Anmeldungen. Anmeldungen, die freitags bestätigt werden, Falled daher unter das nächste Registrierungsdatum in der folgenden Woche.

Sollten Sie Ihre Anmeldedaten nach Abschluss dieses Verfahrens noch immer nicht erhalten haben, ist die vom System zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung versendete E-Mail möglicherweise in Ihrem Spam-Ordner gelandet. Sehen Sie daher bitte zunächst ponoří se do Ihrem Spam-Ordner nach, bevor Sie sich an den Support wenden. Odkaz „Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo?“ auf der Anmeldeseite auch ein neues Passwort anfordern. Bitte verwenden Sie hierbei die E-Mail-Adresse, Sie im Vorabanmeldeformular angegeben haben.

ICH habe meinen Benutzernamen und/oder mein Passwort vergessen.

Um Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte Ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse (die Sie im Anmeldeformular angegeben haben) unter dem folgenden Odkaz ein: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Další aktuálně oblíbené hry na této stránce: Sie erhalten Daraufhin eine E-Mail mit Informationen, Sie den Zugang wiederherstellen können.

Mein Benutzername und/oder Passwort funktioniert výklenek.

Versuchen Sie, sich über die Schaltfläche „Přihlásit se“ v der oberen rechten Ecke der Startseite anzumelden?

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort unter Beachtung aller enthaltenen Zeichen (keine Leerzeichen), Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen ein.

Sperre

ICH kann in meinem E-Learning-Kurs nicht zum nächsten Abschnitt/zur nächsten Unit/zum nächsten Bild wechseln. Die angeforderte Ressource jet gesperrt.

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zunächst den betreffenden Abschnitt oder die betreffende Jednotka abschließen müssen, bevor Sie mit dem Kurs Fortfahren können. Více informací o Sie dem Teilnehmerleitfaden entnehmen.

V jedem E-Learning-Kurs müssen Sie zunächst den Einstiegstest absolvieren, um auf das Modul zugreifen zu können. Dieser wiederum muss erst vollständig geprüft werden, bevor Sie den Abschlusstest ablegen können. Wenn Sie beim Abschlusstest 75 % der Fragen korrekt beantwortet haben, wird die Umfrage (Fragebogen zur Zufriedenheit) freigeschaltet. Sobald Sie diese ausgefüllt und übermittelt haben, steht die Abschlussbescheinigung (Diploma) zum Herunterladen bereit.

Innerhalb der Module setzen sich die Bildschirme der einzelnen E-Learning-Module aus verschiedenen Ressourcen zusammen (z. B. Registerkarten, Textkästen, Quizze). Zum Fortfahren müssen Sie alle verfügbaren Ressourcen aufrufen und abarbeiten. WICHTIG: Die Navigace zur nächsten Unit erfolgt über das TOC-Menü. Auf dem letzten Bild einer Unit führt der „Weiter“-Pfeil in der Wiedergabesteuerung Sie nicht automatisch zur nächsten Unit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Abbildung.

TOC-Menü

Zkouška

ICH habe den Abschlusstest nickt bestanden. Kann ich den Test wiederholen?

Abschlusstest der BTSF ACADEMY gelten die folgenden Bedingungen: Sie haben 3 Versuche. Sofern sie sich schwer damit tun, bei den Fragen die erforderliche Punktzahl zu erreichen, empfiehlt es sich, den Modulinhalt vor dem nächsten Abschlusstest noch einmal zu studieren.

Frist

ICH kann den Kurs výklenek bis zum Ablauf der Frist abschließen. Kann ich meinen Zugang verlängern?

Klobouček Die BTSF ACADEMY die Zugangsbedingungen im Jahr 2018 geändert. Der Zugang zu den E-Learning-Kursen kann auf Antrag durch eine Mitteilung an HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu oder verlängert werden.

O prodloužení budou informována korespondentská národní kontaktní místa.

Die zuständigen nationalen Kontaktstellen werden über die Verlängerung des Zugangs in Kenntnis gesetzt. Bitte beachten Sie: Durchschnittlich nimmt jeder E-Learning-Kurs etwa 6 bis 9 Stunden v Anspruchu. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Anmeldung, damit Sie die Zeit für die Kurse entsprechend einplanen können.

Drucken

Kann ich umírá Kursinhalte ausdrucken? Wie drucke ich das E-Learning-Modul aus?

ES besteht die Möglichkeit, Kursinhalte auszudrucken. Sie können jede Unit als Druckversion herunterladen und als PDF-Datei auf Ihrem Počítačové speichern. Klicken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche „Print“ (in der Abbildung rot umrandet).

Jak vytisknout e-learningový modul?

{Mlang} {mlang fr}

Foire Aux Otázky – FAQ

Identifiants de connexion Systémové požadavky

Je n’ai jamais reçu mes identifiants de connexion Systémové požadavky

Veuillez noter qu’après avoir soumis les formulaires de préinscription, le point de contact národní korespondent passera en revue les demandes et validera celles qui répondent aux critères de sélection de chaque cours d’apprentissage en ligne..

Les candidats dont le(s) formulaire(s) de préinscription a/ont été validé(s) pour un ou plusieurs cours d’apprentissage en ligne recevront un courrier électronique automatisé au moment de la validace. CE zpráva aura pour objet: Přidat štítky pro „BTSF ACADEMY – Validation de la préinscription“. L’équipe BTSF collecte toutes les demandes validées qui ont été reçues entre le vendredi qui précède (ou le dernier jour ouvrable de la semaine en fonction du calendrier belge) à 00 h 00 et le jeudi suivant à 23 h 59 (HEC dans les deux cas).Les validace traitées le vendredi sont donc incluses pour la date d’inscription suivante.

Si vous n’avez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que la procédure a recommencé, il est possible que le message automatisé envoyé par le système au moment de votre inscription ait été filtré. Veuillez vérifier votre dokumentace spams avant de solliciter de l’aide pour accéder à la plateforme. Si votre účast été validée, il est également možné de récupérer un nouveau mot de passe automatiquement en cliquant sur le lien „Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo?“ (Vous avez oublié votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe?) dans l’écran de connexion. Veuillez user l’adresse de courrier électronique officielle pour soumettre un formulaire de préinscription en ligne dans votre aplikace.

J’ai oublié mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe (J’ai oublié mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe).

Pour réinitializér votre mot de passe, veuillez saisir votre nom d’utilisateur ou votre adresse de courrier électronique (celle fournie dans le formulaire d’inscription) après avoir cliqué sur le lien suivant: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Vous recevrez un courrier électronique comportant des instrukce nalije pouvoir accéder de nouveau à la plateforme.

Mot de passe/Mon nom d’utilisateur et/ou mon mot de passe ne fonctionne(nt) pas Systémové požadavky

Est-ce que vous essayez d’accéder à la plateforme en utilisant le bouton „Login“ (Connexion) situé en haut à droit de la page d’accueil?

Veuillez saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe en faisant particulièrement pozornost aux caractères (sans espace), aux chiffres, aux minuscules, aux majuscules et aux signes de ponctuation.

Bloquée

Je ne peux pas accéder à la section/l’unité/l’écran suivant(e) de mon cours d’apprentissage en ligne. La Ressource demandée est bloquée Systémové požadavky

Veuillez noter que la section/l’unité peut faire l’objet de règles spécifiques se týká finalizace. Pour de plus dostatek informací, reportez-vous au Guide à l’attention des étudiants.

Ipour chaque cours d’apprentissage en ligne, il est nécessaire de soumettre le test préalable au cours pour pouvoir accéder au Module, lequel doit être révisément pour pouvoir accéder au test d’achèvement du cours. Si le test d’achèvement du cours est soumis avec 75 % de bonnes réponses, le participant peut accéder à la Survey (Enquête, dotazník spokojenosti). Une fois l’enquête renseignée et transmise, le Diploma (Diplôme, atestace d’achèvement) est à son tour disponible au téléchargement.
De manière générale, les écrans des modules d’apprentissage en ligne comportent plusieurs ressources (c.-à-d., onglets, encadrés, dotazníky atd.). Veuillez ouvrir et compléter toutes les ressources disponibles dans chaque écran avant de poursuivre. DŮLEŽITÉ: Rappelez-vous que pour pouvoir passer à l’Unité suivante, vous devez user le menu de la table des matières. Veuillez noter que lorsque vous avez atteint le dernier écran d’une Unité, la flèche „Suivant“ présente dans les commandes de pourra pas ouvrir d’unité ultérieure. Reportez-vous à l’image ci-dessous pour une ilustrace.

Stůl matières

Zkouška

J’ai échoué au test d’achèvement du cours: Est-ce que je peux retenter ma chance?

Dans la BTSF ACADEMY, les conditions relatives à la validation du test d’achèvement du cours sont les suivantes: 3 essais sont autorisés. Si vous rencontrez des hardés pour obtenir la note requise pour valider le dotazník, veuillez réviser le contenu du modul avantenter le test d’achèvement du cours.

Délai

Je ne pourrai pas terminer le cours d’ici la date limite. Pourrais-je bénéficier de quelques jours supplémentaires ke stažení.

EN 2018, la BTSF ACADEMY a Actualisé les conditions de participation: L’accès aux cours d’apprentissage en ligne peut être prolongé sur demande, en écrivant à l’adresse HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou ⇱

Les points de contact nationalaux korespondentky seront tenus informés des éventuelles prodlužuje akordeées.

Il y a lieu de noter que la durée moyenne nécessaire au suivi d’un cours komplet varie entre 6 a 9 heures. Veuillez garder cette information à l’esprit lorsque vous soumettez vos vyžaduje de participaci, de façon à organizátor votre calendrier en conséquence.

Dojem

Peut-on imprimer le contenu du cours? Komentář imprimer un modul d’apprentissage en ligne?

Oui, možná d’imprimer le contenu du cours. Vous pouvez télécharger la version imprimable de chaque unité et l’enregistrer (au format PDF) sur votre ordinateur, en cliquant sur le bouton „Print“ (Imprimer, entouré en rouge sur l’illustration).

Komentář imprimer un modul d’apprentissage en ligne?

{Mlang} {mlang es}

Preguntas Frecuentes – FAQ

Credenciales

Ne, on recibido mis credenciales

Tenga en cuenta que, tras la presentación de los formularios de preinscripción, el korespondiente punto de contacto nacional examinará las solicitudes y validará aquellas que se korespondan con los criterios de selección para cada curso de aprendizaje elektrrónico.

Los solicitantes a los que se les haya validado el Formulario de preinscripción (formulář žádosti o zápis) para un uno o varios cursos de aprendizaje elektrrónico recibirán un correo elektrrónico automático en el momento de la validación con el siguiente asunto: Přidat štítky pro „BTSF ACADEMY – Validación de la preinscripción“. El equipo de BTSF Recopila todas las solicitudes validadas recibidas desde el viernes anterior (o el último día hábil de la semana, con arreglo al calendario belga) a las 00.00 horas hasta las 11.59 horas (hora central europea en ambos casos) del jueves siguiente. Por lo tanto, las Validaciones procesadas los viernes se incluyen en la siguiente fecha de inscripción.

Si todavía no ha recibido sus credenciales una vez que se haya reanudado este proceso, es posible que el mensaje automático enviado por el sistema en el momento de registrarse se haya filtrado. Le rogamos que, antes de solicitar la ayuda para el acceso, compruebe su carpeta de correo no deseado (spam). Para los účastníci validados, también es posible recuperar automáticamente una nueva contraseña pulsando en el enlace „Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo?“ (Ha olvidado su usuario o contraseña?) de la pantalla de inicio de sesión. Utilice la dirección de correo elektrrónico oficial utilizada para presentar un Formulario de preinscripción en línea en su solicitud.

He olvidado mi nombre usuario o contraseña

Para restablecer su contraseña, indique su nombre de usuario o su dirección de correo Electricrónico (la que figura en el Formulario de inscripción) en el siguiente enlace: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Recibirá un correo electricrónico en el que se descriptionn las instrucciones para acceder de nuevo.

Mi nombre de usuario o contraseña no funciona Systémové požadavky

‚Está intentando a través del botón „Login“ (Iniciar sesión) en la esquina superior derecha de la página de inicio?

Escriba su nombre de usuario y su contraseña, prestando atención a los caracteres (sin espacios), los dígitos, las minúsculas ymayúsculas y los signos de puntuación.

Bloqueado

No puedo pasar a la siguiente sección/unidad/pantalla mientras realizo un curso de aprendizaje elektrrónico. El recurso solicitado está bloqueado.

Tenga en cuenta que la sección/unidad podría estar sujeta a normas específicas de finalización. Para más información, véase la Guía del alumno.

En cada curso de aprendizaje elektrrónico, es necesario presentar la prueba previa (Pre-Test) para acceder al módulo (Module) que deberá ser Revisada en su totalidad para a la prueba posterior (Post-Test). Si la prueba posterior se presenta con el 75 % de respuestas correctas, estará disponible la encuesta (Survey) (Cuestionario de satisfacción). Una vez que se haya cumplimentado y presentado, podrá accederse al Diploma (certificado de finalización) y descargarlo.

Dentro de los módulos, en términos generales, las pantallas de los módulos de aprendizaje electricrónico están compuestas de varios recursos (por ejemplo, Pestañas, casillas, Cuestionarios atd.). Abra y kompletní todos los recursos disponibles de cada pantalla. DŮLEŽITÉ: Recuerde que para navegar hasta la siguiente unidad tendrá que usar el menú del índice. Tenga en cuenta que una vez que se haya alcanzado la última pantalla de una unidad, la flecha „Další“ (Siguiente) de los controles de reproducción no abrirá la unidad siguiente. Konzultujte la imagen que figura más abajo como referenceencia

Navegación

Prueba

Ne, superado la prueba zadní: Puedo Volver a Intentarlo?

Se povolení tres intentos para superar la prueba posterior a BTSF ACADEMY. En caso de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el cuestionario, revidovat el contenido del módulo antes de volver a presentar dicha prueba.

Plazo

Žádný puedo finalizar el curso en el plazo. Puedo contar con algunos días adicionales?

BTSF ACADEMY ha actualizado las condiciones de asistencia en 2018: El acceso a los cursos de aprendizaje electricrónico puede ampliarse previa solicitud, informando a HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu o ⇱

Se informará a los korespondientes puntos de contacto nacionales de las ampliaciones.

Tenga en cuenta que el tiempo medio necesario de finalización oscila entre 6 y 9 horas. Tenga en cuenta esto a la hora de presentar sus solicitudes, con el fin de organizar su programa como koresponda.

Impresión

’SE puede imprimir el contenido el curso? Cómo se imprime el módulo de aprendizaje Electricrónico?

Sí, el contenido del curso se puede imprimir. Puede descargar la versión imprimible de cada unidad y guardarla (como un archivo.pdf) en su ordenador, haciendo clic en el botón „Print“ (Imprimir) (señalado con un círculo rojo en la imagen).

Cómo se imprime el módulo de aprendizaje Electricrónico?

{Mlang} {mlang pt}

Perguntas Časté dotazy – FAQ

Credenciais

Nunca recebi jako minhas credenciais

Queira notar que após o envio dos Formulários de pré-inscrição, o ponto de contacto nacional korespondente examinará as candidaturas e validará aquelas que korespondam aos Critérios de seleção para cada curso de aprendizagem Eletrónica.

OS candidatos para os quais os Formulários de pré-inscrição tenham sido validados para um ou mais cursos de aprendizagem Eletrónica receberão uma mensagem de correio eletrónico automática aquando da Validação com o assunto: Přidat štítky pro „Academia BTSF – Validação da pré-inscrição“. A Equipa BTSF recolhe todas as candidaturas validadas recebidas na sexta-feira anterior (You no último dia útil da semana de acordo com o calendário belga) das 00h00 até às 23h59 (ambas CET) da quinta-feira seguinte. Por conseguinte, jako validações processadas às Sextas-feiras são incluídas na próxima data de inscrição.

Se ainda não tiver recebido as suas credenciais quando este processo tiver sido concluído, é possível que a mensagem automática enviada pelo sistema por altura do seu registo tenha sido filtrada. Queira verificar a sua těstoviny de spam antes de pedir apoio para acesso. Para os účastníci validados também é possível recuperar automaticamente uma nova palavra-passe, clicando na hiperligação „Zapomenuté uživatelské jméno nebo heslo?“ (esqueceu o seu nome de utilizador ou palavra-passe?) žádné ecrã de Iniciar sessão. Použijte o endereço de correio eletrónico oficial utilizado para enviar um formulário em linha de pré-inscrição na sua candidatura.

Esqueci-me do meu nome de utilizador e/ou palavra-passe Systémové požadavky

Para repor a sua palavra-passe, envie o seu nome de utilizador ou endereço de correio eletrónico (o que foi indicado no formulário de inscrição) na seguinte hiperligação: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Receberá uma mensagem de correio eletrónico com as instruções para obter novamente acesso.

O meu nome de utilizador e/ou palavra-passe não funciona Systémové požadavky

Está a tentar aceder através do botão „Login“ (Iniciar sessão) situado no canto superior direito da página de início?

Escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe prestando atenção aos carateres (sem espaços), ao dígitos, às minúsculas, às maiúsculas e aos sinais de Pontuação.

Bloqueado

Não posso Avançar para a secção/unidade/ecrã seguinte quando estou a seguir um curso de aprendizagem Eletrónica. O recurso solicitado está bloqueado.

Tenha em atenção que a secção/unidade pode estar sujeita a regras específicas de conclusão. Para mais informações, konzultace o Guia do Estudante.

Em cada curso de aprendizagem Eletrónica, o envio do Pré-Teste é obrigatório para ao Módulo, que tem de ser Revisto completamente para ao Pós-Teste. Se o Pós-Teste for enviado com 75 % de respostas corretas o Inquérito (Questionário de Satisfação) fica disponível. Assim que pro preenchido e enviado, o Diploma (certificado de conclusão) estará acessível para descarregar.

Nos Módulos, em termos gerais, os ecrãs dos Módulos de aprendizagem Eletrónica são Compostos por vários recursos (ou seja, separadores, caixas, questionários atd.). Abra e complete os recursos disponíveis para cada ecrã para Avançar. DŮLEŽITÉ! Não se esqueça que para navegar para a unidade seguinte tem de utilizar o menu TOC. Tenha em atenção que, uma vez alcançado o último ecrão de uma unidade, a seta „Seguinte“ nos controlos de reprodução não abrirá a unidade seguinte. Nahlédněte do imagem infra para Referência

Menu Conteúdos

Teste

Reprovei no pós-teste: Posso ter outra oportunidade para voltar a realizar o pós-teste?

As condições para a realização do pós-teste na ACADEMIA BTSF são: 3 Tentativas permitidas. Caso encontre dificuldades em obter o nivel exigido para ser aprovado no questionário, Reveja os Conteúdos do módulo antes de tentar enviar novamente um pós-teste.

Prazo

Não consigo terminar o curso no prazo. Posso ter alguns dias suplementares?

A ACADEMIA BTSF atualizou as condições de Frequência em 2018: o acesso aos cursos de aprendizagem Eletrónica pode ser prorrogado mediante pedido, informando HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu ou

OS pontos de contacto nacionais korespondentes serão Informados das prorrogações.

Tenha em atenção que o tempo médio necessário para a conclusão varia entre 6 e 9 horas. Tenha představuje quando envia jako suas candidaturas, fim de organizar a sua agenda em Conformidade.

Impressão

É possível imprimir os Conteúdos do curso? Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

É possível imprimir os Conteúdos do curso. Pode descarregar a versão para imprimir de cada unidade e guardá-la (como ficheiro.pdf) žádný seu computador.

Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

{Mlang}
Naposledy změněno: Úterý, 2. srpna 2022, 17.44