Често задавани въпроси — електронно обучение

„mlang en“

Често задавани въпроси — често задавани въпроси

Пълномощия

Никога не съм получавал пълномощията си

Моля, имайте предвид, че след подаването на формуляри за предварително записване съответното национално звено за контакт ще прегледа кандидатурите и ще валидира заявленията, които отговарят на критериите за подбор за всеки курс за електронно обучение.

Кандидатите, за които формулярът (ите) за предварително записване е (са) валидиран (и) за един или повече курсове за електронно обучение, ще получат автоматизирано електронно съобщение по време на валидирането с предмета: „BTSF ACADEMY — Валидиране преди записването“. Екипът на BTSF събира всички валидирани заявления, получени от предходния петък (или последния работен ден от седмицата съгласно белгийския календар) от 00: 00 ч. до 11: 59 ч. централноевропейско време на следващия четвъртък. Следователно валидирането, обработено в петък, се включва в следващата дата на записване.

Ако след възобновяването на този процес все още не сте получили вашите идентификационни данни, е възможно автоматизираното съобщение, изпратено от системата към момента на регистрацията Ви, да е било филтрирано. Моля, бъдете толкова любезни, за да проверите папката спам, преди да поискате помощ за достъп. За валидираните участници е възможно също така автоматично да извлечете нова парола, като кликнете върху връзката „Забравена потребителско име или парола?“ на екрана за влизане в системата. Моля, използвайте официалния електронен адрес, използван за подаване на онлайн формуляр за предварително записване във вашата кандидатура.

Забравих потребителското си име и/или паролата си

За да подновите паролата си, моля, изпратете потребителското си име или електронния си адрес (посочения във формуляра за записване) на следната връзка: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Ще получите електронно писмо с указания как да получите отново достъп.

Моето потребителско име и/или парола не работи/не работи

Опитвате ли се да отворите чрез бутона „Login“, поставен в горния десен ъгъл на началната страница?

Моля, напишете потребителското си име и паролата си, като обърнете внимание на символите (без интервали), цифрата (ите), малката (ите) буква (и), главната (ите) буква (и), пунктуационните знаци.

Корабоплаване

Заключен — не мога да продължа със следващия екран/модул.

Моля, имайте предвид, че за секцията/отдела може да се прилагат специални правила за попълване. За повече информация вж. Ръководството за учениците.

Във всеки курс за електронно обучение се изисква представянето на предварителния тест, за да се получи достъп до модула, който трябва да бъде изцяло преразгледан, за да се получи достъп до последващия тест. Ако бъде изпратен последващият тест с 75 % от правилните отговори, проучването (Въпросник за удовлетвореност) става достъпно. След като бъде попълнена и изпратена, дипломата (удостоверението за попълване) ще бъде достъпна за изтегляне. В
рамките на модулите като цяло екраните в модулите за електронно обучение се състоят от няколко ресурса (т.е. табла, карета, викторини и др.). Моля, отворете и попълнете всички налични ресурси, показани на всеки екран, за да продължите.

ВАЖНО! Не забравяйте, че за да преминете към следващия отдел, трябва да използвате менюто TOC. Имайте предвид, че след като бъде достигнат последният екран на даден отдел, стрелката „Следваща“ в контрола на стъпалата няма да отвори следния модул. Моля, вижте изображението по-долу за справка.

TOC Menu

Изпитване

Не успях да получа теста след теста: мога ли да имам друг шанс да се явя отново на теста след теста?

При условията за завършване след изпитването в BTSF ACADEMY се допускат три опита. Ако се окаже, че е трудно да получите необходимата за въпросника степен, моля, прегледайте съдържанието на модула, преди да се опитате да изпратите отново теста.

Период на записване

Крайният срок/Не мога да завърша курса до крайния срок. Мога ли да имам допълнителни дни?

BTSF ACADEMY актуализира условията за присъствие през 2018 г.: достъпът до курсовете за електронно обучение може да бъде удължен при поискване, като се информира HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu или enrolment@btsfacademy.eu.

Съответните национални звена за контакт ще бъдат информирани за удължаванията.

Моля, имайте предвид, че средното необходимо време за завършване варира от 6 до 9 часа. Имайте предвид това, когато подавате кандидатурите си, за да организирате графика си по съответния начин.

Отпечатване

Възможно ли е да се разпечатва съдържанието на курса?

Възможно е да се разпечатва съдържанието на курса. Можете да изтеглите версията за разпечатване на всеки модул и да я запазите (като file.pdf) на вашия компютър, като щракнете върху бутона „Печат“.

Как да разпечатате модула за електронно обучение?

„mlang beit mlang de“

Häufig gestellte Fragen — често задавани въпроси

Anmeldedaten

ICH habe keine Anmeldedaten erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die zuständige nationale Kontaktstelle die übermittelten Vorabanmeldeformare für jeden E-Learning-Kurs zunächst dahingehend prüft, ob die erforderlichen Auswahlkriterien erfüllt sind. Anschließend werden die zulässigen Anmeldungen bestätigt.

Die Interessenten, deren Vorabanmeldeformar (e) für einen oder mehrere E-Learning-Kurse bestätigt wurde (n), erhalten anschließend eine Automatisierte E-Mail-Benachrichtigung mit folgendem Betreff: „BTSF ACADEMY — предварително валидиране на записването“ (BTSF ACADEMY — Bestätigung der Vorabanmeldung) Das BTSF-Team sammelt alle seit dem jeweils vorhergehenden Freitag (oder dem letzten Arbeitstag der Woche nach belgischem kalender), 00.00 Uhr MEZ, bis 23.59 Uhr MEZ des darauf folgenden Donnerstags bestätigten Anmeldungen. Anmeldungen, die freitags bestätigt werden, изпада в Das nächste Registrierungsdatum в папгенден Вош.

Sollten Sie Ihre Anmeldedaten nach Abschluss dieses Verfahrens noch immer nicht erhalten haben, ist die vom System zum Zeitpunkt Ihrer Registrierung versendete E-Mail möglicherweise в Ihrem Spam-Ordner gelandet. Sehen Sie daher bitte zunächst immer в Ihrem Spam-Ordner nach, плажът Sie sich an den Support Wenden. Bereits bestätigte Teilnehmer können über den Link „Forgotten your username or password? „auf der Anmeldeseite auch ein neues Passwort anfordern“. Bitte verwenden Sie hierbei die E-Mail-Adresse, die Sie im Vorabanmeldeformar angegeben haben.

ICH habe Meinen Benutzernamen und oder mein Passwort vergessen.

UM Ihr Passwort zurückzusetzen, geben Sie bitte ihren Benutzernamen oder Ihre E-Mail-Adresse (die Sie im Anmeldeformar angegeben haben) unter dem folgenden Link ein: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Sie erhalten daraufhin eine E-Mail mit Informationen, wie Sie den Zugang wiederherstellen können.

Mein Benutzername und/oder Passwort funktioniert nicht.

Versuchen Sie, sich über die Schaltfläche „Log In“ in der oberen rechten Ecke der Startseite anzumelden?

Geben Sie ihren Benutzernamen und Ihr Passwort unter Beachtung aller enthaltenen Zeichen (keine Leerzeichen), Ziffern, Groß- und Kleinbuchstaben sowie Satzzeichen ein.

Sperre

ICH kann in meinem E-Learning-Kurs nicht zum nächsten Abschnitt/zur nächsten Unit/zum nächsten Bild wechseln. Die angeforderte Ressource ist gesperrt.

Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise zunächst den betreffenden Abschnitt oder die betreffende Unit abschließen müssen, bevor Sie mit dem Kurs fortfahren können. Weitere Informationen können Sie dem Teilnehmerleitfaden entnehmen.

In jedem E-Learning-Kurs müssen Sie zunächst den Einstiegstest absolvieren, um auf das Modul zugreifen zu können. Dieser wiederum muss erst vollständig geprüft werden, bevor Sie den Abschlusstest ablegen können. Wenn Sie beim Abschlusstest 75 % der Fragen korrekt beantwortet haben, wird die Umfrage (Fragebogen zur Zufriedenheit) freigeschaltet. Sobald Sie diese ausgefüllt und übermittelt haben, steht die Abschlussbescheinigung (Diploma) zum Herunterload bereit.

Innerhalb der Module setzen sich die Bildschirme der einzelnen E-Learning-Module aus verschiedenen Ressourcen zusammen (z. B. Registerkarten, Textkästen, Quizze). Zum Fortfahren müssen Sie alle verfügbaren Ressourcen aufrufen und abarbeiten. WICHTIG: Die Navigation zur nächsten Unit erfolgt über das TOC-Menbeit. Auf dem letzten Bild einer Unit führt der „Weiter“ -Pfeil in der Wiedergabesteuerung Sie nicht automatisch zur nächsten Unit. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der nachstehenden Abbildung.

TOC-Менц

Изпитване

ICH habe den Abschlusstest nicht bestanden. Kann ich den Test wiederholen?

Für den Abschlusstest der BTSF ACADEMY gelten die folgenden Bedingungen: Sie haben 3 Versuche. Sofern sie sich schwer damit tun, bei den Fragen die erforderliche Punktzahl zu erreichen, empfiehlt es sich, den Modulinhalt vor dem nächsten Abschlusstest noch einmal zu Studieren.

Фритус

ICH kann den Kurs nicht bis zum Ablauf der Frist abschließen. Kann ich Meinen Zugang verlängern?

Die BTSF ACADEMY hat die Zugangsbedingungen im Jahr 2018 geändert. Der Zugang zu den E-Learning-Kursen kann auf Antrag durch eine Mitteilung an HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu oder enrolment@btsfacademy.eu verlängert werden.

Съответните национални звена за контакт ще бъдат информирани за удължаванията.

Die zuständigen nationalen Kontaktstellen werden über die Verlängerung des Zugangs в Kenntnis gesetzt. Bitte beachten Sie: Durchschnittlich nimmt jeder E-Learning-Kurs etwa 6 bis 9 Stunden в Anspruch. Berücksichtigen Sie dies bitte bei der Anmeldung, damit Sie die Zeit für die Kurse entsprechend einplanen können.

Дрюкен

Kann ich умират Kursinhalte ausdrucken? WIE drucke ich das E-Learning-Modul aus?

ES besteht die Möglichkeit, die Kursinhalte auszudrucken. Sie können jede Unit als Druckversion herunterload und als PDF-Datei auf Ihrem Computer speichern. Klicken Sie hierzu einfach auf die Schaltfläche „Print“ (in der Abbildung rot umrandet).

Как да разпечатате модула за електронно обучение?

„mlang ήmlang fr“

Въпроси на Foire Aux — Често задавани въпроси

Идентифициращи вещества за връзка

JE n’ai jamais reçu mes identifiants de connexion

Veuillez NOTER qu’après avoir soumis les formaires depréinscription, le point de contact national corantant Passera en revue les demandes et validera celles qui répondent aux critères de sélection de chaque cours d’aptissage en ligne.

Les candidats dont le (s) formaire (s) de préinscription a/ont été validé (s) pour un ou plusieurs cours d’reevront en ligne recevront un courrier électronique automatisé au moment de la validation. Съобщение CE aura pour objet: „BTSF ACADEMY — Validation de la préinscription“. L’équipe BTSF collecte toutes les demandes validées qui ont été reçues entre le vendredi qui précède (ou le dernier jour ouvrable de la semaine en fonction du iculrier belge) à 00 h 00 et le jeudi suivant à 23 h 59 (HEC dans les deux cas).Les validations traitées le vendredi sont donc incluses pour la date d’inscription suivante.

SI vous n’avez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que la procéthe a reporcé, il est que le message automatisé par le acpereème au times de votre incription ait été filtré („SI vous n„aavez toujours pas reçu vos identifiants de connexion alors que que que la procété filtré“). Veuillez vérifier votre dospams avant de SOLLICITER de l’aide pour accéder à la plateforme. SI votre participation a été validée, il est également possible de récupérer un nouveau mot de passe automatiquement en cliquant sur le lien „Forgotten your username or password?“ (Vous avez oublié votre nom d’UTILISATEUR ou votre mot de passe?) dans l’écran de connexion. Veuillez използва er l’adresse de courrier électronique officielle pour soumettre un formaire de préinscription en ligne dans votre application.

J’ai oublié mon nom d’UTILISATEUR et/ou mon mot de passe.

Pour Réinitialiser votre mot de passe, veuillez saisir votre nom d’UTILISATEUR ou votre adresse de courrier électronique après avoir cliqué sur le lien suivant: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Wous recevrez un courrier électronique comportant des instruction pour pouvoir accéder de nouveau à la plateforme.

MoT de passe/Mon nom d’UTILISATEUR et/ou mon mot de passe ne fonctionne (nt) pas

Est-ce que vous essayez d’accéder à la plateforme en use le bouton „Login“ (Connexion) situé en haut à droit de la page d’accueil?

Veuillez saisir votre nom d’UTILISATEUR et votre mot de passe en faisant exemièrement care aux caractères (sans espace), aux chiffres, aux minuscules, aux majuscules et aux signes de ponctuation.

Bloquée

JE ne peux pas accéder à la section/l’écran suivant (e) de mon cours d’recurtissage en ligne. La ressource demandée est bloquée

Veuillez NOTER que la section/l’unité peut faire l’objet de règles spécifiques contiant sa финализиране. Pour de plus ample informations, reporz-vous au Guide à l’attention des étudiants.

IPour chaque cours d’recirtissage en ligne, il est nécessaire de soumettre le test préalable au cours pour pouvoir accéder au Module, lequel doit être révisé intégralement pour pouvoir accéder au test d’achèvement du cours. SI le test d’achèvement du cours est soumis avec 75 % de bonnes réponses, le participant peut accéder à la Survey (Enquête, въпросник за удовлетвореност). UNE fois l’enquête renseignée et transtransise, le Diploma (Diplôme, atsuité d’achèvement) est à son tour disponible au Téléchargement.
De manière générale, les écrans des compontissage en ligne comportent plusieurs ressources (c.-the d., onglets, encadrés, въпросници и др.). Veuillez ouvrir et compléter докосва способ за диспониране на дан (disponibles dans chaque écran avant de poursuivre). ВАЖНИ: Rappelez-vous que pour pouvoir passer à l’Unité suivante, vous devez use le menu de la table des matières. Veuillez NOTER que lorsque vous avez atteint le dernier écran d’une Unité, la flèche „suivant“ présente dans les commandes de lecture ne pourra pas ouvrir d’unité ultéripaмките. Reporz-vous à l’image ci-dessous pour Ilation.

Таблица des matières

Изпитване

J’ai échoué au test d’achèvement du cours: шанс за Est-ce que je peux retenter?

Dans la BTSF ACADEMY, les conditions relaties à la validation du test d’achèvement du cours sont les suivantes: 3 Essais sont autorisés. SI vous rencontrez des Tétés pour obtenir la note trour valider le questioner, veuillez réviser le contenu du module avant de retenter le test d’achèvement du cours.

Délai

JE ne pourrai pas terminer le cours d’ici la date limite. Pourrais-je bénéficier de quelques jours supplémentaires?

EN 2018, la BTSF ACADEMY a actualisé les conditions de participation: L’accès aux cours d’recurtissage en ligne peut être proprovidé sur demande, en écrivant à l’adresse HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu

Les Point de contact nationaux corancants seront tenus informés des éventuelles proprovidations accordées.

Il y a lieu de NOTER que la durée moyenne nécessaire au suivi d’un cours завършва квадрат 6 и 9. Veuillez garder cette information à l’esprit lorsque vous soumettez vos demandes de participation, de façon à organiser votre iculrier en conséquence.

Впечатление

Peut-on imprimer le contenu du cours? Коментирайте imprimer un moduluttissage en ligne?

Oui, il most possible d’imprimer le contenu du cours. Vous pouvez télécharger la version imprimable de chaque unité et l’enregistrer (au format PDF) sur votre ordinateur, en cliquant sur le bouton „Print“ (Imprimer, entouré en rouge sur l’Illustration).

Коментирайте imprimer un moduluttissage en ligne?

„mlang beit mlang es“

Preguntas Frecuentes — Често задавани въпроси

Credenciales

Не, Recibido mis credenciales

Tenga en cuenta que, tras la presentación de los formarios de preinscripción, el correspondiente punto de contacto nacional examinará las solicitudes y validará aquellas que se corcoran con los reporios de selección para cada curso de aprendizaje electrónico.

Los Solicitantes a los que se les haya validado el formario de preinscripción (формуляр/и за заявление за предварително записване) para uno o varios cursos de aprendizaje electrónico recibirán un correo electrónico automático en el momento de la validación con el siguiente asunto: „BTSF ACADEMY — Validación de la preinscripción“. EL ipo de BTSF recopila todas las solicitudes validadas recibidas desde el Viernes anterior (o el último día hábil de la semana, con arreglo al iculario belga) a las 00.00 horas hasta las 11.59 horas (hora central europea en ambos casos) del Jueves siguiente. Por lo tanto, las VALIDACIONES procesadas los Viernes se incluyen en la siguiente fecha de inscripción.

SI todavía no ha Recibido sus credenciales una vez que se haya reanudado este proceso, es posible que el mensaje automático enviado por el sistema en el momento de registrarse se haya FILTRADO. Le rogamos que, antes de Solicitar la ayuda para el accacco, compruebe su Carpeta de correo no deseado (спам). Para los participantes validados, también es posible Rceperar automáticamente una nueva contraseña pulsando en el enlace „Forgotten your username or password? „(„Ha olvidado su usuario o contraseña?“) de la pantalla de inicio de sesión. Utilice la dirección de correo electrónico ofreutilizada para presentar un formario de preinscripción en línea en su solicitud.

Olvidado mi nombre usuario o contraseña

Para restablecer su contraseña, indique su nombre de usuario o su dirección de correo electrónico (la que figura en el formario de inscripción) en el siguiente enlace: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Recibirá un correo electrónico en el que se depresben las direcciones para Acceder de nuevo.

MI nombre de usuario o contraseña no Funciona

The está intentando Acceder a través del botón „Login“ (iniciar sesión) en la Esquina superior derecha de la página de inicio?

Escriba su nombre de usuario y su contraseña, prestando atención a los caracteres (sin espacios), los dígitos, las minúsculas ymayúsculas y los signos de puntuación.

Bloqueado

No puedo pasar a la siguiente sección/unidad/pantalla mientras realizo un curso de aprendizaje electrónico. EL recurso solicitado está bloqueado.

Tenga en cuenta que la sección/unidad podría estar sujeta a normas específicas de finalización. Para más información, véase la Guía del alumno.

EN cada curso de aprendizaje electrónico, es necesario presentar la prueba prepara (pre-Test) para Acceder al módulo (Module) que deberá ser revisada en su totalidad para Acceder a la prueba posterior (Post-Test). SI la prueba posterior se presenta con el 75 % de Respuestas correctas, estará disponible la Encuesta (проучване) (Cuestionario de supción). Una vez que se haya cumplimentado y presentado, podrá accederse al Diploma (certificado de finalización) y descargarlo.

Dentro de los módulos, en términos generales, las pantallas de los módulos de aprendizaje electrónico están Compuestas de varios recursos (por Ejemplo, pestañas, casillas, cuestionarios и др.). ABRA y завършва todos los recursos disponibles de cada pantalla. ВАЖНО: Raperde que para navegar hasta la siguiente unidad tendrá que usar el menú del índice. Tenga en cuenta que una vez que se haya alcanzado la última pantalla de una unidad, la Flecha „Next“ (siguiente) de los contamles de reproducción no abrirá la unidad siguiente. Consulte la imagen que figura más abajo como referencia

Navegación

Prueba

No superado la prueba posterior: „puedo Volver a intentarlo?“

SE permiten tres intentos para superar la prueba posterior en BTSF ACADEMY. EN caso de que encuentre dificultades para obtener la nota necesaria para aprobar el Cuestionario, преразглежда el contenido del módulo antes de Volver a presentar dicha prueba.

Plazo

Няма puedo finalizar el curso en el plazo. The puedo contar con algunos días adicionales?

BTSF ACADEMY ha actualizado las condiciones de asistencia en 2018: EL accepo a los cursos de aprendizaje electrónico puede ampliarse prevena solicitud, informando a HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu o enrolment@btsfacademy.eu.

SE informará a los съответства на dientes puntos de contacto nacionales de las ampliaciones.

Tenga en cuenta que el tiempo medio necesario de finalización oscila entre 6 y 9 horas. Tenga en cuenta esto a la hora de presentar sus solicitudes, con el fin de organizar su programa como contida.

Impresión

SE puede imprimir el contenido el curso? The Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

Sí, el contenido del curso se puede imprimir. Puede descargar la versión imprimible de cada unidad y guardarla (como un archivo.pdf) en su ordenador, haciendo clic en el botón „Print“ (Imprimir) (señalado con un círculo rojo en la imagen).

The Cómo se imprime el módulo de aprendizaje electrónico?

[...] mlang [mlang]

Perguntas Frequentes — Често задавани въпроси

Credenciais

Nunca recebi as minhas credenciais

Queira notar que após o envio dos formários de pré-inscrição, o ponto de contacto nacional Corapinará as Candidaturas e validará aquelas que corcoram aos critérios de seleção para cada curso de aprendizagem Eletrónica.

OS Candidatos para os quais os Formulários de pré-inscrição tenham sido validados para um ou mais cursos de aprendizagem Eletrónica receberão uma mensagem de Correio eletrónico automática aquando da validação com o assunto: „Академичните среди BTSF — Validação da pré-inscrição“. A BTSF recolhe todas as Candidaturas validadas recebidas na sexta-feira anterior (ou no último dia útil da semana de acordo com o iculário belga) das 00h00 até às 23h59 (ambas CET) da quinta-feira seguinte. Por conseguinte, as validações processadas às sextas-feiras são incluídas na próxima data de inscrição.

SE ainda não tiver recebido as suas credenciais quando este processo tiver sido concluído, é owível que a mensagem automática enviada pelo sistema por altura do seu registo tenha sido filtrada. Queira verificar a sua pasta de spam antes de pedir apoio para acesso. Para os participantes validados também é owível Rapaticamente uma nova palavra-passe, clicando na hiperligação „Forgotten your username or password?“ (Esqueceu o seu nome de utilizador ou palavra-passe?) no ecrã de iniciar sessão. Използва се Endereço de Correio eletrónico ofectiutilizado para enviar um FORMULÁRIO em linha de pré-inscrição na sua candidatura.

Esqueci-me do meu nome de utilizador e/ou palavra-passe

Para repor a sua palavra-passe, envie o seu nome de utilizador ou Endereço de Correio eletrónico (o que foi indicado no FORMULÁRIO de inscrição) na seguinte hiperligação: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/login/forgot_password.php.

Receberá uma mensagem de Correio eletrónico com as Instruções para obter Novamente acesso.

O meu nome de utilizador e/ou palavra-passe não Funciona

Está a tentar aceder através do Botão „Login“ (iniciar sessão) situado no canto prepreior direito da página de início?

Escreva o seu nome de utilizador e palavra-passe prestando ATENÇωO aos carateres (sem espaços), ao dígitos, às minúsculas, às maiúsculas e aos sinais de pontuação.

Bloqueado

Não posso Avançar para a secção/unidade/ecrã seguinte quando estou a seguir um curso de aprendizagem Eletrónica. O recurso solicitado está bloqueado.

Tenha em ATENÇωO que a secção/unidade pode estar sujeita a regras específicas de conclusão. Para mais informações, consulte o Guia do Estudante.

EM cada curso de aprendizagem Eletrónica, o envio do Pré-Teste é obrigatório para aceder ao Módulo, que tem de ser Revisto completamente para aceder ao Pós-Teste. SE o Pós-Teste for enviado com 75 % de Respostas corretas o Inquérito (Questionário de Satisfação) fica disponível. ASSIM que for preenchido e enviado, o Diploma (certificado de conclusão) estará acessível para descarregar.

No módulos, em termos gerais, os ecrãs dos módulos de aprendizagem Eletrónica são Compostos por vários recursos (ou seja, separadores, caixas, quesários и др.). ABRA e full os recursos disponíveis para cada ecrã para Avançar. ВАЖНОТО Е! Não se esqueça que para navegar para a unidade seguinte tem de Utilizar o menu TOC. Tenha em ATENÇωO que, uma vez alcançado o último ecrã de uma unidade, seta „seguinte“ nos contames de reprodução não abrirá a unidade seguinte. Consulte a imagem infra para Referência

Меню Conteúdos

Тестуване

Reprovei no pós-teste: евентуално outra oportunidade para Voltar a realizar o pós-teste?

As condições para a realização do pós-teste na ACADEMIA BTSF são: 3 tentativas permitidas. Caso encontre Dificuldades em obter o nível exigido para ser aprovado no questionário, разкривайки ja os Conteúdos do módulo antes de tentar enviar Novamente um pós-teste.

Празо

Não consigo terminar o curso no prazo. Възможно ли е водораслите dias suplementares?

A ACADEMIA BTSF atualizou as condições de petroência em 2018: o acesso aos cursos de aprendizagem Eletrónica pode ser prorrogado mediante pedido, informando HaDEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu

OS Pontos de contacto nacionais corentes serão informados das prorrogações.

Tenha em ATENÇωO que o tempo médio produário para a conclusão varia entre 6 e 9 horas. Tenha isto presente quando envia as suas Candidaturas, fim de organizar a sua agenda em conformidade.

Impressão

É owível imprimir os Conteúdos do curso? Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

É owível imprimir os Conteúdos прави курсив. Pode descarregar a versão para imprimir de cada unidade e guardá-la (como ficheiro.pdf) no seu computador.

Como imprimir o módulo de aprendizagem Eletrónica?

„mlang“
Последно модифициране: вторник, 2 август 2022, 17:44