ELearning-modulen syftar till att förbättra den offentliga kontrollpersonalens kunskaper och färdigheter när det gäller särskilda utredningsmetoder som används för att identifiera bedrägerier inom jordbruksbaserade livsmedel och särskilja dem från oavsiktlig bristande efterlevnad.

Utbildningens särskilda mål är följande:

 • Förbättra de grundläggande kunskaperna om kriterier för livsmedelsbedrägerier och kvalificeringskriterier för livsmedelsbedrägerier.
 • Att presentera god praxis, verktyg och förfaranden för utredningsmetoder som bidrar till att upptäcka bedrägerier inom den jordbruksbaserade livsmedelssektorn.
 • Att bidra till att sprida bästa praxis.
 • Att komplettera befintliga BTSF-utbildningskurser om metoder för utredning av bedrägerier inom jordbruksbaserade livsmedel.

Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittlig varaktighet: 6 timmar
Online
 • 5 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Metoder för utredning av bedrägerier inom jordbruksbaserade livsmedel – modul eLearning