Cieľom modulu eLearning je zlepšiť znalosti a zručnosti zamestnancov úradných kontrol v oblasti konkrétnych vyšetrovacích techník používaných na identifikáciu agropotravinárskych podvodov a na ich odlíšenie od nedobrovoľného nedodržiavania pravidiel.

Špecifické ciele odbornej prípravy sú:

 • Zlepšiť základné znalosti o kritériách oprávnenosti potravinových podvodov a potravinových podvodov.
 • Predstaviť osvedčené postupy, nástroje a postupy týkajúce sa vyšetrovacích techník, ktoré pomáhajú odhaľovať podvody v agropotravinárskom sektore.
 • Pomáhať pri šírení najlepších postupov.
 • Doplniť existujúce kurzy odbornej prípravy BTSF o technikách vyšetrovania agropotravinárskych podvodov.

Funkcie

365 dní prístupu
 • Priemerné trvanie: 6 hodiny
Online
 • 5 jednotiek
 • Samopripravované
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládny úradník, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie elektronického vzdelávania BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám pomôže.
Techniky vyšetrovania agropotravinových podvodov – modul elektronického učenia sa