Η ενότητα eLearning αποσκοπεί στη βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του προσωπικού των επίσημων ελέγχων σχετικά με συγκεκριμένες τεχνικές ερευνών που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό της απάτης στον αγροδιατροφικό τομέα και στη διαφοροποίηση της από την ακούσια μη συμμόρφωση.

Οι ειδικοί στόχοι της κατάρτισης είναι οι εξής:

 • Βελτίωση των βασικών γνώσεων σχετικά με την απάτη στον τομέα των τροφίμων και την απάτη στον τομέα των τροφίμων, κριτήρια επιλεξιμότητας.
 • Παρουσίαση ορθών πρακτικών, εργαλείων και διαδικασιών σχετικά με τις τεχνικές έρευνας που βοηθούν στον εντοπισμό περιπτώσεων απάτης στον αγροδιατροφικό τομέα.
 • Συμβολή στη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών.
 • Συμπλήρωση των υφιστάμενων μαθημάτων κατάρτισης BTSF σχετικά με τις τεχνικές διερεύνησης της απάτης στον αγροδιατροφικό τομέα.

Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση διάρκεια: 6 ώρες
Διαδικτυακά
 • 5 μονάδες
 • Αυτοπαγής
 • Πολυμέσα
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της εφαρμογής BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει.
Τεχνικές έρευνας για την απάτη στον αγροδιατροφικό τομέα — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης