Модулът за електронно обучение има за цел да подобри знанията и уменията на служителите, извършващи официален контрол, относно специфичните техники за разследване, използвани за идентифициране на измами в хранително-вкусовата промишленост, и да ги разграничи от неволното неспазване.

Конкретните цели на обучението са:

 • Подобряване на основните познания за измамите с храни и критериите за допустимост на измамите с храни.
 • Представяне на добри практики, инструменти и процедури, свързани с техниките за разследване, които спомагат за разкриването на измами в хранително-вкусовия сектор.
 • Подпомагане на разпространението на най-добри практики.
 • Допълване на съществуващите курсове за обучение на BTSF относно техниките за разследване на измами в хранително-вкусовата промишленост.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна продължителност: 6 часа
Електронна
 • 5 броя
 • Самовъзпламенен
 • Мултимедия
Достъпен на:

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, се свържете с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, а екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Техники за разследване на измами в хранително-вкусовата промишленост — модул за електронно обучение