Syftet med denna e-lärandekurs är att ge deltagarna möjlighet att förbättra sina kunskaper och färdigheter när det gäller

 • EU-lagstiftning och relevanta internationella standarder.
 • HACCP-systemets bakgrund och principer.
 • HACCP-metoder, utveckling av HACCP-planer och dokumenthantering.
 • Genomförande och validering av HACCP-planer.
 • Information om de olika material som används i material avsedda att komma i kontakt med livsmedel.
 • Revisionsprinciper och förvaltning för att kontrollera genomförandet av HACCP-systemen och efterlevnaden av livsmedels- och foderkraven.

Funktioner

365 dagars tillträde
 • Genomsnittligt engagemang: 8 timmar
Online
 • 5 stycken
 • Självfylld
 • Multimedia
Finns på:

Hur deltar man?

 • Om du är en regeringstjänsteman kan du ansöka med hjälp av applikationen BTSF eLearning.
 • Om du är anställd vid EU-institutionerna kan du kontakta HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu för att ansöka om registrering.
 • Om du har andra frågor kan du skicka ett meddelande till HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, och BTSF ACADEMY-teamet är glad att hjälpa dig.
Faroanalys och kritiska styrpunkter – modulen för e-lärande