Cieľom tohto kurzu elektronického vzdelávania je umožniť účastníkom zlepšiť si vedomosti a zručnosti v týchto oblastiach:

 • Právne predpisy EÚ a príslušné medzinárodné normy.
 • Pozadie a zásady HACCP.
 • Metodika HACCP, vypracovanie plánov HACCP a správa dokumentov.
 • Vykonávanie a validácia plánov HACCP.
 • Informácie o rôznych materiáloch používaných v materiáloch prichádzajúcich do styku s potravinami.
 • Zásady auditu a riadenie s cieľom overiť vykonávanie systémov HACCP a súlad s požiadavkami na potraviny a krmivá.

Funkcie

365 dní prístupu
 • Priemerné vyčlenenie: 8 hodín
Online
 • 5 jednotiek
 • Samopripravované
 • Multimediálne
K dispozícii na adrese:

Ako sa zaregistrovať

 • Ak ste vládny úradník, môžete podať žiadosť prostredníctvom aplikácie elektronického vzdelávania BTSF.
 • Ak ste zamestnanec pracujúci v inštitúciách EÚ, obráťte sa na HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a požiadajte o registráciu.
 • V prípade akýchkoľvek ďalších otázok pošlite správu na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu a tím AKADEMY BTSF Vám pomôže.
Analýza nebezpečenstva a kritické kontrolné body – modul elektronického vzdelávania