Ten kurs e-uczenia się ma na celu umożliwienie uczestnikom poszerzania wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • Prawodawstwo UE i odpowiednie normy międzynarodowe.
 • Kontekst i zasady HACCP.
 • Metodyka HACCP, opracowywanie planów HACCP i zarządzanie dokumentami.
 • Wdrażanie i zatwierdzanie planów HACCP.
 • Informacje na temat różnych materiałów wykorzystywanych w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
 • Zasady audytu i zarządzanie w celu weryfikacji wdrażania systemów HACCP oraz zgodności z wymogami dotyczącymi żywności i pasz.

Funkcje

365 dni dostępu
 • Średni wymiar czasu: 8 godzin
Online
 • 5 Jednostki
 • Samopakowany
 • Materiały multimedialne
Dostępne języki:

Jak się zapisać?

 • Jeśli jesteś urzędnikiem rządowym, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem aplikacji eLearning w ramach programu BTSF.
 • Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym w instytucjach UE, skontaktuj się pod adresem HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, aby złożyć wniosek o rejestrację.
 • Wszelkie inne pytania prosimy o przesłanie wiadomości na adres HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, a zespół BTSF ACADEMY chętnie udzieli Państwu pomocy.
Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli – moduł e-uczenia się