Cilj je ovog tečaja e-učenja omogućiti sudionicima da poboljšaju svoje znanje i vještine u području:

  • Zakonodavstvo EU-a i relevantne međunarodne norme.
  • Kontekst i načela HACCP-a.
  • Metodologija HACCP-a, izrada planova HACCP-a i upravljanje dokumentima.
  • Provedba i potvrđivanje planova HACCP-a.
  • Informacije o različitim materijalima koji se upotrebljavaju u materijalima koji dolaze u dodir s hranom.
  • Načela revizije i upravljanje, kako bi se provjerila provedba sustava HACCP-a i usklađenost sa zahtjevima u pogledu hrane i hrane za životinje.

Značajke

365 dana pristupa
  • Prosječna namjena: 8 sati
Online
  • 5 jedinica
  • Samostalno
  • Multimedijalni
Dostupno na:

Kako se registrirati

Analiza opasnosti i kritična kontrolna točka – modul za e-učenje