Αυτό το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης έχει ως στόχο να επιτρέψει στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους όσον αφορά:

 • Νομοθεσία της ΕΕ και σχετικά διεθνή πρότυπα.
 • Ιστορικό και αρχές της HACCP.
 • Μεθοδολογία HACCP, ανάπτυξη σχεδίων HACCP και διαχείριση εγγράφων.
 • Εφαρμογή και επικύρωση των σχεδίων HACCP.
 • Πληροφορίες σχετικά με τα διάφορα υλικά που χρησιμοποιούνται σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
 • Αρχές ελέγχου και διαχείριση, για την επαλήθευση της εφαρμογής των συστημάτων HACCP και της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές.

Θέματα

365 ημέρες πρόσβασης
 • Μέση αφοσίωση: 8 ώρες
Διαδικτυακά
 • 5 μονάδες
 • Αυτοπαγής
 • Πολυμέσα
Διατίθεται στα:

Πώς να εγγραφείτε

 • Εάν είστε κυβερνητικός υπάλληλος, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της εφαρμογής BTSF eLearning.
 • Εάν είστε μέλος του προσωπικού που εργάζεται στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu για να ζητήσετε εγγραφή.
 • Για οποιαδήποτε άλλη ερώτηση, στείλτε μήνυμα στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu και η ομάδα BTSF ACADEMY θα σας βοηθήσει.
Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμο σημείο ελέγχου — Ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης