Този курс за електронно обучение има за цел да даде възможност на участниците да подобрят своите знания и умения в областта на:

 • Законодателството на ЕС и съответните международни стандарти.
 • Контекст и принципи на HACCP.
 • Методология на HACCP, разработване на планове за HACCP и управление на документи.
 • Изпълнение и валидиране на плановете за HACCP.
 • Информация за различните материали, използвани в материалите, предназначени за контакт с храни.
 • Одитни принципи и управление, за да се провери прилагането на системите HACCP и съответствието с изискванията за храни и фуражи.

Особености

365-дневен достъп
 • Средна отдаденост: 8 часа
Електронна
 • 5 броя
 • Самовъзпламенен
 • Мултимедия
Достъпен на:

Как да се регистрирате

 • Ако сте държавен служител, можете да кандидатствате чрез приложението BTSF eLearning.
 • Ако сте служител, работещ в институциите на ЕС, се свържете с HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, за да поискате регистрация.
 • Ако имате други въпроси, моля, изпратете съобщение на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu, а екипът на BTSF ACADEMY ще Ви окаже съдействие.
Анализ на опасностите и контрол на критичните точки — модул за електронно обучение