Povzetek hrambe podatkov

Ta povzetek prikazuje privzete kategorije in namene za hranjenje uporabniških podatkov. Določena področja lahko imajo bolj specifične kategorije in namene od teh, ki so navedeni tukaj.

Spletno mesto

Kategorija

Educational Data

Namen

Administrative and statistical purposes

The purpose(s) of this processing is the selection, enrolment and participation in the training activities under the BTSF, as well as for statistical purposes.
In addition, data is processed for the following purposes:

  • to plan and organise training activities for BTSF participants;
  • to issue certificates of participation for the different training courses;
  • to collect feedback from participants so that the controller can deliver better and more effective training, according to participants’ needs and knowledge as well as the skills necessary for their job;
  • to perform ex-post evaluation of the impact of the BTSF Initiative.
  • HaDEA covers all needs on the treatment of informati

Obdobje hrambe
5 let
Pravne podlage
Privolitev (Člen 6.1(a) GDPR) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je podal privolitev v obdelavo njegovih ali njenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov
Razlogi za obravnavo občutljivih osebnih podatkov
Izrecna privolitev (Člen 9.2(a) GDPR) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je izrecno privolil v obdelavo navedenih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, razen kadar pravo Unije ali pravo države članice določa, da ta posameznik ne sme odstopiti od prepovedi iz prvega odstavka 9. člena GDPR

Uporabniki

Kategorija

Educational Data

Namen

Administrative and statistical purposes

The purpose(s) of this processing is the selection, enrolment and participation in the training activities under the BTSF, as well as for statistical purposes.
In addition, data is processed for the following purposes:

  • to plan and organise training activities for BTSF participants;
  • to issue certificates of participation for the different training courses;
  • to collect feedback from participants so that the controller can deliver better and more effective training, according to participants’ needs and knowledge as well as the skills necessary for their job;
  • to perform ex-post evaluation of the impact of the BTSF Initiative.
  • HaDEA covers all needs on the treatment of informati

Obdobje hrambe
5 let
Pravne podlage
Privolitev (Člen 6.1(a) GDPR) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je podal privolitev v obdelavo njegovih ali njenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov
Razlogi za obravnavo občutljivih osebnih podatkov
Izrecna privolitev (Člen 9.2(a) GDPR) Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je izrecno privolil v obdelavo navedenih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov, razen kadar pravo Unije ali pravo države članice določa, da ta posameznik ne sme odstopiti od prepovedi iz prvega odstavka 9. člena GDPR

Kategorije predmetov

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Predmeti

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Moduli dejavnosti

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno

Bloki

Namen

Obdobje hrambe
Obdobje hrambe ni bilo opredeljeno