Súhrn uchovávaných údajov

Tento súhrn zobrazuje predvolené kategórie a účely uchovávania údajov používateľa. Niektoré oblasti môžu mať špecifickejšie kategórie a účely ako tie, ktoré sú tu uvedené.

Stránky

Kategória

Educational Data

Účel

Administrative and statistical purposes

The purpose(s) of this processing is the selection, enrolment and participation in the training activities under the BTSF, as well as for statistical purposes.
In addition, data is processed for the following purposes:

  • to plan and organise training activities for BTSF participants;
  • to issue certificates of participation for the different training courses;
  • to collect feedback from participants so that the controller can deliver better and more effective training, according to participants’ needs and knowledge as well as the skills necessary for their job;
  • to perform ex-post evaluation of the impact of the BTSF Initiative.
  • HaDEA covers all needs on the treatment of informati

Čas uchovania
5 rokov
Zákonné základy
Súhlas (GDPR čl. 6.1(a)) Dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov
Dôvody spracovania citlivých osobných údajov
Výslovný súhlas (GDPR čl. 9.2(a)) Dotknutá osoba dala výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero špecifikovaných účelov, s výnimkou prípadov, keď právo Únie alebo členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 článku 9 GDPR nesmie dotknutá osoba zrušiť

Používatelia

Kategória

Educational Data

Účel

Administrative and statistical purposes

The purpose(s) of this processing is the selection, enrolment and participation in the training activities under the BTSF, as well as for statistical purposes.
In addition, data is processed for the following purposes:

  • to plan and organise training activities for BTSF participants;
  • to issue certificates of participation for the different training courses;
  • to collect feedback from participants so that the controller can deliver better and more effective training, according to participants’ needs and knowledge as well as the skills necessary for their job;
  • to perform ex-post evaluation of the impact of the BTSF Initiative.
  • HaDEA covers all needs on the treatment of informati

Čas uchovania
5 rokov
Zákonné základy
Súhlas (GDPR čl. 6.1(a)) Dotknutá osoba udelila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na jeden alebo viacero konkrétnych účelov
Dôvody spracovania citlivých osobných údajov
Výslovný súhlas (GDPR čl. 9.2(a)) Dotknutá osoba dala výslovný súhlas so spracovaním týchto osobných údajov na jeden alebo viacero špecifikovaných účelov, s výnimkou prípadov, keď právo Únie alebo členského štátu stanovuje, že zákaz uvedený v odseku 1 článku 9 GDPR nesmie dotknutá osoba zrušiť

Kategórie kurzov

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Kurzy

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Zásuvné moduly aktivít

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania

Bloky

Účel

Čas uchovania
Nebol stanovený žiadny čas uchovania