O BTSF in BTSF ACADEMY

Kaj je BTSF?

Boljše usposabljanje za varnejšo hrano (BTSF) je pobuda Evropske komisije za usposabljanje za izboljšanje poznavanja in izvajanja pravil EU na področju varnosti hrane, rastlin, živali in „eno zdravje“.


Kateri so cilji BTSF?

Glavni cilji so:

 • Ohranjanje visoke ravni varstva potrošnikov in varnosti hrane, rastlin, živali in „eno zdravje“
 • Spodbujanje usklajenega pristopa k delovanju nadzornih sistemov Unije in nacionalnih nadzornih sistemov
 • Vzpostavitev enakih konkurenčnih pogojev za vse nosilce živilske dejavnosti
 • Krepitev trgovine z varno hrano, živalmi in rastlinami ter njihovimi proizvodi
 • Zagotavljanje pravične trgovine s tretjimi državami, zlasti z državami v razvoju

O videoposnetku BTSF

Kako se izvaja usposabljanje BTSF?

Osnovna načela usposabljanja vključujejo zagotavljanje informacij, izmenjavo znanja/izkustev in mreženje ter uporabo pristopa „usposabljanje izvajalcev usposabljanj“ za razširjanje pridobljenega znanja. Usposabljanje lahko poteka prek tečajev v živo, virtualnih učilnic ali e-učenja ali njihove kombinacije.


Ročno risanje hibridne skupine z osebnim in virtualnim razredom na črni plošči

Usposabljanje običajno organizirajo zunanji izvajalci, ki v tesnem sodelovanju s tehničnimi enotami GD SANTE oblikujejo in izvajajo tečaje s strokovnjaki s področja in jih izvajajo prek:

 • Delavnice. Skupina udeležencev (običajno ne več kot 30) iz več držav se sestane na eni lokaciji, da bi se udeležila usposabljanja ter sodelovala v praktičnih vajah in skupinskih razpravah.
 • Stalne misije usposabljanja. Skupina udeležencev (10–15) iz ene ali regionalne skupine držav se udeleži usposabljanja o določeni temi, ki ga organizira en ali dva strokovnjaka s področja.
 • e-učenje v BTSF ACADEMY. Posamezniki med celotnim tečajem sodelujejo v samostojnem spletnem učenju, vključno s samoocenjevanjem. Trenutno poteka 14 tečajev e-učenja, trije pa so v pripravi.

Kdo se lahko udeleži usposabljanja BTSF?

BTSF EU

Usposabljanje je zasnovano za osebje pristojnih organov v državah članicah, ki je vključeno v dejavnosti uradnega nadzora, da se jih obvešča o vseh vidikih prava Unije na zgoraj navedenih področjih ter zagotovi, da se nadzor izvaja enotno, objektivno in zadovoljivo.


Zemljevid držav članic EU

BTSF zunaj EU

Zemljevid sveta

Bistveno je tudi, da so države, ki niso članice EU, zlasti države v razvoju, seznanjene z uvoznimi zahtevami EU in da lahko, če obstajajo, izkoristijo podporo EU. V ta namen je lahko ustrezno usposabljanje, organizirano za države članice v EU, odprto tudi za udeležence iz držav, ki niso članice EU, na kraju samem pa so organizirani tudi posebni tečaji usposabljanja za udeležence, ki niso iz EU.

Tečaji BTSF zunaj EU so namenjeni tudi proizvajalcem hrane in kmetom ter vladnim uradnikom. Programi vključujejo dejavnosti na dveh glavnih področjih: varnost hrane in zdravje rastlin; ter zdravje in dobrobit živali. Nanašajo se na tri svetovne regije: Afrika in države evropske sosedske politike (ESP); Južna in Srednja Amerika ter Karibi; ter Azija in Pacifik.


Kaj je BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY je enotni portal Evropske komisije za učenje in informiranje o dejavnostih usposabljanja BTSF za osebje pristojnih organov in deležnike v državah članicah in tretjih državah. Tukaj so na voljo ustrezne informacije o:

 • Več kot 120 tematskih tečajev usposabljanja (e-učenje, tečaji v živo in virtualne učilnice)
 • Gradivo za usposabljanje (knjižnica BTSF)
 • Kontaktni podatki nacionalnih kontaktnih točk BTSF
 • Objavljena poročila in javni razpisi


Domača stran BTSF ACADEMY

Knjižnica BTSF ACADEMY

Knjižnica BTSF ACADEMY je sestavljena iz zbirke učnega gradiva, pripravljenega med izvajanjem dejavnosti usposabljanja v okviru pobude BTSF. Ti so na voljo v mapah posameznih tematskih tečajev, ki so dostopni na domači strani in običajno vsebujejo videoposnetke usposabljanj, predstavitev, dokumentov, povezav do zunanjih virov itd.

Namen knjižnice BTSF ACADEMY je pomagati uradnikom pri nadaljnjem razširjanju zbranega znanja in učnega gradiva, razvitega za več kot 120 tematskih tečajev v okviru pobude BTSF.

Usposabljanje izvajalcev usposabljanja

Od začetka delovanja maja 2022 imajo vsi uradniki EU in tretjih držav iz pristojnih nacionalnih organov po vsem svetu, ki so registrirani v BTSF ACADEMY, prost dostop do vsebine knjižnice BTSF ACADEMY in jih lahko uporabijo za razvoj dodatnih dejavnosti usposabljanja v okviru svojih služb ali za osebno učenje.


Dostop do knjižnice BTSF ACADEMY

Za dostop do knjižnice BTSF ACADEMY se morate registrirati v BSTF ACADEMY po e-pošti na naslov HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Ključi za razširjanje

Vsi registrirani uporabniki BTSF ACADEMY jih lahko prenesejo tudi za 120 tematskih tečajev usposabljanja znotraj ACADEMY. Kompleti za razširjanje vsebujejo vse ustrezno gradivo za usposabljanje v eni mapi, ki se lahko uporabi za razširjanje usposabljanja. BTSF upošteva načelo „usposabljanja vodij usposabljanja“: udeleženci morajo znanje, ki so ga pridobili, razširjati med sodelavci. To prispeva k zagotavljanju doslednosti pri izvajanju nadzora.

Za nekaj primerov kliknite spodnje slike.


Dostop do ključa za razširjanje

Razširjeni oddelek „Kit Kit“

Vzorec ključa za razširjanje

Vzorec ključa za razširjanje

Kaj so nacionalne kontaktne točke BTSF?

Nacionalne kontaktne točke BTSF usklajujejo sodelovanje BTSF ter se povezujejo s službami in izvajalci Komisije. Določeni so za države članice EU, države širitve in sosedske države ter nekatere države, ki niso članice EU.


Kdo je odgovoren za BTSF in ga upravlja?

Evropska komisija določa politiko in strategijo za BTSF, vključno z BTSF ACADEMY, in spremlja njeno izvajanje. Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA) upravlja vse faze pogodb o usposabljanju BTSF, od objave javnih razpisov, ocen ponudb in oddaje naročil do njihove sklenitve. HaDEA je odgovorna tudi za upravljanje BTSF ACADEMY.


Kako se prijaviti na tečaj?

/Za prijavo na tečaj usposabljanja v živo ali virtualni tečaj v učilnici s seznama BTSF ACADEMY se obrnite na svojo nacionalno kontaktno točko, da izrazite zanimanje za sodelovanje. Če za vašo državo ni nacionalne kontaktne točke, se za prijavo obrnite na ustreznega izvajalca, odgovornega za tečaj usposabljanja. Kontaktni podatki izvajalca so na voljo v informacijskem paketu za tečaj BTSF ACADEMY.

Za prijavo na tečaj e-učenja v BTSF ACADEMY, uporabite obrazec aplikacije BTSF za e-učenje. Če imate kakršna koli vprašanja o merilih za izbor, se posvetujte s svojo nacionalno službo za stike.

OPOMBA: Od julija 2023 bodo morali imeti vsi uporabniki BTSF ACADEMY račun EU Login. Če ga še nimate, jo lahko preprosto ustvarite na tej povezavi.

Če ste zaposleni v institucijah EU in se želite udeležiti katerega koli od zgoraj navedenih tečajev, pošljite elektronsko sporočilo na naslov SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Kakšna je pravna podlaga za BTSF?

Člen 130 Uredbe (EU) 2017/625 (PDF) pooblašča Komisijo za pripravo usposabljanja za osebje pristojnih organov držav članic in tretjih držav.


Zadnja sprememba: torek, 5. december 2023, 09.31