Over BTSF en BTSF ACADEMY

Wat is BTSF?

Betere opleiding voor veiliger voedsel (BTSF) is een opleidingsinitiatief van de Europese Commissie om de kennis over en de uitvoering van de EU-regels inzake voedselveiligheid, planten, dieren en „één gezondheid” te verbeteren.


Wat zijn de doelstellingen van het BTSF?

De belangrijkste doelstellingen zijn:

 • Handhaving van een hoog niveau van consumentenbescherming en voedselveiligheid, plantaardige, dierlijke en „één gezondheid”
 • Bevordering van een geharmoniseerde aanpak van de werking van de controlesystemen van de Unie en de lidstaten
 • Een gelijk speelveld creëren voor alle exploitanten van levensmiddelenbedrijven
 • Bevordering van de handel in veilige levensmiddelen, dieren en planten en producten daarvan
 • Zorgen voor eerlijke handel met derde landen en met name ontwikkelingslanden

Over BTSF-video

Hoe wordt BTSF-opleiding gegeven?

De basisopleidingsbeginselen omvatten het verstrekken van informatie, het delen van kennis/ervaring en het opzetten van netwerken, en het gebruik van de opleiding van opleiders om de verworven kennis te verspreiden. De opleiding kan worden gegeven in de vorm van persoonlijke cursussen, virtuele klaslokalen of eLearning of een combinatie daarvan.


Handmatig tekenen van een hybride face-to-face en virtuele klassegroep op een blackboard

De opleiding wordt gewoonlijk georganiseerd door externe contractanten die in nauwe samenwerking met technische eenheden van DG SANTE de cursussen ontwerpen en verzorgen met behulp van deskundigen op het gebied van onderwerpen en deze verzorgen via:

 • Workshops. Een groep deelnemers (gewoonlijk niet meer dan 30) uit verschillende landen komt op één locatie bijeen om opleiding te volgen en deel te nemen aan praktische oefeningen en groepsdiscussies.
 • Permanente opleidingsmissies (STM’s). Een groep deelnemers (10-15) uit één of een regionale groep van landen krijgt een opleiding over een specifiek onderwerp, gegeven door een of twee deskundigen op het gebied van onderwerpen.
 • eLearning in BTSF ACADEMY. Personen nemen gedurende de hele cursus deel aan zelfverzekerd online leren, met inbegrip van zelfevaluatieoefeningen. Momenteel zijn er 14 eLearning-cursussen, waarvan er nog 3 in ontwikkeling zijn.

Wie kan deelnemen aan BTSF-opleidingen?

BTSF EU

De opleiding is bedoeld voor personeel van bevoegde autoriteiten in de lidstaten dat betrokken is bij officiële controleactiviteiten om hen op de hoogte te houden van alle aspecten van het recht van de Unie op de bovengenoemde gebieden en ervoor te zorgen dat de controles op uniforme, objectieve en bevredigende wijze worden uitgevoerd.


Kaart van de EU-lidstaten

BTSF buiten de EU

Wereldkaart

Het is ook van essentieel belang dat niet-EU-landen, en met name ontwikkelingslanden, vertrouwd zijn met de invoervereisten van de EU en, indien deze bestaan, gebruik kunnen maken van EU-steun. Daartoe kunnen passende opleidingen die voor de lidstaten in de EU worden georganiseerd, ook openstaan voor deelnemers uit niet-EU-landen en worden ter plaatse ook specifieke opleidingscursussen georganiseerd voor deelnemers van buiten de EU.

BTSF-cursussen buiten de EU zijn ook gericht op voedselproducenten, landbouwers en overheidsfunctionarissen. De programma’s omvatten activiteiten rond twee hoofdthema’s: voedselveiligheid en plantgezondheid; en diergezondheid en dierenwelzijn. Zij zijn gericht op drie regio’s in de wereld: Afrika en de landen van het Europees nabuurschapsbeleid (ENB); Zuid- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied; en Azië en de Stille Oceaan.


Wat is de BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY is het enige leer- en informatieportaal van de Europese Commissie over BTSF-opleidingsactiviteiten voor personeel van bevoegde autoriteiten en belanghebbenden in lidstaten en niet-EU-landen. Hier vindt u relevante informatie over:

 • Meer dan 120 thematische opleidingscursussen (eLearning, face-to-face cursussen en virtuele klaslokalen)
 • Opleidingsmateriaal (BTSF-bibliotheek)
 • Contactgegevens van de nationale BTSF-contactpunten
 • Gepubliceerde verslagen en aanbestedingen


Homepage van BTSF ACADEMY

Bibliotheek van BTSF ACADEMY

De bibliotheek van BTSF ACADEMY bestaat uit een verzameling leermateriaal dat is geproduceerd tijdens de uitvoering van de opleidingsactiviteiten in het kader van het BTSF-initiatief. Deze zijn te vinden in de individuele thematische cursusmappen die vanaf de homepage toegankelijk zijn en bevatten doorgaans video-opnamen van de opleidingssessies, presentaties, documenten, links naar externe bronnen enz.

Het doel van de BTSF ACADEMY-bibliotheek is ambtenaren te helpen bij de verdere verspreiding van de verzamelde kennis en leermaterialen die zijn ontwikkeld voor meer dan 120 thematische cursussen in het kader van het BTSF-initiatief.

Opleiden van opleiders

Sinds de start ervan in mei 2022 hebben alle EU- en niet-EU-ambtenaren van nationale bevoegde autoriteiten wereldwijd, die zijn geregistreerd in de BTSF ACADEMY, vrije toegang tot de inhoud van de bibliotheek van BTSF ACADEMY en kunnen zij deze gebruiken voor de ontwikkeling van aanvullende opleidingsactiviteiten binnen hun eigen diensten of voor persoonlijk leren.


Toegang tot de bibliotheek van BTSF ACADEMY

Om toegang te krijgen tot de bibliotheek van BTSF ACADEMY moet u zich registreren bij de BSTF ACADEMY door een e-mail te sturen naar HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu


Verspreidingskits

Alle geregistreerde gebruikers van BTSF ACADEMY kunnen deze ook downloaden voor de 120 thematische opleidingscursussen binnen ACADEMY. De verspreidingskits bevatten al het relevante opleidingsmateriaal in één map die kan worden gebruikt om de opleiding te verspreiden. BTSF volgt het beginsel van „opleiden van opleiders”: de deelnemers moeten de verworven kennis onder hun collega’s verspreiden. Dit draagt bij tot een consistente toepassing van de controles.

Klik op onderstaande afbeeldingen om enkele voorbeelden te zien.


Kit-toegang voor verspreiding

Afdeling Verspreiding uitgebreid

Verspreidingssteekproef

Verspreidingssteekproef

Wat zijn nationale BTSF-contactpunten (NCP’s)?

De nationale BTSF-contactpunten coördineren de deelname aan BTSF en onderhouden contacten met de diensten van de Commissie en contractanten. Zij zijn aangewezen voor EU-lidstaten, uitbreidingslanden en nabuurschapslanden, en sommige niet-EU-landen.


Wie is verantwoordelijk voor en werkt BTSF?

De Europese Commissie bepaalt het beleid en de strategie voor BTSF, met inbegrip van de BTSF ACADEMY, en houdt toezicht op de uitvoering ervan. Het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en digitaal beleid (HaDEA) beheert alle fasen van de BTSF-opleidingscontracten, van de lancering van aanbestedingen, de beoordeling van inschrijvingen en de gunning van contracten tot de sluiting ervan. HaDEA is ook verantwoordelijk voor de administratie van BTSF ACADEMY.


Hoe kunt u een cursus aanvragen?

Voor een persoonlijke of virtuele cursus in de klas die is opgenomen in de BTSF ACADEMY, kunt u contact opnemen met uw nationale contactpunt (NCP) om uw belangstelling voor deelname kenbaar te maken. Als er voor uw land geen NCP is opgenomen, neem dan contact op met de contractant die verantwoordelijk is voor de opleiding om registratie aan te vragen. Zie het informatiepakket voor de cursus in BTSF ACADEMY om de contactgegevens van de contractant te vinden.

Om een eLearning-cursus in BTSF ACADEMY aan te vragen, kunt u het aanvraagformulier BTSF eLearning gebruiken. Heeft u vragen over de selectiecriteria, raadpleeg dan uw NCP.

OPMERKING: Vanaf juli 2023 moeten alle gebruikers van BTSF ACADEMY over een EU Login-account beschikken. Heeft u er nog geen, dan kunt u het gewoon aanmaken via deze link.

Als u bij de EU-instellingen werkt en aan een van de bovengenoemde cursussen wilt deelnemen, kunt u een e-mail sturen naar SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Wat is de rechtsgrondslag voor BTSF?

Artikel 130 van Verordening (EU) 2017/625 (pdf) machtigt de Commissie om opleidingen te ontwikkelen voor personeel van bevoegde autoriteiten van de lidstaten en van buiten de EU.


Laatste wijziging: dinsdag, 5 december 2023, 09:31