A BTSF-ről és a BTSF ACADEMY-ről

Milyen típusú gyógyszer a BTSF?

A „Jobb képzés a biztonságosabb élelmiszerekért” elnevezésű kezdeményezés az Európai Bizottság képzési kezdeményezése, amelynek célja az élelmiszer-biztonságra, a növényekre, az állatokra és az egységes egészségügyi megközelítésre vonatkozó uniós szabályok ismeretének és végrehajtásának javítása.


Melyek a BTSF célkitűzései?

A fő célok:

 • A fogyasztóvédelem és az élelmiszer-biztonság, a növények, az állatok és az egységes egészség magas szintjének fenntartása
 • Az uniós és nemzeti ellenőrzési rendszerek működésére vonatkozó harmonizált megközelítés előmozdítása
 • Egyenlő versenyfeltételek megteremtése valamennyi élelmiszer-ipari vállalkozó számára
 • A biztonságos élelmiszerek, állatok és növények, valamint az ezekből készült termékek kereskedelmének fokozása
 • A harmadik országokkal és különösen a fejlődő országokkal folytatott tisztességes kereskedelem biztosítása

A BTSF-videókról

Hogyan zajlik a BTSF-képzés?

A képzési alapelvek magukban foglalják az információszolgáltatást, az ismeretek/tapasztalatok megosztását és a hálózatépítést, valamint az oktatóképzési megközelítés alkalmazását az elért ismeretek terjesztésére. A képzés történhet személyes tanfolyamokon, virtuális tantermeken vagy e-tanuláson vagy ezek kombinációján keresztül.


Egy arc- és virtuális osztálycsoportot ábrázoló kéz a táblán

A képzéseket általában külső vállalkozók szervezik, akik a tanfolyamokat az Egészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Főigazgatóság műszaki egységeivel szoros együttműködésben, témaszakértők segítségével tervezik meg és bonyolítják le, és az alábbiak révén valósítják meg:

 • Munkaértekezletek. Több országból származó (általában legfeljebb 30) résztvevő egy helyen találkozik, hogy képzésben részesüljenek, és részt vegyenek gyakorlati gyakorlatokon és csoportbeszélgetéseken.
 • Folyamatos kiképzési missziók (STM-ek). A résztvevők egy csoportja (10–15) egy adott témában egy vagy két témaszakértő által szervezett képzésben részesül.
 • e-tanulás a BTSF ACADEMY-ben. Az egyének a tanfolyam teljes időtartama alatt részt vesznek az online tanulásban, beleértve az önértékelési gyakorlatokat is. Jelenleg 14 e-tanulási tanfolyam van, 3 további fejlesztés alatt áll.

Ki vehet részt a BTSF-képzésben?

BTSF EU

A tagállamok illetékes hatóságainak a hatósági ellenőrzési tevékenységekben részt vevő személyzete számára képzést szerveznek annak érdekében, hogy naprakészek legyenek a fent meghatározott területekre vonatkozó uniós jog valamennyi vonatkozásával, és biztosítsák, hogy az ellenőrzéseket egységes, objektív és kielégítő módon végezzék el.


Az uniós tagállamok térképe

BTSF nem uniós

Világtérkép

Az is alapvető fontosságú, hogy a nem uniós országok – és különösen a fejlődő országok – tisztában legyenek az uniós importkövetelményekkel, és adott esetben igénybe vehessék az uniós támogatást. E célból az uniós tagállamok számára szervezett megfelelő képzés nyitva állhat a nem uniós országokból érkező résztvevők számára is, és a helyszínen speciális képzéseket is szerveznek a nem uniós résztvevők számára.

A BTSF nem uniós kurzusai az élelmiszer-termelőknek és a mezőgazdasági termelőknek, valamint a kormányzati tisztviselőknek is szólnak. A programok két fő témával kapcsolatos tevékenységeket foglalnak magukban: élelmiszer-biztonság és növényegészségügy; valamint az állatok egészsége és jóléte. Ezek a világ három régióját érintik: Afrika és az európai szomszédságpolitika (ENP) országai; Dél- és Közép-Amerika és a Karib-térség; valamint Ázsia és a csendes-óceáni térség.


Mi a BTSF ACADEMY?

A BTSF ACADEMY az Európai Bizottság egységes tanulási és információs portálja a tagállamok és nem uniós országok illetékes hatóságainak és érdekelt feleinek szóló BTSF-képzési tevékenységekről. Itt találhat releváns információkat a következőkről:

 • Több mint 120 tematikus képzés (e-tanulás, személyes tanfolyamok és virtuális tantermek)
 • Képzési anyagok (BTSF könyvtár)
 • A BTSF nemzeti kapcsolattartó pontjainak elérhetőségei
 • Közzétett jelentések és ajánlati felhívások


BTSF ACADEMY kezdőlap

BTSF ACADEMY Könyvtár

A BTSF ACADEMY könyvtára a BTSF kezdeményezés keretében végzett képzési tevékenységek végrehajtása során készült tananyaggyűjteményből áll. Ezek megtalálhatók a kezdőlapról elérhető tematikus tanfolyam-mappákban, és jellemzően a képzésekről készült videofelvételeket, előadásokat, dokumentumokat, külső forrásokra mutató linkeket stb. tartalmaznak.

A BTSF ACADEMY könyvtárának célja, hogy segítse a tisztviselőket a BTSF kezdeményezés keretében több mint 120 tematikus tanfolyamra kidolgozott felhalmozott ismeretek és tananyagok terjesztésében.

Oktatók képzése

2022. májusi elindítása óta az illetékes nemzeti hatóságok valamennyi, a BTSF ACADEMY-ben regisztrált uniós és nem uniós tisztviselője szabadon hozzáférhet a BTSF ACADEMY könyvtárának tartalmához, és felhasználhatja őket arra, hogy saját szolgálatain belül további képzési tevékenységeket fejlesszenek ki, vagy személyes tanulásra használják őket.


Hogyan lehet hozzáférni a BTSF ACADEMY könyvtárához

A BTSF ACADEMY könyvtárához való hozzáféréshez regisztrálnia kell a BSTF ACADEMY rendszerben a HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu e-mail- címre.


Terjesztési készletek

A BTSF ACADEMY valamennyi regisztrált felhasználója letöltheti ezeket a 120 tematikus tanfolyamra az ACADEMY keretében. A terjesztési csomagok egyetlen mappában tartalmazzák az összes vonatkozó tananyagot, amely felhasználható a képzés terjesztésére. A BTSF az „oktatók képzése” elvet követi: a résztvevők kötelesek az általuk megszerzett tudást kollégáik körében terjeszteni. Ez segít biztosítani az ellenőrzések következetes alkalmazását.

Néhány példa megtekintéséhez kattintson az alábbi képekre.


Terjesztési készlethez való hozzáférés

Bővítve a terjesztési csomag szekciója

Terjesztési Kit minta

Terjesztési Kit minta

Melyek a BTSF nemzeti kapcsolattartó pontjai?

A BTSF nemzeti kapcsolattartó pontjai koordinálják a BTSF részvételét, és kapcsolatot tartanak a Bizottság szolgálataival és szerződő feleivel. Ezek az országok az uniós tagállamok, a bővítési és a szomszédos országok, valamint néhány nem uniós ország számára vannak kijelölve.


Ki felelős a BTSF-ért és működteti azt?

Az Európai Bizottság meghatározza a BTSF-re vonatkozó szakpolitikát és stratégiát, beleértve a BTSF ACADEMY-t, és nyomon követi annak végrehajtását. Az Európai Egészségügyi és Digitális Végrehajtó Ügynökség (HaDEA) kezeli a BTSF képzési szerződéseinek valamennyi szakaszát, az ajánlati felhívások kiírásától, az ajánlatok értékelésétől és a szerződések odaítéléséig. A HaDEA felel a BTSF ACADEMY igazgatásáért is.


Hogyan lehet tanfolyamra jelentkezni?

A BTSF ACADEMY-ben felsorolt személyes vagy virtuális tantermi képzésre való jelentkezéshez kérjük, vegye fel a kapcsolatot a nemzeti kapcsolattartó ponttal, és jelezze részvételi szándékát. Ha az Ön országában nincs nemzeti kapcsolattartó pont, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a képzésért felelős vállalkozóval a regisztráció kérelmezése céljából. A vállalkozó elérhetőségeit lásd a BTSF AKADÉMIA tanfolyam információs csomagjában.

A BTSF ACADEMY e-tanulási tanfolyamra való jelentkezéshez kérjük, használja a BTSF e-tanulási jelentkezési lapját. Ha kérdése van a kiválasztási kritériumokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon nemzeti kapcsolattartó pontjához.

MEGJEGYZÉS: 2023 júliusától a BTSF ACADEMY összes felhasználójának rendelkeznie kell EU Login-fiókkal. Ha még nem rendelkezik ilyennel, akkor egyszerűen létrehozhatja ezt a linket.

Ha Ön az uniós intézményeknél dolgozó alkalmazott, és részt kíván venni a fenti tanfolyamok bármelyikén, kérjük, küldjön e-mailt a következő e-mail címre: SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Mi a BTSF jogalapja?

Az (EU) 2017/625 rendelet (PDF) 130. cikke felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy képzést dolgozzon ki a tagállamok és a nem uniós illetékes hatóságok személyzete számára.


Utolsó módosítás: 2023. december 18., hétfő, 11:27