O BTSF-u i BTSF ACADEMY

Što je BTSF?

Bolja izobrazba za sigurniju hranu (BTSF) inicijativa je Europske komisije za osposobljavanje za poboljšanje znanja i provedbe pravila EU-a o sigurnosti hrane, bilja, životinja i „Jedno zdravlje”.


Koji su ciljevi strategije „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”?

Glavni su ciljevi:

 • Održavanje visoke razine zaštite potrošača i sigurnosti hrane, bilja, životinja i „Jedno zdravlje”
 • Promicanje usklađenog pristupa radu sustava kontrole Unije i nacionalnih sustava kontrole
 • Stvaranje jednakih uvjeta za sve subjekte u poslovanju s hranom
 • Poboljšanje trgovine sigurnom hranom, životinjama i biljkama te njihovim proizvodima
 • Osiguravanje poštene trgovine s trećim zemljama, a posebno sa zemljama u razvoju

O BTSF videozapisu

Kako se provodi osposobljavanje u okviru programa BTSF?

Osnovna načela osposobljavanja uključuju pružanje informacija, razmjenu znanja/iskustva i umrežavanje te primjenu pristupa osposobljavanja instruktora za širenje stečenog znanja. Osposobljavanje se može provoditi putem tečajeva uživo, virtualnih učionica ili e-učenja ili kombinacijom tih tečajeva.


Ručno crtanje hibridne razredne skupine licem u lice i virtualnu skupinu na crnu ploču

Osposobljavanje obično organiziraju vanjski izvođači koji osmišljavaju i održavaju tečajeve koristeći se stručnjacima za tematska pitanja u bliskoj suradnji s tehničkim odjelima GU-a SANTE te ih provode na sljedeće načine:

 • Radionice. Skupina sudionika (obično ne više od 30) iz nekoliko zemalja sastaje se na jednoj lokaciji kako bi pohađala osposobljavanje i sudjelovala u praktičnim vježbama i grupnim raspravama.
 • Misije za trajno osposobljavanje (STM-ovi). Skupina sudionika (10 – 15) iz jedne ili regionalne skupine zemalja pohađa osposobljavanje o određenoj temi koju provodi jedan ili dva stručnjaka za tematska područja.
 • e-učenje u BTSF ACADEMY. Pojedinci sudjeluju u samostalnom internetskom učenju, uključujući vježbe samoprocjene tijekom cijelog tečaja. Trenutačno postoji 14 tečajeva e-učenja, a u tijeku su još tri tečaja.

Tko može sudjelovati u osposobljavanju u okviru programa BTSF?

INSTRUMENT BTSF EU

Osposobljavanje je osmišljeno za osoblje nadležnih tijela u državama članicama koje sudjeluje u aktivnostima službenih kontrola kako bi bilo u toku sa svim aspektima prava Unije u prethodno navedenim područjima i kako bi se osiguralo da se kontrole provode na ujednačen, objektivan i zadovoljavajući način.


Karta država članica EU-a

BTSF izvan EU-a

Karta svijeta

Također je ključno da zemlje koje nisu članice EU-a, a posebno zemlje u razvoju, budu upoznate sa zahtjevima EU-a u pogledu uvoza i da, ako postoje, mogu iskoristiti potporu EU-a. U tu svrhu odgovarajuće osposobljavanje organizirano za države članice u EU-u može biti otvoreno i sudionicima iz zemalja koje nisu članice EU-a, a na licu mjesta organiziraju se i posebni tečajevi osposobljavanja za sudionike iz trećih zemalja.

Tečajevi BTSF izvan EU-a namijenjeni su i proizvođačima hrane i poljoprivrednicima te vladinim dužnosnicima. Programi uključuju aktivnosti koje se odnose na dvije glavne teme: sigurnost hrane i zdravlje bilja; te zdravlje i dobrobit životinja. Odnose se na tri svjetske regije: Afrika i zemlje europske politike susjedstva (EPS); Južna i Srednja Amerika i Karibi; Azija i Pacifik.


Što je BTSF ACADEMY?

BTSF ACADEMY jedinstveni je portal Europske komisije za učenje i informiranje o aktivnostima osposobljavanja u okviru programa BTSF za osoblje nadležnih tijela i dionike u državama članicama i trećim zemljama. Ovdje možete pronaći relevantne informacije o:

 • Više od 120 tematskih tečajeva (e-učenje, tečajevi uživo i virtualne učionice)
 • Materijali za osposobljavanje (knjižnica BBTSF-a)
 • Podaci za kontakt nacionalnih kontaktnih točaka za BTSF
 • Objavljena izvješća i pozivi na podnošenje ponuda


Početna stranica BTSF AKADEMY

BTSF ACADEMY knjižnica

BTSF ACADEMY knjižnica sastoji se od zbirke materijala za učenje izrađenih tijekom provedbe aktivnosti osposobljavanja u okviru inicijative BTSF. One se mogu pronaći u pojedinačnim mapama tematskih tečajeva kojima se može pristupiti s početne stranice i obično sadržavaju videosnimke tečajeva osposobljavanja, prezentacije, dokumente, poveznice na vanjske resurse itd.

Svrha je knjižnice BTSF ACADEMY pomoći dužnosnicima da dalje šire prikupljeno znanje i nastavne materijale izrađene za više od 120 tematskih tečajeva u okviru inicijative BTSF.

Osposobljavanje instruktora

Od njezina pokretanja u svibnju 2022. svi dužnosnici iz EU-a i izvan EU-a iz nacionalnih nadležnih tijela diljem svijeta, koji su registrirani u BTSF ACADEMY, imaju besplatan pristup sadržaju BTSF ACADEMY knjižnice i mogu ih upotrebljavati za razvoj dodatnih aktivnosti osposobljavanja u okviru vlastitih službi ili za osobno učenje.


Kako pristupiti knjižnici BTSF ACADEMY

Za pristup knjižnici BTSF ACADEMY morate se registrirati u BSTF ACADEMY slanjem e-poruke na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu.


Odjel za diseminaciju

Svi registrirani korisnici BTSF ACADEMY mogu ih preuzeti i za 120 tematskih tečajeva osposobljavanja u okviru ACADEMY. Paketi za širenje informacija sadržavaju sve relevantne materijale za osposobljavanje u jednoj mapi koji se mogu upotrijebiti za širenje osposobljavanja. U okviru BTSF-a slijedi se načelo „osposobljavanja instruktora”: sudionici moraju širiti znanje koje su stekli među svojim kolegama. Time se osigurava dosljednost u primjeni kontrola.

Kliknite na slike u nastavku kako biste vidjeli neke primjere.


Diseminacijski pristup

Proširena Odsjeka za diseminaciju

Diseminacijski uzorak

Diseminacijski uzorak

Što su nacionalne kontaktne točke BTSF-a?

Nacionalne kontaktne točke BTSF-a koordiniraju sudjelovanje BTSF-a i povezuju se sa službama Komisije i izvođačima. Imenovani su za države članice EU-a, zemlje kandidatkinje i susjedne zemlje te neke zemlje koje nisu članice EU-a.


Tko je zadužen za BTSF i upravlja njime?

Europska komisija utvrđuje politiku i strategiju za BTSF, uključujući BTSF ACADEMY, te prati njihovu provedbu. Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA) upravlja svim fazama ugovora o osposobljavanju u okviru programa BTSF, od objave poziva na podnošenje ponuda, ocjenjivanja ponuda i dodjele ugovora do njihova sklapanja. HaDEA je odgovorna i za BTSF ACADEMY administraciju.


Kako se prijaviti za tečaj?

/ Kako biste se prijavili za tečaj osposobljavanja u učionici ili virtualni tečaj u učionici naveden u bazi podataka BTSF ACADEMY, obratite se svojoj nacionalnoj kontaktnoj točki (NCP) kako biste izrazili interes za sudjelovanje. Ako za vašu zemlju nije navedena nacionalna kontaktna točka, obratite se odgovarajućem izvođaču odgovornom za tečaj osposobljavanja kako biste zatražili registraciju. Kako biste pronašli podatke za kontakt ugovaratelja, pogledajte informativni paket za tečaj u ODJELJI.

Za prijavu za tečaj e-učenja u BTSF ACADEMY, upotrijebite obrazac zahtjeva za e-učenje BTSF. Ako imate pitanja o kriterijima odabira, obratite se svojoj nacionalnoj kontaktnoj točki.

OBAVIJEST: Od srpnja 2023. svi korisnici sustava BTSF ACADEMY morat će imati račun za EU Login. Ako ga još nemate, možete ga jednostavno izraditi na ovoj poveznici.

Ako ste član osoblja koji radi u institucijama EU-a i želite sudjelovati u bilo kojem od navedenih tečajeva, pošaljite e-poruku na adresu SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu


Koja je pravna osnova BTSF-a?

Člankom 130. Uredbe (EU) 2017/625 Komisija se ovlašćuje za razvoj osposobljavanja za osoblje nadležnih tijela država članica i trećih zemalja.


Zadnji puta izmijenjeno: utorak, 5. prosinca 2023., 09:31