Anbudsmöjligheter

Dessa sidor och dokument är bara avsedda för kännedom. För de senaste uppdateringarna om BTSF Tendering, gå till eTendering

Anbudsinfordringar 2023
Anbudsinfordran HADEA/2023/OP/0031

BTSF utanför EU SPS-systemet

Denna anbudsinfordran omfattar organisation och genomförande av utbildningsverksamhet i utvalda länder utanför Europeiska unionen (EU) för att förbättra och stärka den sanitära och fytosanitära ramen och närliggande områden, som är av strategiskt intresse för kommissionens avdelningar. Detta främjar bättre produktion, bearbetning och handel med säkra livsmedel, friska djur och växter.

Uppskattat totalt värde: 4 300 000,00 EUR

  • Sista ansökningsdag: 03/11/2023
  • Datum för offentliggörande i TED: 11/08/2023Information för BTSF-anbudsgivare

Information för BTSF-uppdragstagare

Skriv till HaDEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu om du har ett BTSF-avtal och/eller behöver tillgång till denna information.

Senast ändrad: torsdag, 7 december 2023, 12:33