Možnosti účasti na verejnom obstarávaní

Informácie na týchto stránkach a v týchto dokumentoch sú len orientačné. Najnovšie aktuálne informácie o možnostiach verejného obstarávania BTSF nájdete na stránke eTendering

Výzvy na predkladanie ponúk 2023
Výzva na predkladanie ponúk HADEA/2023/OP/0031

BTSF mimo EÚ SPS

Táto výzva na predkladanie ponúk sa týka organizácie a vykonávania činností odbornej prípravy vo vybraných krajinách mimo Európskej únie (EÚ) s cieľom zlepšiť a posilniť sanitárny a rastlinolekársky rámec a súvisiace oblasti, ktoré majú strategický význam pre útvary Európskej komisie. Podporuje sa tým lepšia výroba, spracovanie a obchod s bezpečnými potravinami, zdravými zvieratami a rastlinami.

Odhadovaná celková hodnota: 4 300 000,00 EUR

  • Termín na podanie prihlášky: 03/11/2023
  • Dátum uverejnenia TED: 11/08/2023Informácie pre uchádzačov predkladajúcich ponuky týkajúce sa BTSF

Informácie pre dodávateľov v rámci činností BTSF

Ak máte zmluvu BTSF a/alebo potrebujete prístup k týmto informáciám, napíšte na adresu HaDEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu

Posledná zmena: Štvrtok, 7 december 2023, 12:33