Możliwości przetargowe

Niniejsze strony i dokumenty mają jedynie wartość informacyjną. Najnowsze informacje na temat możliwości składania ofert w ramach programu BTSF można znaleźć na stronie eTendering.

Zaproszenia do składania ofert 2023
Zaproszenie do składania ofert HADEA/2023/OP/0031

Środki sanitarne i fitosanitarne w ramach programu BTSF spoza UE

Niniejsze zaproszenie do składania ofert obejmuje organizację i realizację działań szkoleniowych w wybranych państwach spoza Unii Europejskiej (UE) w celu poprawy i wzmocnienia ram sanitarnych i fitosanitarnych (SPS) i powiązanych obszarów, które mają strategiczne znaczenie dla służb Komisji UE. Wspiera to lepszą produkcję, przetwarzanie i handel bezpieczną żywnością, zdrowymi zwierzętami i roślinami.

Szacunkowa wartość całkowita: 4 300 000,00 EUR

  • Termin zgłoszeń: 03/11/2023
  • Data publikacji TED: 11/08/2023Informacje dla wykonawców BTSF

Jeśli prowadzą Państwo umowę BTSF lub potrzebują dostępu do tych informacji, prosimy kierować na adres HaDEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 7 grudnia 2023, 12:33