Mogelijkheden bij aanbesteding

Onderstaande pagina’s en documenten dienen uitsluitend ter informatie. Meer informatie over BTSF-aanbestedingen vindt u op eTendering.

Aanbestedingen 2023
Aanbesteding HADEA/2023/OP/0031

BTSF niet-EU SPS

Deze aanbesteding heeft betrekking op de organisatie en uitvoering van opleidingsactiviteiten in geselecteerde landen buiten de Europese Unie (EU) ter verbetering en versterking van het sanitaire en fytosanitaire kader en aanverwante gebieden, die van strategisch belang zijn voor de diensten van de Europese Commissie. Dit bevordert een betere productie, verwerking en handel in veilig voedsel, gezonde dieren en planten.

Geraamde totale waarde: EUR 4 300 000.00

  • Deadline voor aanvragen: 03/11/2023
  • Publicatiedatum TED: 11/08/2023Informatie voor inschrijvers inzake BTSF-opdrachten

Informatie voor contractanten inzake BTSF-opdrachten

Schrijf dan naar HaDEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu als u een BTSF-contract uitvoert en/of toegang tot deze informatie nodig heeft.

Laatste wijziging: woensdag, 27 september 2023, 07:57