Hankemenetlustes osalemise võimalused

Käesolevad leheküljed ja dokumendid on ainult teabeks. Viimased ajakohastatud andmed BTSF-pakkumisvõimaluste kohta leiate veebisaidilt eTendering

2023. aasta hankekonkursid
Pakkumiskutse HADEA/2023/OP/0031

Programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ ELi-väliste riikide ühtne otsemaksete kava

Käesolev hankemenetlus hõlmab koolitustegevuse korraldamist ja rakendamist valitud Euroopa Liitu mittekuuluvates riikides, et parandada ja tugevdada sanitaar- ja fütosanitaarraamistikku ning sellega seotud valdkondi, mis pakuvad Euroopa Komisjoni talitustele strateegilist huvi. See toetab ohutu toidu, tervete loomade ja taimede paremat tootmist, töötlemist ja nendega kauplemist.

Hinnanguline koguväärtus: 4300000.00 EUROT ABI ÜLEMMÄÄR:

 • Taotluste esitamise tähtaeg: 03/11/2023
 • TEDi avaldamise kuupäev: 11/08/2023 • 2021 – komisjoni 6. mai 2021. aasta rakendusotsuse lisa
 • 2020 – komisjoni 26. novembri 2019. aasta rakendusotsus
 • 2019 – komisjoni 26. märtsi 2019. aasta rakendusotsus
 • 2018 – komisjoni 17. mai 2018. aasta rakendusotsus
 • 2017 – komisjoni 4. juuli 2017. aasta rakendusotsus
 • 2016 – komisjoni 7. juuli 2016. aasta rakendusotsus
 • 2015 – komisjoni 9. juuni 2015. aasta rakendusotsus
 • 2014 – komisjoni 30. juuni 2014. aasta rakendusotsus
 • 2013 – komisjoni 10. juuni 2013. aasta rakendusotsus
 • 2012 – komisjoni 3. mai 2012. aasta rakendusotsus
 • 2011 – komisjoni 23. mai 2011. aasta rakendusotsus
 • 2010 – komisjoni 23. aprilli 2010. aasta rakendusotsus
 • 2009 – komisjoni 8. mai 2009. aasta rakendusotsus

Teave BTSF-algatuse hankemenetlustes osalejatele

Teave BTSF-algatuse töövõtjatele

Palun kirjutage aadressil HaDEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, kui kasutate BTSF-lepingut ja/või vajate juurdepääsu sellele teabele.

Viimati muudetud: neljapäev, 7. detsember 2023, 12.33 PM