Ευκαιρίες υποβολής προσφορών

Οι σελίδες και τα έγγραφα αυτά προορίζονται μόνο για ενημέρωση. Για τις τελευταίες επικαιροποιήσεις σχετικά με τις ευκαιρίες υποβολής προσφορών BTSF, επισκεφθείτε το eTendering

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφορών HADEA/2023/OP/0031

BTSF εκτός ΕΕ ΚΕΕ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την οργάνωση και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σε επιλεγμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη βελτίωση και την ενίσχυση του πλαισίου υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) και συναφών τομέων που παρουσιάζουν στρατηγικό ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της Επιτροπής της ΕΕ. Αυτό στηρίζει τη βελτίωση της παραγωγής, της μεταποίησης και του εμπορίου ασφαλών τροφίμων, υγιών ζώων και φυτών.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: 4 300 000,00 EUR

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03/11/2023
  • Ημερομηνία δημοσίευσης TED: 11/08/2023Πληροφορίες για τους αναδόχους BTSF

Παρακαλείστε να αποστείλετε επιστολή στη διεύθυνση HaDEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu εάν εφαρμόζετε σύμβαση BTSF και/ή χρειάζεστε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου 2023, 12:33 μμ