Ευκαιρίες υποβολής προσφορών

Οι σελίδες και τα έγγραφα αυτά είναι αποκλειστικά ενημερωτικά. Για τις τελευταίες ενημερώσεις σχετικά με τις ευκαιρίες υποβολής προσφορών BTSF, επισκεφθείτε το eTendering

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών 2023
Πρόσκληση υποβολής προσφορών HADEA/2023/OP/0031

BTSF SPS εκτός ΕΕ

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών καλύπτει την οργάνωση και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σε επιλεγμένες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τη βελτίωση και την ενίσχυση του πλαισίου υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής προστασίας (ΥΦΠ) και συναφών τομέων, οι οποίοι παρουσιάζουν στρατηγικό ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες της Επιτροπής της ΕΕ. Αυτό στηρίζει τη βελτίωση της παραγωγής, της μεταποίησης και του εμπορίου ασφαλών τροφίμων, υγιών ζώων και φυτών.

Εκτιμώμενη συνολική αξία: 4 300 000,00 EUR

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 03/11/2023
  • Ημερομηνία δημοσίευσης TED: 11/08/2023Πληροφορίες για τους αναδόχους BTSF

Παρακαλείστε να γράψετε στη διεύθυνση HaDEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu εάν έχετε συνάψει σύμβαση BTSF και/ή χρειάζεστε πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Σεπτεμβρίου 2023, 7:57 πμ