Възможности за участие в търгове

Тези страници и документи са само за информация. За последните актуализации на възможностите за Tendering Opportunities в рамките на инициативата BTSF посетете eTendering

Покани за представяне на оферти 2023
Покана за представяне на оферти HADEA/2023/OP/0031

BTSF извън ЕС

Настоящата покана за участие в търг обхваща организирането и изпълнението на дейности за обучение в избрани държави извън Европейския съюз (ЕС) с цел подобряване и укрепване на санитарната и фитосанитарната рамка (СФС) и свързаните с нея области, които са от стратегически интерес за службите на Комисията на ЕС. Това подкрепя по-доброто производство, преработка и търговия с безопасни храни, здрави животни и растения.

Прогнозна обща стойност: 4 300 000,00 EUR

  • Краен срок за подаване на заявления: 03/11/2023
  • Дата на публикуване в TED: 11/08/2023Информация за изпълнителите по инициативата BTSF

Моля, пишете на адрес HaDEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu, ако изпълнявате договор за BTSF и/или се нуждаете от достъп до тази информация.

Последно модифициране: четвъртък, 7 декември 2023, 12:33