Ansvarsfriskrivning och ansvarsfriskrivning

Friskrivning från ansvarsskyldighet

Europeiska genomförandeorganet för hälsofrågor och livsmedel (Hadea) eller något annat EU-organ ansvarar inte under några omständigheter för innehållet i de kommunikationspunkter som utarbetas av avtalsparterna.

Upphovsrätt

Upphovsrättsinnehavaren till allt innehåll som visas i BTSF ACADEMY är Europeiska unionen, om inte annat anges. Vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges. Reglerna för vidareutnyttjande fastställs i kommissionens beslut av den 12 december 2011 (2011/833/EU) om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar. För närmare uppgifter om det innehållsmaterial som har tagits fram, inklusive erkännanden av upphovsmannaskap för ytterligare bilder som används i BTSF ACADEMY, se Credits och Acknowledgements.

Krediter och inhyrda lån

Allt innehåll som visas i BTSF ACADEMY är antingen upphovsrättsligt skyddat av Europeiska unionen eller tillhör den offentliga domänen, om inte annat anges. Vidareutnyttjande är tillåtet om källan anges.

Innehållsmaterial i BTSF:s moduler för e-lärande online producerades i enlighet med villkoren i tjänsteavtal nr: Chafea 2010/96/12 och tjänstekontrakt nr: CHAFEA 2010/96/15.

Lagerbilder

Alla bilder som används i BTSF ACADEMY tillhör den offentliga domänen, om inte annat anges.

Bilder för sammansättning på hemsidan under Public Domain (CC0 1.0) och Pexels licensvillkor, från:


Kompositionerna omfattar vektorbilder från

Senast ändrad: fredag, 29 september 2023, 10:52