Dodelitev avtorskih pravic in izjava o omejitvi odgovornosti

Izjava o omejitvi odgovornosti

Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno hrano (HaDEA) ali kateri koli drug organ Evropske unije v nobenem primeru ne bo odgovoren za vsebino sporočil, ki jih pripravijo izvajalci.

Avtorske

Imetnik avtorskih pravic za vse vsebine, prikazane v BTSF ACADEMY, je Evropska unija, razen če je navedeno drugače. Ponovna uporaba je dovoljena pod pogojem, da je vir naveden. Politika ponovne uporabe se izvaja s Sklepom Komisije z dne 12. decembra 2011 (2011/833/EU) o ponovni uporabi dokumentov Komisije. Za podrobnosti o gradivu vsebine, ki je bilo pripravljeno, vključno s potrdili avtorstva za dodatne slike, ki se uporabljajo v BTSF ACADEMY, glej točke in priznanja.

Kreditne točke in priznanja

Vse vsebine, prikazane v BTSF ACADEMY, so zaščitene s strani Evropske unije ali spadajo v javno domeno, razen če je navedeno drugače. Ponovna uporaba je dovoljena pod pogojem, da je vir naveden.

Gradivo za vsebino v modulih spletnega e-učenja BTSF je bilo pripravljeno v skladu s pogoji pogodbe o opravljanju storitev št.: CHAFEA 2010/96/12 in pogodba o opravljanju storitev št.: CHAFEA 2010/96/15.

Slike zalog

Vse slike, ki se uporabljajo v BTSF ACADEMY, spadajo v javno domeno, razen če je navedeno drugače.

Slike za kompozicijo na domači strani, ki se uporabljajo pod pogoji za javno domeno (CC0 1.0) in Pexels, iz:


Kompozicije vključujejo vektorske slike iz:

Zadnja sprememba: petek, 29. september 2023, 10.52