Udeľovanie autorských práv a vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska výkonná agentúra pre zdravie a potraviny (HaDEA) ani žiadny iný orgán Európskej únie nebude za žiadnych okolností zodpovedný za obsah komunikačných položiek pripravených dodávateľmi.

Autorské práva

Nositeľom autorských práv na všetok obsah zobrazený v AKADEMY BTSF je Európska únia, pokiaľ nie je uvedené inak. Opakované použitie je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja. Politika opakovaného použitia sa vykonáva rozhodnutím Komisie z 12. decembra 2011 (2011/833/EÚ) o opakovanom použití dokumentov Komisie. Podrobnosti o obsahových materiáloch, ktoré boli vytvorené vrátane potvrdení autorstva pre ďalšie obrázky použité v AKADEMY BTSF, nájdete v časti kredity a potvrdenia.

Kredity a potvrdenia

Všetky obsahy zobrazené v AKADEMY BTSF sú buď chránené autorskými právami Európskej únie, alebo patria do verejnej domény, pokiaľ nie je uvedené inak. Opakované použitie je povolené pod podmienkou uvedenia zdroja.

Obsahové materiály v moduloch elektronického vzdelávania BTSF online boli vytvorené podľa podmienok zmluvy o poskytovaní služieb č.: CHAFEA 2010/96/12 a zmluva o poskytovaní služieb č.: CHAFEA 2010/96/15.

Obrazy zásob

Všetky obrázky používané v AKADEMY BTSF patria do verejnej domény, pokiaľ nie je uvedené inak.

Obrázky pre zloženie na domovskej stránke používanej vo verejnej doméne (CC0 1.0) a v podmienkach licencie Pexels:


Kompozície zahŕňajú vektorové snímky z:

Posledná zmena: Piatok, 29 september 2023, 10:52