Atribuirea drepturilor de autor și declinarea responsabilității

Declinarea responsabilității

Agenția Executivă Europeană pentru Domeniile Sănătății și Alimentelor (HaDEA) sau orice alt organism al Uniunii Europene nu va fi responsabil în niciun caz pentru conținutul articolelor de comunicare pregătite de contractanți.

Drepturile de autor

Titularul drepturilor de autor pentru toate conținuturile afișate în ACADEMY BTSF este Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Reutilizarea este autorizată cu condiția menționării sursei. Politica de reutilizare este pusă în aplicare prin Decizia Comisiei din 12 decembrie 2011 (2011/833/UE) privind reutilizarea documentelor Comisiei. Pentru detalii privind materialele de conținut care au fost produse, inclusiv confirmările de autor pentru imaginile suplimentare utilizate în ACADEMY BTSF, vă rugăm să consultați Creditele și confirmările.

Credite și confirmări

Toate conținuturile afișate în ACADEMIA BTSF fie sunt protejate de dreptul de autor de către Uniunea Europeană, fie aparțin domeniului public, cu excepția cazului în care se prevede altfel. Reutilizarea este autorizată cu condiția menționării sursei.

Materialele de conținut din modulele de e-learning online BTSF au fost elaborate în conformitate cu termenii și condițiile contractului de servicii nr.: CHAFEA 2010/96/12 și contractul de servicii nr.: CHAFEA 2010/96/15.

Imagini ale stocurilor

Toate imaginile utilizate în ACADEMY BTSF aparțin domeniului public, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Imagini pentru componența paginii principale utilizate în condițiile licenței pentru domeniul public (CC0 1.0) și Pexels, de la:


Compozițiile includ imagini vectoriale din:

Ultima modificare: vineri, 29 septembrie 2023, 10:52