Przypisanie praw autorskich i zastrzeżenie odpowiedzialności

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Cyfryzacji Zdrowia i Żywności (HaDEA) ani żaden inny organ Unii Europejskiej nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialne za treść informacji przygotowywanych przez wykonawców.

Prawa autorskie

O ile nie wskazano inaczej, właścicielem praw autorskich wszystkich treści udostępnianych w ramach programu BTSF ACACDEMY jest Unia Europejska. Ponowne wykorzystanie dozwolone jest pod warunkiem podania źródła. Politykę w zakresie ponownego wykorzystywania dokumentów wdraża się na mocy decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2011 r. (2011/833/UE) w sprawie ponownego wykorzystywania dokumentów Komisji. Szczegółowe informacje na temat materiałów, które zostały wyprodukowane, w tym potwierdzenia autorstwa dodatkowych obrazów wykorzystywanych w programie BTSF ACADEMY, znajdują się w zaświadczeniu i potwierdzeniach.

Podziękowania i referencje

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie treści udostępniane w ramach programu BTSF ACADEMY są chronione prawem autorskim przez Unię Europejską lub są własnością publiczną. Ponowne wykorzystanie dozwolone jest pod warunkiem podania źródła.

Materiały wykorzystywane w modułach e-kształcenia programu BTSF Online zostały opracowane zgodnie z warunkami umowy o świadczenie usług nr: Chafea 2010/96/12 i umowy o świadczenie usług nr: CHAFEA 2010/96/15.

Obrazy zapasów

O ile nie wskazano inaczej, wszystkie obrazy wykorzystywane w ramach programu BTSF ACACDEMY są własnością publiczną.

Obrazy kompozycji na stronie głównej wykorzystywane w ramach domeny publicznej (CC0 1.0) i licencji Pexels z:


Składy obejmują obrazy wektorowe z:

Ostatnia modyfikacja: piątek, 29 września 2023, 10:52