Toekenning van auteursrechten en disclaimer van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsdisclaimer

Het Europees Uitvoerend Agentschap voor gezondheid en voeding (HaDEA) of enig ander orgaan van de Europese Unie is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van de door de contractanten opgestelde communicatieartikelen.

Copyright

De houder van de auteursrechten op alle in BTSF ACADEMY weergegeven inhoud is de Europese Unie, tenzij anders vermeld. Hergebruik met bronvermelding is toegestaan. Het beleid inzake hergebruik wordt ten uitvoer gelegd bij Besluit 2011/833/EU van de Commissie van 12 december 2011 betreffende het hergebruik van documenten van de Commissie. Zie Credits and Acknowledge voor meer informatie over het materiaal dat is geproduceerd, met inbegrip van auteursbevestigingen voor aanvullende afbeeldingen die in de BTSF ACADEMY worden gebruikt.

Kredieten en kennis

Alle in de BTSF ACADEMY weergegeven inhoud is ofwel auteursrechtelijk beschermd door de Europese Unie, ofwel behoort tot het publieke domein, tenzij anders vermeld. Hergebruik met bronvermelding is toegestaan.

Contentmateriaal in de e-learningmodules van BTSF is geproduceerd onder de voorwaarden van dienstencontract nr. : CHAFEA 2010/96/12 en dienstencontract nr. : CHAFEA 2010/96/15.

Voorraadbeelden

Alle afbeeldingen die in het BTSF ACADEMY worden gebruikt, behoren tot het publieke domein, tenzij anders vermeld.

Afbeeldingen voor samenstelling op homepage gebruikt onder Public Domain (CC0 1.0) en Pexels licentievoorwaarden, van :


Samenstellingen omvatten vectorbeelden van :

Laatste wijziging: vrijdag, 29 september 2023, 10:52