Autortiesību piešķiršana un atbildības atruna

Atbildības atruna

Eiropas Veselības un pārtikas digitālā izpildaģentūra (HaDEA) vai jebkura cita Eiropas Savienības struktūra nekādā gadījumā nebūs atbildīga par līgumslēdzēju sagatavoto komunikācijas materiālu saturu.

Autortiesības

Visa BTSF AKADĒMIJĀ redzamā satura autortiesību īpašnieks ir Eiropas Savienība, ja vien nav norādīts citādi. Atkalizmantošana ir atļauta, ja tiek norādīts avots. Atkalizmantošanas politika tiek īstenota saskaņā ar Komisijas 2011. gada 12. decembra Lēmumu par Komisijas dokumentu atkalizmantošanu (2011/833/ES). Sīkāku informāciju par sagatavotajiem satura materiāliem, tostarp autorības apliecinājumiem par papildu attēliem, kas izmantoti BTSF ACADEMY, sk. kredītpunktus un apstiprinājumus.

Pateicības un atzinība

Ja vien nav norādīts citādi, uz visu BTSF AKADĒMIJĀ redzamo saturu attiecas Eiropas Savienības autortiesības vai arī tas ir vispārpieejams. Atkalizmantošana ir atļauta, ja tiek norādīts avots.

BTSF tiešsaistes e-mācību moduļu satura materiāli tika sagatavoti saskaņā ar pakalpojumu līgumu Nr.: Chafea 2010/96/12 un pakalpojumu līgumu Nr.: CHAFEA 2010/96/15.

Krājumu attēli

Visi attēli, ko izmanto BTSF AKADĒMIJĀ, ir vispārpieejami, ja vien nav norādīts citādi.

Kompozīcijas attēli sākumlapā, ko izmanto publiskās domēnās (CC0 1.0) un Pexels licences nosacījumos, no:


Kompozīcijas ietver vektoru attēlus no:

Pēdējās izmaiņas: piektdiena, 2023. gada 29. septembris, 10:52