Dodjela autorskih prava i izjava o odricanju od odgovornosti

Izjava o ograničenju odgovornosti

Europska izvršna agencija za zdravlje i hranu (HaDEA) ili bilo koje drugo tijelo Europske unije ni u kojem slučaju neće biti odgovorno za sadržaj komunikacijskih stavki koje pripremaju ugovaratelji.

Autorska prava

Nositelj autorskih prava na sav sadržaj prikazan u BTSF ACADEMY-ju je Europska unija, osim ako je drukčije navedeno. Ponovna uporaba dopuštena je ako je naveden izvor. Politika ponovne uporabe provodi se Odlukom Komisije od 12. prosinca 2011. (2011/833/EU) o ponovnoj uporabi dokumenata Komisije. Za pojedinosti o izrađenim sadržajnim materijalima, uključujući potvrde autorstva za dodatne slike koje se upotrebljavaju u BTSF-u AKADEMY, vidjeti Kredi i priznanja.

Bodovi i priznanja

Svi sadržaji prikazani u BTSF ACADEMY -ju zaštićeni su autorskim pravom Europske unije ili pripadaju javnoj domeni, osim ako je drukčije navedeno. Ponovna uporaba dopuštena je ako je naveden izvor.

Materijali sadržaja u modulima e-učenja BTSF online izrađeni su u skladu s uvjetima ugovora o pružanju usluga br.: CHAFEA 2010/96/12 i ugovor o pružanju usluga br.: CHAFEA 2010/96/15.

Snimke

Sve slike koje se upotrebljavaju u AKADEMY BTSF- u pripadaju javnoj domeni, osim ako je drukčije navedeno.

Slike sastava na početnoj stranici koje se upotrebljavaju u javnim domenama (CC0 1.0) i uvjetima dozvole Pexels, iz:


Kompozicije uključuju vektorske slike iz:

Zadnji puta izmijenjeno: petak, 29. rujna 2023., 10:52