Autoriõiguse omamine ja vastutuse välistamine

Vastutuse välistamine

Euroopa Tervishoiu ja Toidu Digitaalvaldkonna Rakendusamet (HaDEA) ega ükski muu Euroopa Liidu asutus ei vastuta mingil juhul töövõtjate koostatud teabesisu eest.

Autoriõigus

BTSF-AKADEEMIA kuvatava kogu sisu autoriõiguse omanik on Euroopa Liit, kui ei ole sätestatud teisiti. Teabe taaskasutamine on lubatud, kui viidatakse allikale. Taaskasutamise põhimõtted on kehtestatud komisjoni 12. detsembri 2011. aasta otsusega (2011/833/EL) komisjoni dokumentide taaskasutamise kohta. Üksikasjalik teave koostatud sisumaterjalide kohta, sealhulgas autori kinnituste kohta BTSF ACADEMYs kasutatavate täiendavate piltide kohta, vt krediidipunktid ja kinnitused.

Autorsus ja autoriõigused

Kogu BTSF-AKADEEMIAS kuvatav sisu on kaitstud Euroopa Liidu autoriõigusega või on üldkasutatav, kui ei ole sätestatud teisiti. Teabe taaskasutamine on lubatud, kui viidatakse allikale.

Programmi „BTSF veebis“ e-õppe moodulid loodi kooskõlas tingimustega, mis on sätestatud teenuslepingutes nr Chafea 2010/96/12 ja CHAFEA 2010/96/15.

Laopilt

Kõik kujutised BTSF-AKADEEMIAS on üldkasutatavad, kui ei ole sätestatud teisiti.

Kujutised kodulehel, mida kasutatakse avaliku domeeni (CC0 1.0) ja Pexelsi litsentsitingimustes:


Kompositsioonide hulka kuuluvad vektorfotod:

Viimati muudetud: reede, 29. september 2023, 10.52 AM