Καταλογισμός δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και δήλωση αποποίησης ευθύνης

Αποποίηση ευθύνης

Ο Ευρωπαϊκός Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τα Τρόφιμα (HaDEA) ή οποιοσδήποτε άλλος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για το περιεχόμενο των σημείων επικοινωνίας που καταρτίζουν οι ανάδοχοι.

Δικαιώματα δημιουργού

Ο κάτοχος των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το περιεχόμενο που εμφανίζεται στο BTSF ACADEMY είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται, εφόσον αναφέρεται η πηγή. Η πολιτική για την περαιτέρω χρήση εφαρμόζεται με την απόφαση της Επιτροπής της 12 Δεκεμβρίου 2011 (2011/833/ΕΕ) για την περαιτέρω χρήση εγγράφων της Επιτροπής. Για λεπτομέρειες σχετικά με το υλικό περιεχομένου που έχει παραχθεί, συμπεριλαμβανομένων των βεβαιώσεων του συντάκτη για πρόσθετες εικόνες που χρησιμοποιούνται στο BTSF ACADEMY, βλ. Credits and Acknowledge.

Ακαδημαϊκές μονάδες και γνώσεις

Όλα τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στο BTSF ACADEMY είτε προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε ανήκουν στον δημόσιο τομέα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η περαιτέρω χρήση επιτρέπεται, εφόσον αναφέρεται η πηγή.

Το υλικό περιεχομένου των ενοτήτων διαδικτυακής ηλεκτρονικής μάθησης BTSF παρήχθη με τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης παροχής υπηρεσιών αριθ.: CHAFEA 2010/96/12 και σύμβαση παροχής υπηρεσιών αριθ.: CHAFEA 2010/96/15.

Εικόνες αποθεμάτων

Όλες οι εικόνες που χρησιμοποιούνται στο BTSF ACADEMY ανήκουν στον δημόσιο τομέα, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Εικόνες για τη σύνθεση στην αρχική σελίδα που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο των όρων αδειοδότησης δημόσιου τομέα (CC0 1.0) και Pexels, από:


Οι συνθέσεις περιλαμβάνουν διανυσματικές εικόνες από:

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023, 10:52 πμ