Autorská práva a prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Evropská výkonná agentura pro zdraví a potraviny (HaDEA) ani jiný subjekt Evropské unie nebudou za žádných okolností odpovídat za obsah komunikačních položek připravených dodavateli.

Autorské právo

Není-li uvedeno jinak, je držitelem autorských práv k veškerému obsahu zobrazenému v rámci AKADEMIE BTSF Evropská unie. Opakované použití je povoleno s uvedením zdroje. Politika týkající se dalšího použití se řídí rozhodnutím Komise ze dne 12. prosince 2011 o opakovaném použití dokumentů Komise (2011/833/EU). Podrobnosti o vytvořených obsahových materiálech, včetně potvrzení autorství pro další snímky použité v AKADEMIE BTSF, viz Credits and Acknowledgements & Acknowledgements.

Uznání a poděkování

Není-li uvedeno jinak, je veškerý obsah zobrazovaný v rámci AKADEMIE BTSF buď chráněn autorským právem Evropské unie, nebo patří do veřejné domény. Opakované použití je povoleno s uvedením zdroje.

Obsahové materiály v modulech pro elektronické učení v rámci BTSF Online byly vyrobeny podle podmínek smlouvy o poskytování služeb č.: CHAFEA 2010/96/12 a smlouvy o poskytování služeb č.: CHAFEA 2010/96/15.

Zobrazení zásob

Není-li uvedeno jinak, všechny obrázky použité v rámci AKADEMIE BTSF patří do veřejné domény.

Obrázky pro kompozici na domovské stránce používané v rámci Veřejné domény (CC0 1.0) a Pexelsové licence:


Kompozice zahrnují vektorové obrázky z:

Naposledy změněno: Pátek, 29. září 2023, 10.52