Aviz privind protecția datelor

Aviz privind protecția datelor pentru utilizatorii autentificați.

BTSF este o inițiativă de formare a Comisiei Europene menită să îmbunătățească cunoașterea și punerea în aplicare a normelor UE referitoare la legislația privind alimentele și furajele, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și a normelor privind sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Această operațiune de prelucrare se referă la participarea la cursuri de formare BTSF care oferă un acces mai larg la formare în domeniile menționate mai sus. DG Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) este responsabilă de politica BTSF, care este pusă în aplicare de Agenția Executivă pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA).

Prezentul aviz privind protecția datelor explică motivul prelucrării tuturor datelor cu caracter personal furnizate și modul în care HaDEA le colectează și le gestionează și le asigură protecția. De asemenea, acesta detaliază modul în care sunt utilizate informațiile respective și drepturile pe care persoana vizată le poate exercita în legătură cu datele.

1. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. Întrucât organizarea de cursuri de formare BTSF implică colectarea de date cu caracter personal ale persoanelor fizice, prelucrarea acestora intră sub incidența dispozițiilor regulamentului menționat anterior.

Operatorul de date al operațiunii de prelucrare este șeful unității A2 „EU4Health și lanțul alimentar al programului privind piața unică” din cadrul HaDEA.

Datele cu caracter personal sunt accesate de personalul HaDEA implicat în gestionarea cursurilor de formare BTSF.
Datele furnizate pot fi accesate și de punctele naționale de contact BTSF (PCN) din țara dumneavoastră și de DG SANTE.

Persoanele împuternicite de operatori sunt contractanții externi implicați în organizarea de cursuri de formare BTSF care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în numele nostru. Informații suplimentare pentru identificarea contractanților responsabili cu organizarea fiecărui curs/cursurilor de formare sunt disponibile la adresa: https://better-training-for-safer-food.ec.europa.eu/training/.

Temeiul juridic al activităților de prelucrare este articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725, deoarece prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii) * și articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725 pentru datele neobligatorii.

Articolul 130 din Regulamentul (UE) 2017/625 împuternicește Comisia să elaboreze cursuri de formare pentru personalul statelor membre și al autorităților competente din afara UE.


2. Scopul (scopurile) acestei prelucrări este selectarea, înscrierea și participarea la activitățile de formare în cadrul BTSF, precum și în scopuri statistice. În
plus, datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • să planifice și să organizeze activități de formare pentru participanții la BTSF;
 • să elibereze certificate de participare pentru diferitele cursuri de formare;
 • să colecteze feedback de la participanți, astfel încât operatorul să poată oferi o formare mai bună și mai eficace, în funcție de nevoile și cunoștințele participanților, precum și de competențele necesare pentru locul lor de muncă;
 • efectuarea unei evaluări ex post a impactului inițiativei BTSF.

HaDEA acoperă toate nevoile legate de prelucrarea informațiilor pentru inițiativa BTSF.


3. Sunt colectate următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;
 • Data nașterii;
 • Genul;
 • Naționalitatea;
 • Detalii privind cartea de identitate sau pașaportul;
 • Datele de contact (adresa de e-mail, numărul de telefon, numărul de telefon mobil, adresa poștală, numele și numărul de telefon al organizației de trimitere);
 • Calificări, competențe tehnice și lingvistice, studii, experiență profesională, inclusiv date privind locul de muncă actual și cele ocupate în trecut;

Acestea sunt date obligatorii pentru scopul (scopurile) descris (e) mai sus.

Datele cu caracter personal neobligatorii pot fi colectate, cum ar fi fotografii și materiale video. Aceste date pot fi prelucrate, de asemenea, numai pe baza consimțământului dumneavoastră prealabil explicit în temeiul articolul 5 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) 2018/1725.


4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi HaDEA și contractanții săi responsabili de organizarea formării și organismele însărcinate cu monitorizarea sau inspecția în aplicarea dreptului UE [de exemplu, audituri interne, Curtea de Conturi, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)]. Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către țări din afara UE sau către organizații internaționale.


5. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate.

Cu toate acestea, putem păstra informațiile care vă identifică pe o perioadă mai lungă în scopuri istorice, statistice sau științifice, cu garanții adecvate.

Rapoartele care conțin date cu caracter personal vor fi arhivate în conformitate cu cadrul juridic al HaDEA.

Cu toate acestea, dacă este necesar, după această întârziere, datele cu caracter personal vor face parte dintr-o listă de date de contact partajate la nivel intern în scopul contactării persoanelor vizate în viitor în contextul activităților HaDEA. În cazul în care persoanele vizate nu sunt de acord cu acest lucru, vă rugăm să contactați operatorul de date la adresa HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu și să precizați în mod explicit cererea dumneavoastră.


6. Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a solicita rectificarea lor, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete; dacă este cazul, aveți dreptul de a solicita aplicarea unor restricții sau de a vă opune prelucrării, de a solicita o copie sau de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de operator. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Cererea dumneavoastră de exercitare a unuia dintre drepturile de mai sus va fi tratată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună.


7. În cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, le puteți adresa șefului unității A2 „EU4Health și lanțul alimentar al Programului privind piața unică” din cadrul HaDEA (entitate care acționează în calitate de operator de date) la adresa: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu


8. Aveți dreptul de a sesiza în orice moment responsabilul cu protecția datelor din cadrul HaDEA, la adresa HaDEA-DPO@ec.europa.eu, și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS@edps.europa.eu).

* Actul de stabilire: Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/173 a Comisiei din 12 februarie 2021 de instituire a Agenției Executive Europene pentru Climă, Infrastructură și Mediu, a Agenției Executive Europene pentru Domeniile Sănătății și Digital, a Agenției Executive Europene pentru Cercetare, a Agenției Executive pentru Consiliul European pentru Inovare și IMM-uri, a Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare și a Agenției Executive Europene pentru Educație și Cultură și de abrogare a Deciziilor de punere în aplicare 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE și 2013/770/UE.


BTSF este o inițiativă de formare a Comisiei Europene menită să îmbunătățească cunoștințele și punerea în aplicare a normelor UE referitoare la legislația privind alimentele și furajele, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și normele privind sănătatea plantelor și produsele de protecție a plantelor.

Această operațiune de prelucrare se referă la participarea la activitățile de formare eLearning ale BTSF găzduite în cadrul BTSF ACADEMY, oferind un acces mai larg la formare în domeniile menționate mai sus prin utilizarea e-Learning interactive. DG Sănătate și Siguranță Alimentară (DG SANTE) este responsabilă de politica BTSF, care este pusă în aplicare de Agenția Executivă pentru Domeniile Sănătății și Digital (HaDEA).

Prezenta comunicare privind protecția datelor explică motivul prelucrării tuturor datelor cu caracter personal furnizate și modul în care HaDEA le colectează și le gestionează și le asigură protecția. De asemenea, acesta detaliază modul în care sunt utilizate informațiile respective și drepturile pe care persoana vizată le poate exercita în legătură cu datele.

1. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. Întrucât Academia BTSF conține date cu caracter personal ale persoanelor fizice, prelucrarea acestora intră sub incidența dispozițiilor regulamentului menționat anterior.

Operatorul de date al operațiunii de prelucrare este șeful unității A2 „EU4Health și lanțul alimentar al programului privind piața unică” din cadrul HaDEA din cadrul HaDEA.

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de personalul HaDEA implicat în gestionarea BTSF a activităților de eLearning online ale BTSF.

Datele furnizate pot fi accesate și de punctele naționale de contact BTSF (PCN) din țara dumneavoastră și de DG SANTE.

Temeiul juridic al activităților de prelucrare este articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) 2018/1725, deoarece prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public (sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este învestită instituția sau organul Uniunii).

Articolul 130 din Regulamentul (UE) 2017/625 împuternicește Comisia să elaboreze cursuri de formare pentru personalul statelor membre și al autorităților competente din afara UE.

2. Scopul (scopurile) acestei prelucrări este selectarea, înscrierea și participarea la activitățile de formare în cadrul Academiei BTSF, precum și în scopuri statistice.

În plus, datele sunt prelucrate în următoarele scopuri:

 • să planifice și să organizeze activități de formare pentru participanții la BTSF;
 • să elibereze certificate de participare pentru diferitele cursuri de formare;
 • să colecteze feedback de la participanți, astfel încât operatorul să poată oferi o formare mai bună și mai eficace, în funcție de nevoile și cunoștințele participanților, precum și de competențele necesare pentru locul lor de muncă;
 • să păstreze jurnale care includ activitatea utilizatorilor (timp de accesare, acțiuni etc.), care ar putea fi utilizate pentru soluționarea incidentelor utilizatorilor;
 • efectuarea unei evaluări ex post a impactului inițiativei BTSF.

HaDEA acoperă toate nevoile legate de prelucrarea informațiilor pentru BTSF. Informațiile necesare privind profilul sunt generate în timpul procesului de înregistrare și de creare a contului. Contul permite utilizatorului să se înscrie la diferite cursuri, iar datele din profilul său sunt utilizate pentru a urmări progresele individuale. Utilizatorul își poate modifica datele din profilul său și poate solicita operatorului să le șteargă.

3. Sunt colectate următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;
 • Adresa de e-mail;
 • Orașul;
 • Naționalitatea organizației de trimitere;
 • Organizarea;
 • Funcția deținută în cadrul organizației;
 • Informații cu privire la cursurile de formare la care s-a participat;

Acestea sunt date obligatorii pentru scopul (scopurile) de mai sus.

4. Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi HaDEA și organisme însărcinate cu sarcini de monitorizare sau inspecție în aplicarea legislației UE [de exemplu, audituri interne, Curtea de Conturi, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)]. Datele cu caracter personal nu sunt transferate către țări terțe sau organizații internaționale.

5. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate numai pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate.

Datele sunt păstrate atât timp cât utilizatorul are un cont activ în cadrul BTSF ACADEMY. BTSF ACADEMY va șterge contul după o perioadă de inactivitate de 5 ani sau la cererea utilizatorului de a anula contul.

Cu toate acestea, putem păstra informațiile care vă identifică pe o perioadă mai lungă în scopuri istorice, statistice sau științifice, cu garanții adecvate.

Rapoartele care conțin date cu caracter personal vor fi arhivate în conformitate cu cadrul juridic al HaDEA.

Cu toate acestea, dacă este necesar, după această întârziere, datele cu caracter personal vor face parte dintr-o listă de date de contact partajate la nivel intern în scopul contactării persoanelor vizate în viitor în contextul activităților HaDEA. În cazul în care persoanele vizate nu sunt de acord cu acest lucru, vă rugăm să contactați operatorul de date la adresa HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu și să precizați în mod explicit cererea dumneavoastră.

6. Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a solicita rectificarea lor, în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete; dacă este cazul, aveți dreptul de a solicita aplicarea unor restricții sau de a vă opune prelucrării, de a solicita o copie sau de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal deținute de operator. În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământul dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Cererea dumneavoastră de exercitare a unuia dintre drepturile de mai sus va fi tratată fără întârzieri nejustificate și, în orice caz, în termen de o lună.

7. În cazul în care aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, le puteți adresa șefului unității A2 „EU4Health și Programul privind piața unică privind lanțul alimentar al HaDEA (entitate care acționează în calitate de operator de date) la adresa: HADEA-BTSF-PROJECTS@ec.europa.eu.

8. Aveți dreptul de a sesiza în orice moment responsabilul cu protecția datelor din cadrul HaDEA, la adresa HADEA-DPO@ec.europa.eu, și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (EDPS@edps.europa.eu).

Regulamentul (UE) 2018/1725 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 23 octombrie 2018

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și a Decizia 1247/2002/CE: PDF


RGPD pentru instituțiile UE: drepturile dumneavoastră în era digitalăPDF

Noi norme de protecție a datelor pentru instituțiile UE și modul în care acestea afectează YOUPDF

Documentarea prelucrării datelor: Ghidul AEPD pentru asigurarea responsabilitățiiPDFUltima modificare: vineri, 29 septembrie 2023, 12:30