BTSF Data Privacy Statement

Vernd persónuupplýsinga þinna

Vinnsluaðgerð: Vinnsla persónuupplýsinga sem tengjast BTSF ACADEMY
Data Controller: Tilvísun framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins/DG SANTE/Unit F2
Record tilvísun: DPR-EC-09987.2

1. Inngangur

Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur skuldbundið sig til að vernda persónuupplýsingar þínar og virða friðhelgi þína. Framkvæmdastjórnin safnar og vinnur frekar persónuupplýsingar samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2018/1725 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu stofnana, aðila, skrifstofa og sérstofnana Sambandsins á persónuupplýsingum og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga.

Þessi yfirlýsing um persónuvernd útskýrir ástæðu vinnslu persónuupplýsinga þinna í tengslum við (tegund) fundar eða viðburðar sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins skipuleggur. Það útskýrir hvernig við söfnum, meðhöndlum og tryggi vernd allra persónuupplýsinga sem veittar eru, hvernig þær upplýsingar eru notaðar og hvaða réttindi þú hefur í tengslum við persónuupplýsingar þínar. Það tilgreinir einnig samskiptaupplýsingar ábyrgðaraðila sem ber ábyrgð á og þú getur neytt réttar þíns, gagnaverndarfulltrúa og Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar.

Upplýsingarnar í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga sem tengjast BTSF ACADEMY eru settar fram hér að neðan.

2. Hvers vegna og hvernig vinnum við persónuupplýsingar þínar?

BTSF er þjálfunarverkefni framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins til að bæta þekkingu og framkvæmd reglna ESB um lög um matvæli og fóður, heilbrigði og velferð dýra, auk reglna um plöntuheilbrigði og plöntuverndarvörur.

Innlendir tengiliðir BTSF safna persónuupplýsingum um þig. Afgangurinn af persónuupplýsingum í þjálfunar- og skipulagslegum tilgangi er sendur beint til leiðbeinenda. Að því er varðar persónuupplýsingar leiðbeinenda er þeim safnað af HADEA sem því yfirvaldi sem ber ábyrgð á innkaupaferlinu.

Þessi vinnsluaðgerð varðar þátttöku í þjálfunarstarfsemi BTSF á ofangreindum sviðum. DG Health and Food Safety (DG SANTE) ber ábyrgð á BTSF stefnu. Tilgangur þessarar gagnavinnslu varðar einkum val, innritun og þátttöku í þjálfunarstarfsemi sem er hýst og skipulögð í gegnum BTSF ACADEMY, sem og aðsókn og endurgjöf um þá þjálfun sem er notuð við stefnumótun og í tölfræðilegum tilgangi. Að auki eru gögn unnin í eftirfarandi tilgangi:

 • að skipuleggja og skipuleggja þjálfunarstarfsemi fyrir þátttakendur í BTSF
 • til að skrá notendur í BTSF ACADEMY
 • að gefa út þátttökuskírteini fyrir mismunandi þjálfunarnámskeið
 • að safna endurgjöf frá þátttakendum þannig að stjórnandi geti skilað betri og skilvirkari þjálfun, í samræmi við þarfir og þekkingu þátttakenda sem og færni sem nauðsynleg er fyrir starf þeirra
 • að framkvæma eftirámat á áhrifum BTSF framtaksverkefnisins.

Að auki er haldið tölfræði þannig að hægt sé að bæta gæði þjálfunar BTSF ACADEMY. Tölfræðilegar upplýsingar eru byggðar á mati sem þátttakendur í námskeiðunum leggja fram, eru að fullu nafnlausar og eru dregnar út með Excel. Verndarráðstafanirnar í viðkomandi gagnavinnslu byggjast því á því að persónuupplýsingarnar séu nafnlausar þar sem ábyrgðaraðili getur sinnt þeim verkefnum sem fyrir hendi eru án vinnslu persónuupplýsinga.

Þar að auki er hægt að taka myndir og myndskeið í því skyni að kynna BTSF ACADEMY starfsemi.

Persónuupplýsingar þínar verða ekki notaðar við sjálfvirka ákvarðanatöku, þ.m.t. gerð persónusniðs.

3. Á hvaða lagalegum grundvelli vinnum við með persónuupplýsingar þínar?

Löggjöfin, sem BTSF byggist á, er leidd af 130. gr. reglugerðar (ESB) 2017/625 sem veitir framkvæmdastjórninni vald til að þróa þjálfun fyrir starfsfólk lögbærs yfirvalds í aðildarríkjunum og utan ESB. Þess vegna er lagagrundvöllur vinnslustarfseminnar a-liður 1. mgr. 5. gr. reglugerðar ESB 2018/1725 vegna þess að vinnslan er nauðsynleg vegna framkvæmdar verkefnis sem unnið er í þágu almannahagsmuna (eða við beitingu opinbers valds sem er falið stofnun eða aðila Sambandsins). Að auki, grein 5(1) í reglugerð ESB 2018/1725 til að birta myndir og myndbönd á BTSF ACADEMY Website

 • Þess vegna þarf samþykki þitt til að: úrvinnsla persónuupplýsinga þinna sem stafa af upptökum (myndböndum) eða/og myndum sem verða hlaðið upp á vefsíðu BTSF ACADEMY og þær verða aðeins aðgengilegar skráðum meðlimum sínum.

Samþykki þitt fyrir þessari þjónustu er hægt að afturkalla hvenær sem er og nákvæmar upplýsingar um hvernig á að afturkalla samþykki er veitt hér að neðan.

4. Hvaða persónuupplýsingum söfnum við og vinnum frekar?

Eftirfarandi persónuupplýsingum þínum er safnað:

 1. Augliti til auglitis og Virtual Classroom BTSF námskeið/BTSF ACADEMY skráning, Ytri þátttakendur: Fornafn og eftirnafn, Innskráning ESB Einstakt auðkenni hjá framkvæmdastjórninni, tölvupóstur sem notaður er fyrir ESB-innskráningu, borg, land, stofnun/stofnun, Hlutverk í stofnun (Policy, framkvæmd, annað), Skipulagsstig (miðlægt, svæðisbundið, staðbundið, annað), fæðingardagur, kyn, þjóðerni, auðkenni eða vegabréfsupplýsingar, samskiptaupplýsingar (tölvupóstfang, símanúmer, farsímanúmer, póstfang, nafn og símanúmer sendifyrirtækisins), sérfræðiþekking, tæknileg færni og tungumál, námsbakgrunnur, starfsreynslu, þ.m.t. upplýsingar um núverandi og fyrri störf.
 2. Innra starfsfólk (COM-starfsmenn sem leiðbeinendur/athugamenn): Nafn og Eftirnafn, Netfang, Skipulag, Staða innan fyrirtækisins/stofnunarinnar
 3. General Staff — Ytri Trainers with administrative functions/Teaching role in BTSF ACADEMY: Nafn og Eftirnafn, Netfang, Skipulag, Staða innan fyrirtækisins/stofnunarinnar. Einnig, eins og fram kemur hér að ofan, er hægt að vinna úr persónuupplýsingum í myndskeiðum og myndum á grundvelli samþykkis þíns.

5. Hversu lengi geymum við persónuupplýsingar þínar?

Ábyrgðaraðili heldur aðeins persónuupplýsingum þínum í þann tíma sem nauðsynlegt er til að uppfylla tilgang söfnunar eða frekari vinnslu.

Fyrir hvern flokk persónuupplýsinga sem hægt er að vinna með má finna hér að neðan upplýsingar um varðveislu og tilvísun í viðeigandi skrá yfir vinnslu:

 • Persónuupplýsingar sem tengjast skipulagi og stjórnun BTSF ACADEMY verða geymdar í fimm ár eftir að notandinn er skráður í BTSF ACADEMY.
 • Persónulegar upplýsingar sem eru í myndum og myndskeiðum eru geymdar og birtar á vefsíðu BTSF ACADEMY í 8 ár. Þetta varðveislutímabil samsvarar varðveislutíma þess námsefnis sem er viðhaldið á staðnum í upprunalegu formi þar til síðari yfirferð og uppfærsla fer fram þegar ljósmyndum og myndskeiðum er eytt.

6. Hvernig verndum við og verndum persónuupplýsingar þínar?

Allar persónuupplýsingar á rafrænu formi (tölvupóstur, skjöl, gagnagrunnar, upphöluð gagnalotur o.s.frv.) eru geymdar á netþjónum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins (eða verktakar hennar, ef verktakar eru ráðnir til að aðstoða ábyrgðaraðila við skipulagningu og stjórnun tiltekins fundar eða viðburðar). Allar vinnsluaðgerðir fara fram samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar (ESB, KBE) 2017/46 frá 10. janúar 2017 um öryggi fjarskipta- og upplýsingakerfa í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins.

Til að vernda persónuupplýsingar þínar hefur framkvæmdastjórnin gert ýmsar tæknilegar og skipulagslegar ráðstafanir. Tæknilegar ráðstafanir fela í sér viðeigandi aðgerðir til að bregðast við netöryggi, hættu á að gögn glatist, breyti gögnum eða óheimilum aðgangi, að teknu tilliti til áhættunnar sem stafar af vinnslunni og eðli þeirra persónuupplýsinga sem verið er að vinna. Skipulagsráðstafanir fela í sér að takmarka aðgang að persónuupplýsingum eingöngu við einstaklinga sem hafa til þess lögmæta þörf á að fá vitneskju vegna þessarar vinnsluaðgerðar.

7. Hver hefur aðgang að persónuupplýsingum þínum og hverjum eru þær birtar?

Aðgangur að persónuupplýsingum þínum er veittur þeim starfsmönnum framkvæmdastjórnarinnar sem bera ábyrgð á framkvæmd þessarar vinnsluaðgerðar og öðrum viðurkenndum starfsmönnum framkvæmdastjórnarinnar samkvæmt meginreglunni um "þarf að vita". Slíkt starfsfólk fer eftir lögbundnum og, þegar þörf krefur, frekari trúnaðarsamningum. Að auki geta HaDEA og utanaðkomandi leiðbeinendur þess og fyrirtæki sem taka þátt í skipulagningu þjálfunar og aðila sem sjá um vöktun eða skoðun við beitingu laga ESB (t.d. innri endurskoðun, Endurskoðunarrétturinn, Evrópuskrifstofan um aðgerðir gegn svikum (OLAF)) haft aðgang að persónuupplýsingum þínum. Innlendir tengiliðir BTSF í þínu landi og utanaðkomandi leiðbeinendur sem bera ábyrgð á skipulagningu þjálfunar þátttakenda geta einnig nálgast gögnin sem lögð eru fram. Þar að auki verða persónuupplýsingar þínar ekki fluttar til landa utan ESB eða alþjóðastofnana.

8. Hver eru réttindi þín og hvernig er hægt að nýta þau?

Þú hefur sérstök réttindi sem „skráður aðili“samkvæmt III. kafla (14.–25. gr.) reglugerðar (ESB) 2018/1725, einkum rétturinn til aðgangs, persónuupplýsingar þínar og til að leiðrétta þær ef persónuupplýsingar þínar eru ónákvæmar eða ófullnægjandi. Þar sem við á hefur þú rétt á að eyða persónuupplýsingum þínum, takmarka vinnslu persónuupplýsinga þinna, andmæla vinnslunni og réttinum til flytjanleika gagna.

Þú hefur rétt til að andmæla vinnslu persónuupplýsinga þinna á löglegan hátt skv. a-lið 1. mgr. 5. gr. reglugerðar (ESB) 2018/1725 af ástæðum sem varða sérstakar aðstæður þínar.

Þú getur nýtt þér réttindi þín með því að hafa samband við ábyrgðaraðila gagna eða ef um ágreining er að ræða. Ef nauðsyn krefur getur þú einnig beint til Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar. Upplýsingar um tengiliði þeirra eru gefnar undir fyrirsögn 9 hér að neðan.

Ef þú vilt nýta þér réttindi þín í tengslum við eina eða fleiri tilteknar vinnsluaðgerðir skaltu láta í té lýsingu á þeim (þ.e. tilvísun í skrá þeirra eins og tilgreint er í lið 10 hér að neðan) í beiðni þinni.

Þú getur dregið samþykki þitt til baka, ef stjórnandinn hefur fengið það, með því að senda tölvupóst til stjórnandans, með því að nota virka pósthólfið sem nefnt er hér að neðan.

9. Upplýsingar um tengiliði

 • Ef
  þú vilt nýta þér réttindi þín samkvæmt reglugerð (ESB) 2018/1725, eða ef þú hefur athugasemdir, spurningar eða áhyggjur eða ef þú vilt leggja fram kvörtun varðandi söfnun og notkun persónuupplýsinganna þinna skaltu ekki hika við að hafa samband við
  SANTE-TRAININGFORSAFERFOOD@ec.europa.eu
 • Persónuverndarfulltrúi (DPO) framkvæmdastjórnarinnar
  Þú getur haft samband við gagnaverndarfulltrúa ( DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu)varðandi málefni sem tengjast vinnslu persónuupplýsinga þinna samkvæmt reglugerð (ESB) 2018/1725.
 • Evrópska persónuverndarstofnunin (EDPS)
  Þú hefur rétt til að leita til Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar (þ.e. þú getur lagt fram kvörtun) til Evrópsku persónuverndarstofnunarinnar (edps@edps.europa.eu) ef þú telur að brotið hafi verið á réttindum þínum samkvæmt reglugerð (ESB) 2018/1725 vegna vinnslu ábyrgðaraðila á persónuupplýsingum þínum.

10. Hvar á að finna nánari upplýsingar?

Gagnaverndarfulltrúi framkvæmdastjórnarinnar (DPO) birtir skrá yfir allar vinnsluaðgerðir á persónuupplýsingum sem framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur skráð og tilkynnt honum um. Þú getur fengið aðgang að skránni í gegnum eftirfarandi tengil: https://ec.europa.eu/dpo-register.

Þessi sérstaka vinnsluaðgerð hefur verið færð í opinbera skrá gagnaverndarfulltrúa með eftirfarandi tilvísun í skýrslu: DPR-EC-09987.2.

Síðast breytt: fimmtudagur, 11. apríl 2024, 4:55 eh