stránka ELearning Help

BTSF ACADEMY – eLearning

Táto stránka obsahuje základné informácie, ktoré majú pomôcť pri absolvovaní kurzov elektronického vzdelávania, ktoré sú k dispozícii v AKADEMY BTSF.

Pozrite si, ako si môžete pozrieť kurzy eLearning dostupné v AKADEMY BTSF vo vašom jazyku.


Ukončenie kurzu(-ov)

Ak chcete absolvovať kurz, postupujte podľa týchto piatich jednoduchých krokov:

 • 1. Ukončiť predchádzajúcu skúšku na odblokovanie jednotky/modulu elektronického učenia sa
 • 2. Pokračujte s oddelením/modulom elektronického učenia sa a sledujte obsah kurzu.
  Uistite sa, že navštívte všetky sklíčka/snímky v každom oddelení pred ďalším oddelením/činnosťou.
 • 3 Vyplňte posttest s minimálne 75 % správnymi odpoveďami
 • 4) Ukončiť hodnotenie účastníkov kurzov odbornej prípravy BTSF
 • 5) Stiahnuť certifikát BTSF

 • Prístup pre zapísaných účastníkov sa predlžuje na 365 dní odo dňa zápisu a na požiadanie ho možno obnoviť na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Pri predkladaní hodnotenia účastníkov kurzov elektronického vzdelávania BTSF by sme ocenili Vaše príspevky k obsahu a skúsenostiam s navigáciou/používateľmi. Môžete sa prihlásiť aj na adresu HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu.

Používateľské rozhranie


Študijné sekcie – Uzavreté
kurz elektronického vzdelávania so všetkými sekciami uzavretými
Časti kurzu – Otvorené
kurz elektronického vzdelávania so všetkými sekciami uzavretými
Dokončiť činnosti na získanie prístupu k týmto činnostiam
Dokončiť aktivitu, aby ste získali prístup k ďalšej

Vnútri jednotiek/modulov

 • Na sledovanie sklíčok/snímok v každej jednotke použite obsah a navigačné odkazy/tlačky.
 • Oddiely, ktoré obsahujú audio/video, majú uzavreté titulky, ktoré možno spracovať prekladom umelej inteligencie.
 • Pre tie oddiely v jednotkách/moduloch, ktoré majú sekvenčný alebo sekvenčný obsah, použite karty, informačné tlačidlá a iné interaktívne prvky. Postupujte podľa pokynov na obrazovke na dokončenie kvízov a sebahodnotenia v rámci jednotky/modulu.

Obsah Obsah
kurz elektronického vzdelávania s otvoreným obsahom
Horné menu a navigačné ovládacie prvky
Ponuka s odkazmi na pomoc, glosár, bibliografiu a odkazy
Navigačné riadiace prvky
Diapozitívy s tabuľami
kurz elektronického vzdelávania so všetkými sekciami uzavretými

Obsah (6 hodín kurzov)
kurz elektronického vzdelávania s otvoreným obsahom
Snímka s postupným obsahom
kurz elektronického vzdelávania – snímka s viacerými obrazovkami
Viac informácií v kontextových oknách
kurz elektronického vzdelávania – kontextové okno s dodatočnými informáciami

Knižnica BTSF ACADEMY

 • Ako registrovaný používateľ v AKADEMY BTSF máte prístup k vzdelávacím materiálom a súborom na šírenie informácií pre všetky činnosti odbornej prípravy v knižnici BTSF ACADEMY.

Podeľte sa o skúsenosti!

Posledná zmena: Utorok, 3 október 2023, 12:25