e-õppe abileht

BTSF ACADEMY – e-õpe

See lehekülg sisaldab põhiteavet, mille eesmärk on aidata kaasa BTSF ACADEMYs pakutavatele e-õppekursustele.

Siit leiate, kuidas vaadata BTSF-AKADEMYs pakutavaid e-õppe kursusi oma keeles.


Kursuse(te) lõpuleviimine

Kursusel tuleb järgida viit lihtsat sammu:

 • 1) Täidage eelkatse e-õppe üksuse/mooduli avamiseks
 • 2) Menetlege e-õppe üksuse/mooduliga ja järgige kursuse sisu.
  Palun kontrollige, et enne järgmise üksuse /tegevuse juurde asumist külastate iga üksuse kõiki slaide/ekraane.
 • 3) Täidage pärast katset vähemalt 75 % õigete vastustega
 • 4) Täiendada osalejate hindamine programmi „Parem koolitus ohutuma toidu nimel“ koolituskursuste kohta
 • 5) laadige oma BTSF-sertifikaatalla

 • Juurdepääs registreeritud osalejatele kestab 365 päevani alates registreerumise kuupäevast ja taotluse korral saab seda pikendada aadressil HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Kui esitame osaleja hinnangu BTSF e-õppe kursuste kohta, oleksime tänulikud Teie panusele sisu ja navigeerimise/kasutajakogemuse kohta. Võite pöörduda ka aadressil HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu.

Kasutajaliides


Kursuse osad – suletud
e-õppe kursus, kus kõik sektsioonid on suletud
Kursuse osad – avatud
e-õppe kursus, kus kõik sektsioonid on suletud
Viia lõpule tegevused, et saada juurdepääs järgmistele tegevustele:
Lõpetage tegevus, et saada juurdepääs järgmisele

Veeremiüksuste/moodulite sees

 • Kasutage sisukorda ja navigatsioonilinke/nupusid, et jälgida slaide/ekraani igas üksuses.
 • Audio-/videot sisaldavatel lõikudel on suletud pealkirjad, mida saab töödelda tehisintellekti tõlkimisega.
 • Üksuste/moodulite osade puhul, mille sisu on järjestatud või lehekülginud, kasutage vahekaarte, teabenuppe ja muid interaktiivseid elemente. Järgige ekraanil olevaid juhiseid, et viia üksuses/moodulis läbi viktoriinid ja enesehindamise harjutused.

Jooniste loetelu
e-õppe kursus, mille sisukord on avatud
Ülemine menüü ja navigatsiooniseadmed
Menüü linkidega kasutajatoele, sõnastikule, bibliograafiale ja linkidele
Navigatsioonijuhtimisseadmed
Vahekaartidega slaidid
e-õppe kursus, kus kõik sektsioonid on suletud

Sisukord (6. kursused)
e-õppe kursus, mille sisukord on avatud
Järjestatud sisuga slaid
e-õppe kursus – mitme ekraaniga slaid
Lisateave hüpikaknades
e-õppe kursus – Täiendav teave

BTSF ACADEMY raamatukogu

 • BTSF ACADEMY registreeritud kasutajana on teil juurdepääs kõigi BTSF ACADEMY raamatukogu koolitustegevuste õppematerjalidele ja teabeedastuskomplektidele.

Jagage kogemusi!

 • Palun teavitage kolleege BTSF ACADEMY raames pakutavatest koolitustegevustest või jagage BTSF ACADEMY e -õppekursusi (LEDEL).
Viimati muudetud: teisipäev, 3. oktoober 2023, 12.25 PM