σελίδα «Βοήθεια για την ηλεκτρονική μάθηση»

BTSF ACADEMY — eLearning

Η σελίδα αυτή περιέχει βασικές πληροφορίες που έχουν ως στόχο να βοηθήσουν στην παρακολούθηση των μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης που είναι διαθέσιμα στο BTSF ACADEMY.

Δείτε εδώ πώς μπορείτε να δείτε τα μαθήματα ηλεκτρονικής μάθησης που είναι διαθέσιμα στο BTSF ACADEMY στη γλώσσα σας.


Ολοκλήρωση του (των) κύκλου μαθημάτων (-ων)

Για να ακολουθήσετε το μάθημα, ακολουθήστε αυτά τα 5 απλά βήματα:

 • 1) ολοκληρώστε το προκαταρκτικό τεστ για την απενεργοποίηση της μονάδας/ενότητας ηλεκτρονικής μάθησης
 • 2) προχωρήστε με τη μονάδα/ενότητα ηλεκτρονικής μάθησης και ακολουθήστε το περιεχόμενο
  του μαθήματος βεβαιωθείτε ότι επισκεφθείτε όλες τις διαφάνειες/οθόνες σε κάθε μονάδα πριν προχωρήσετε στην επόμενη μονάδα/δραστηριότητα.
 • 3) να συμπληρωθεί η μετά τη δοκιμή με τουλάχιστον 75 % σωστές απαντήσεις
 • 4) ολοκλήρωση της αξιολόγησης των μαθημάτων κατάρτισης BTSF απότον συμμετέχοντα
 • 5) τηλεφορτώστε το πιστοποιητικό σας BTSF

 • Η πρόσβαση στους εγγεγραμμένους συμμετέχοντες παρατείνεται σε 365 ημέρες από την ημερομηνία εγγραφής, η οποία μπορεί να ανανεωθεί, κατόπιν αιτήματος στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • Κατά την υποβολή της αξιολόγησης των μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης BTSF από τους συμμετέχοντες, θα σας παρακαλούσαμε να απαντήσετε σχετικά με το περιεχόμενο και την εμπειρία πλοήγησης/χρήστη. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε αναφορά στη διεύθυνση HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu

Διεπαφή χρήστη


Τμήματα κύκλου μαθημάτων — Περάτωση
κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με κλειστές όλες τις ενότητες
Τμήματα μαθημάτων — Ανοικτά
κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με κλειστές όλες τις ενότητες
Ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων για πρόσβαση στις ακόλουθες
Ολοκληρώστε μια δραστηριότητα για να αποκτήσετε πρόσβαση στην επόμενη

Εντός των μονάδων/ενοτήτων

 • Χρησιμοποιήστε τον πίνακα περιεχομένων και τις συνδέσεις/κουμπιά πλοήγησης για να ακολουθήσετε τις διαφάνειες/οθόνες σε κάθε μονάδα.
 • Οι ενότητες που περιέχουν ήχο/βίντεο έχουν κλειστές λεζάντες που μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία με μετάφραση ΤΝ.
 • Για τα τμήματα των μονάδων/ενοτήτων που έχουν περιτυλιγμένο ή συμπιεσμένο περιεχόμενο, χρησιμοποιήστε τις καρτέλες, τα κουμπιά πληροφοριών και άλλα διαδραστικά στοιχεία. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τις ασκήσεις κουίζ και αυτοαξιολόγησης εντός της μονάδας/ενότητας.

Πίνακας περιεχομένων
κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με ανοικτό πίνακα περιεχομένων
Επάνω μενού και χειριστήρια πλοήγησης
Μενού με συνδέσμους προς βοήθεια, γλωσσάριο, βιβλιογραφία και συνδέσμους
Χειριστήρια πλοήγησης
Διαφάνειες με πινακίδες
κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με κλειστές όλες τις ενότητες

Πίνακας περιεχομένων (κύκλοι μαθημάτων 6h)
κύκλος μαθημάτων ηλεκτρονικής μάθησης με ανοικτό πίνακα περιεχομένων
Αντικειμενοφόρος πλάκα με περιεχόμενο σε αλληλουχία
μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης — Slide με πολλαπλές οθόνες
Περισσότερες πληροφορίες στα αναδυόμενα παράθυρα
μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης — Παρουσίαση συμπληρωματικών πληροφοριών

BTSF ACADEMY Βιβλιοθήκη

 • Ως εγγεγραμμένος χρήστης στο BTSF ACADEMY, έχετε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό και στα αρχεία διάδοσης για όλες τις δραστηριότητες κατάρτισης στη Βιβλιοθήκη BTSF ACADEMY.

Μοιραστείτε την εμπειρία!

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023, 12:25 μμ