страница за помощ за електронно обучение

BTSF ACADEMY — електронно обучение

Тази страница съдържа основна информация, която има за цел да подпомогне следването на курсовете за електронно обучение, достъпни в BTSF ACADEMY.

Вижте тук как можете да видите курсовете за електронно обучение, достъпни в BTSF ACADEMY на вашия език.


Завършване на курса (те)

За да предприемете курса, следвайте тези 5 прости стъпки:

 • 1) завършете предварителното изпитване за отключване на модула/модула за електронно обучение
 • 2) продължете с модула/модула за електронно обучение и следете съдържанието на курса.
  Моля, уверете се, че посещавате всички слайдове/екрани във всеки модул, преди да преминете към следващото звено/дейност.
 • 3) попълнете последващия тест с минимум 75 % правилни отговори.
 • 4) завършете оценката на участниците в курсовете за обучение по инициативата „По-добро обучение“
 • 5) изтеглете вашия сертификат BTSF

 • Достъпът до записаните участници се удължава на 365 дни от датата на записването и това може да бъде подновено при поискване на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu
 • При представянето на оценката на участниците в курсовете за електронно обучение BTSF ще Ви бъдем благодарни за Вашия принос за съдържанието и навигацията/опита на потребителите. Можете също така да докладвате на адрес HADEA-BTSF-ACADEMY-SUPPORT@ec.europa.eu

Потребителски интерфейс


Секции на курса — приключен
курсът за електронно обучение е затворен
Курсове — отворени
курсът за електронно обучение е затворен
Завършете дейностите за достъп до следните дейности:
Завършете дейност, за да получите достъп до следващата

Вътре в единиците/модулите

 • Използвайте съдържанието и връзките/бутоните за навигация, за да следите слайдовете/екраните във всяка единица.
 • Разделите, които съдържат аудио/видео, имат затворени надписи, които могат да бъдат обработвани чрез превод на ИИ.
 • За разделите в единиците/модулите, които имат последователно или грапирано съдържание, използвайте табовете, бутоните за информация и други интерактивни елементи. Следвайте инструкциите на екрана, за да извършите викторини и упражнения за самооценка в рамките на единицата/модула.

Съдържание
отворен курс за електронно обучение със съдържание
Горно меню и устройства за управление на навигацията
Меню с връзки към Help, Glossary, Bibliography and Links
Устройства за управление на навигацията
Слайдове с табла
курсът за електронно обучение е затворен

Съдържание (6-часови курсове)
отворен курс за електронно обучение със съдържание
Предметно стъкло с последователно съдържание
курс за електронно обучение — слайд с множество екрани
Повече информация в изскачащите прозорци
курс за електронно обучение — изскачащ прозорец за допълнителна информация

Библиотека BTSF ACADEMY

 • Като регистриран потребител в BTSF ACADEMY имате достъп до учебните материали и комплектите за разпространение за всички дейности по обучение в библиотеката BTSF ACADEMY.

Споделете опита!

Последно модифициране: вторник, 3 октомври 2023, 12:25