Jazyky v BTSF ACADEMY

Použite hlavnú ponuku na domovskej stránke a vyberte si uprednostňovaný(-é) jazyk(-y) na zobrazenie všetkých informačných a školiacich materiálov o kurze BTSF (okrem elektronického učeniasa) v jednom z 22 európskych jazykov, ktoré sú k dispozícii prostredníctvom služby eTranslation. Ak si chcete vybrať jazyk, ktorý uprednostňujete na zobrazenie elektronického učenia sa alebo ďalšie jazykové možnosti pre všetkymateriály (pozri ďalej).Všetky logá a ochranné známky patria ich vlastníkom.

Posledná zmena: Štvrtok, 16 november 2023, 09:24