Języki w BTSF ACADEMY

Proszę skorzystać z menu głównego na stronie głównej, aby wybrać preferowany język lub języki do przeglądania wszystkich informacji i materiałów szkoleniowych w ramach programu BTSF (z wyjątkiem e-uczenia się) w jednym z 22 języków europejskich dostępnych za pośrednictwem serwisu eTranslation. Aby wybrać preferowany język do przeglądania e-uczenia się lub dodatkowe opcje językowe dla wszystkich materiałów (zob. poniżej).Wszystkie logo i znaki towarowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 18 kwietnia 2024, 15:35