Γλώσσες στην BTSF ACADEMY

Χρησιμοποιήστε το κύριο μενού στην αρχική σελίδα για να επιλέξετε τη γλώσσα ή τις γλώσσες που προτιμάτε για να δείτε όλα τα μαθήματα BTSF και το υλικό κατάρτισης (εκτός από το eLearning) σε μία από τις 22 ευρωπαϊκές γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της υπηρεσίας eTranslation. Για να επιλέξετε τη γλώσσα που προτιμάτε για την προβολή του eLearning ή πρόσθετες γλωσσικές επιλογές για όλο τουλικό (βλ. παρακάτω).Όλοι οι λογότυποι και τα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Απριλίου 2024, 3:35 μμ